1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Понеділок, 23 січня 2023 14:14

Міжнародний день освіти 2023

24 січня 2023 року світова спільнота вп’яте відзначатиме Міжнародний день освіти, віддаючи належне силі знань і центральній ролі освіти в забезпеченні добробуту людей і планети.

Нікополь з жовтня 2017 року отримав членство в Глобальній мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються (була створена Інститутом ЮНЕСКО з освіти впродовж життя).

Приєднання міста Нікополя до Глобальної мережі ЮНЕСКО – це визнання історичної унікальності міста та сучасного потенціалу його громади; це надання можливості громадським організаціям реалізувати свої ініціативи в рамках міжнародних грантових програм і, що не менш важливо, це визнання спроможності органів місцевої влади до міжнародного співробітництва та прагнення до забезпечення сталого розвитку територіальної громади.

Нашій країні географічно не пощастило з сусідом, і, через повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року на територію України, мирні квартали Нікополя майже щодня вже більше півроку обстрілює ворог, вбиває людей та руйнує інфраструктуру.

У зв’язку з чим понад половина населення Нікополя евакуювалося в більш безпечні міста. Дошкільні навчальні заклади, заклади позашкільної освіти (гуртки робототехніки, авіамоделювання, автомоделювання та інш.), Центр освіти для дорослих, а також Університет третього віку, що знаходиться в Нікопольському територіальному центрі соціального обслуговування (де люди пенсійного віку опановували роботу на комп’ютерах, декоративно-ужиткове мистецтво та інш.) наразі не працюють взагалі. Заклади загальної середньої освіти та Інклюзивно-ресурсний центр працюють тільки у дистанційному форматі.

Нікополь знаходиться у зоні активних бойових дій, тому будь-які масові заходи не проводяться, щоб не наражати на небезпеку городян.

Тому, на жаль, в цьому році ми не можемо забезпечити відзначення Міжнародного дня освіти на належному рівні.

Тема цьогорічного Міжнародного дня освіти – «Щоб інвестувати в людей, ставте освіту пріоритетом» – це беззаперечна істина, якою варто керуватися у звичайний мирний час, але під час війни ми змушені інвестувати у Збройні сили України, територіальну оборону, безпеку наших громадян та відновлення їх житла.

Війна закінчиться, і після нашої перемоги ми обов’язково будемо інвестувати в освіту всіх вікових категорій, продовжимо впроваджувати інноваційні методи навчання та інклюзивні практики, щоб зробити освіту впродовж життя реальністю для всіх нікопольців.

 

Олександр САЮК

Міський голова

International Day of Education 2023

 

On January 24, 2023, the world community will celebrate the fifth International Education Day, paying tribute to the power of knowledge and the central role of education in ensuring the well-being of people and the planet.

Since October 2017, Nikopol has been a member of the UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC).

Joining the city of Nikopol to the UNESCO Global Network is a recognition of the historical uniqueness of the city and the modern potential of its community; it is the provision of an opportunity for public organizations to implement their initiatives within the framework of international grant programs and, no less important, it is the recognition of the capacity of local authorities for international cooperation and the commitment to ensure the sustainable development of the urban community.

Our country is geographically unlucky with its neighbor, and due to the full-scale invasion of the russian federation on the territory of Ukraine on February 24, 2022, the peaceful quarters of Nikopol have been shelled by the enemy almost every day for more than six months, killing people and destroying infrastructure.

As a result, more than half of the population of Nikopol was evacuated to safer cities. Preschool educational institutions, extracurricular educational institutions (Robotics Lab, Aircraft Modeling, Car Modeling, etc.), the Adult Education Center, as well as the University of the Third Age (located in the Nikopol Territorial Center of Social Services where people of retirement age mastered working on computers, decorative and applied arts, etc.) currently do not work at all. Institutions of general secondary education and the Inclusive Resource Center work only in distance format.

Nikopol is located in the zone of active military operations, so any mass events and activities are not held in order not to endanger the Nikopol citizens.

Therefore, unfortunately, this year we cannot ensure the celebration of International Education Day at the proper level.

The theme of this year’s International Day of Education is ‘to invest in people, prioritize education’. This is an undeniable truth that should be followed in ordinary peacetime. But during the war, we are forced to invest in the Armed Forces of Ukraine, Territorial Defense, the security of our citizens and the restoration of their destroyed houses.

The war will end and after our victory we will definitely invest in education for all ages, continue to implement innovative educational methods and inclusive practices to make lifelong learning a reality for all Nikopol citizens.

 

Oleksandr Saiuk

Mayor of Nikopol