Новости Никополя, Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

1.Доходи бюджету

За 2020 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 944518,5 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 929918,8 тис.грн., до спеціального фонду – 14599,7 тис.грн.  План на звітний період виконано на 94,5%.

У порівнянні з минулим роком доходи скоротилися на 237387,5 тис.грн. або на 20,1% за рахунок зменшення власних доходів – на 9699,1 тис.грн. або на 1,4%, обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів - на 227688,4 тис.грн. або на 48% внаслідок проведення монетизації субсидій та пільг та зміни порядку перерахування з державного бюджету соціальних виплат.

  Станом на 01.01.2021 року до загального фонду бюджету міста  надійшло власних доходів у сумі 683302,0  тис.грн., що на 55504,7 тис.грн. або на 7,5% менше уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком надходження власних доходів зросли на 50,5 тис.грн. або на 0,007%.

План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб недовиконано на 54999,1 тис.грн. або на 10,5%. За 2020 рік скорочення надходжень у порівнянні з минулим роком склало 9192,3 тис.грн. або 1,9%. Недовиконання планових показників та зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком відбулося через суттєве уповільнення темпів зростання заробітної плати на підприємствах міста по причині скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, переведення працівників на роботу неповний робочий тиждень, призупинення діяльності суб’єктами господарювання внаслідок карантинних обмежень та скорочення кількості працюючих на підприємствах міста.

Планові показники по податку на прибуток підприємств комунальної власності перевиконано на 0,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком відбулося зростання надходжень на 477,9 тис.грн. або у 14,4 рази . Істотне збільшення надходжень пояснюється сплатою податку на прибуток у 2020 році КП «Нікопольводоканал» у сумі 416,0 тис.грн., КП «Міське паркове господарство» - 92,0 тис.грн. та КП «Міськавтодор-1» - 6,8 тис.грн. при відсутності перерахувань від цих підприємств у 2019 році.

План по акцизному податку перевиконано на  606,2 тис.грн. або на 1,7%, у порівнянні з 2019 роком надходження цього платежу зросли на 3599,9 тис.грн. або на 10,7% за рахунок збільшення обсягів реалізації та цін на підакцизну продукцію.

За звітний період до бюджету міста надійшло доходів від податку на майно – 98968,1 тис.грн., в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -  11362,6 тис.грн., земельного податку та орендної плати за землю – 87329,4 тис.грн., транспортного податку – 276,1 тис.грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планові показники перевиконано на 475,9 тис.грн. або на 4,4%, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1541,9 тис.грн. або на 15,7% завдяки збільшенню розміру ставки податку через зростання мінімальної заробітної плати.

План надходжень до бюджету земельних платежів (орендної плати за землю та земельного податку) недовиконано на 2207,6 тис.грн. або на 2,5%. У порівнянні з 2019 роком спостерігається зменшення надходжень земельних платежів на  290,3 тис.грн. або на 0,3%.  Недовиконання планових показників та скорочення надходжень у порівнянні з минулим роком відбулося внаслідок впровадження для усіх платників податкових канікул на період з 1 по 31 березня відповідно до пункту 524 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

За 2020 рік між Нікопольською міською радою та землекористувачами було укладено та зареєстровано відповідно до вимог діючого законодавства 70 договорів оренди землі та додаткових угод про поновлення договорів оренди на загальну площу 26,4557 га, в тому числі: з юридичними особами – 36 договорів на загальну площу 21,9945 га (22 нових, орендна плата в рік становить 1959,0 тис.грн.), з фізичними особами – 34 договори на загальну площу 4,4612 га (14 нових, орендна плата за рік становить 515,8 тис.грн.).

           Станом на 01.01.2021 року у місті діє 427 договорів оренди землі, в тому числі: укладених  з юридичними особами -  234 договори, з фізичними особами – 193 договори.

Планові показники по транспортному податку  перевиконано на 51,1 тис.грн. або на 22,7% завдяки погашенню податкового боргу, однак у порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 107,1 тис.грн. або на 27,9% через скорочення кількості транспортних засобів, за які сплачується податок, на 4 одиниці.

Уточнений план надходжень до бюджету єдиного податку перевиконано на 859,2 тис.грн. або на 1,3%. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 4201,6 тис.грн. або на 6,7% завдяки збільшенню валових доходів платників податку – юридичних осіб та зростанню розміру ставок для платників податку І та ІІ груп – фізичних осіб, який визначається у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для І групи) і мінімальної заробітної плати (для ІІ групи).

Перевиконання планових показників по перерахуванню до бюджету  частини чистого прибутку комунальних підприємств на 15,4 тис.грн. або на 5,7% та збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 136,0 тис.грн. або у 1,9 разів відбулося внаслідок сплати платежів КП «Нікопольводоканал» у сумі 130,9 тис.грн. та КП «Міськавтодор-1» у сумі 16,9 тис.грн.

З метою мобілізації додаткових надходжень до бюджету міста у березні на депозитному рахунку у КБ «Приватбанк» було розміщено тимчасово вільні кошти бюджету міста у обсязі 20,0 млн.грн. За рік отримано доходів у вигляді відсотків на суму 922,4 тис.грн.

По іншим надходженням (код 21080000) перевиконання планових показників на 48,4 тис.грн. або на 5,9% та збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 655,9 тис.грн. або більш ніж у 4 рази пояснюється стягненням у судовому порядку штрафних санкцій та зростанню надходжень штрафів, накладених у сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів, на 193,2 тис.грн. 

Недовиконання планових показників по платі за надання адміністративних послуг на 456,1 тис.грн. або на 11,4% та зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 1126,8 тис.грн. або на 24,1% пояснюється зменшенням кількості наданих послуг внаслідок введення карантинних обмежень.

Недовиконання плану по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, на 450,0 тис.грн. або у 1,8 разів та зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 905,8 тис.грн. або у 2,6 разів пояснюється наявністю заборгованості по перерахуванню орендної плати до бюджету міста КП «Міська житлово-технична інспекція» у сумі 497,0 тис.грн., та погашенням у 2019 році заборгованості минулих років.

Недовиконання планових показників надходжень до бюджету державного мита на 11,5 тис.грн. або на 5,2% та скорочення його надходжень у порівнянні з минулим роком на 325,6 тис.грн. або у 2,6 разів пояснюється зменшенням кількості наданих послуг, за які сплачується мито.

По іншим надходженням (код платежу 24060300) уточнений план перевиконано на 333,5 тис.грн. або на 17,7%, у порівнянні з 2019 роком доходи збільшилися на 782,2 тис.грн. або у 1,5 разів. Перевиконання планових показників та зростання надходжень відбулося завдяки упорядкуванню розрахунків плати за розміщення зовнішньої реклами.

Планові показники надходжень коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках внаслідок їх використання без правовстановлюючих документів, перевиконано на 81,4 тис.грн. або на 7,2%, однак у порівнянні з минулим роком відбулося зменшення надходжень на 319,1 тис.грн. або на 20,9%.

З метою недопущення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів протягом року було нараховано та затверджено відповідними рішеннями виконкому збитки по 9 землекористувачам на загальну суму 2976,2 тис.грн. За 2020 рік сплачено до бюджету розстрочені у минулі роки та нараховані у поточному році збитки у сумі 1208,2 тис.грн.

За 2020 рік до суду подано 8 позовних заяв про стягнення заборгованості по збиткам на суму 3346,2 тис.грн., крім того, судами винесено 7 рішень на користь Нікопольської міської ради по справам минулих років на суму 2 390,3 тис. грн. (сплачено за рішеннями суду 403,2 тис.грн., інші судові рішення знаходяться на виконанні в ДВС).

 

До спеціального фонду бюджету міста за 2020 рік надійшло  доходів  у сумі 14599,7  тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 2940,9 тис.грн., уточнений план перевиконано на 1971,0 тис.грн. або на 15,6%. У порівнянні з минулим роком надходження  доходів до спеціального фонду зменшилися на 9749,6 тис. грн. або на 40% через скорочення надходжень екологічного податку на 191,4 тис.грн., екологічних штрафів – на 145,3 тис.грн., коштів пайової участі – на 1543,6 тис.грн.  та власних надходжень бюджетних установ на 8461,0 тис.грн.

За 2020 рік недовиконано план надходжень екологічного податку на 206,3 тис.грн. або на 8,2%, у порівнянні з минулим роком скорочення доходів склало 165,7 тис.грн. або 6,9%. Недовиконання планових показників та зменшення надходжень пояснюється зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок скорочення обсягів виробництва.

Недовиконання планових показників по коду 24061600 «Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища» на 30,9 тис.грн. або на 15,5% та скорочення надходжень цього платежу у порівнянні з 2019 роком на 21,8 тис.грн. або на 11,4% пояснюється зменшенням перерахувань комунальним підприємством «Нікопольводоканал» до бюджету міста частини коштів за скид стічних вод із понаднормативним забрудненням, стягнутих з промислових підприємств міста.

План надходжень до бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, недовиконано на 18,3 тис.грн. або на 28,1%, у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 123,5 тис.грн. або у 3,6 разів внаслідок того, що у 2019 році через виконавчу службу згідно рішення суду з  КП «Нікопольводоканал» було стягнуто відшкодування збитків, заподіяних в результаті забруднення поверхневих вод Каховського водосховища, у сумі 139,7 тис.грн.

          За звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ  у сумі 9080,4 тис.грн. або 100,9% уточненого річного плану, У порівнянні з  минулим роком обсяг власних надходжень зменшився на 8461,0 тис.грн. або у 1,9 разів по причині скорочення: плати за послуги, що надаються бюджетними установами – на 5560,6 тис.грн. або у 1,8 разів внаслідок закриття закладів освіти та культури на карантин; плати за оренду – на 83,6 тис.грн. або на 38,1% через відмову орендарів від орендованих площ по причині дії протягом року карантинних обмежень, благодійних внесків – на 1627,4 тис.грн. або на 61,8%.

План надходжень до бюджету розвитку перевиконано на 2099,2 тис.грн. або у 3,5 рази, але у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 821,3 тис.грн. або на 21,8% .

Річні планові показники по надходженням коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту перевиконано на 1790,9 тис.грн. або у 81 раз по причині укладення протягом року 5 додаткових договорів пайової участі, але у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 1543,6 тис.грн. або на 46% внаслідок зменшення вартості об’єктів будівництва та реконструкції, за які сплачувалися пайові внески.

          Перевиконання річного плану надходжень до бюджету коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності,  на 808,3 тис.грн. або у 3,5 рази та зростання доходів у порівнянні з минулим роком на 759,0 тис.грн. або у 3 рази пояснюється збільшенням кількості і вартості проданих у 2020 році об’єктів.

При наявності планових показників на 2020 рік коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 500,0 тис.грн. надходження за рік відсутні внаслідок відмови від придбання земельної ділянки по вул. Героїв Чорнобиля площею 0,2 га.

За 2020 рік до цільового фонду міської ради надійшло коштів у сумі 43,8 тис.грн., що менше надходжень минулого року на 130,6 тис.грн. або у 4 рази.

 

 1. Видатки бюджету

Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 826 531,5 тис.грн, що становить 93,3% до плану. Із загального обсягу видатків 190 188,0 тис.грн або 23% забезпечено коштами освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету (в т.ч. залишків на 01.01.2020), 5 052,5 тис.грн. або 0,6% - за рахунок субвенцій на підтримку закладів та заходів у галузі охорони здоров’я, 2 198,6 тис.грн. або 0,3% - субвенцій на вирішення питань у галузі освіти (забезпечення учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти засобами захисту під час дії карантину, підтримка осіб з особливими освітніми потребами), 5 099,4 тис.грн. або 0,6% - субвенції на організацію та проведення місцевих виборів, 1 820,9 тис.грн. або 0,2% - виконання поточних робіт за об’єктами, що здійснюються коштами субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 2 064,6 тис.грн. – видатки за обласними програмами. Власні видатки загального фонду складають 620 107,5 тис.грн. або 75%.  

 На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 598 852,0 тис.грн. або 72,5%, в тому числі 496 068,6 тис.грн або 60% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 22 380,5 тис.грн. або 2,7% – соціальне забезпечення (регресні виплати медичним працівникам, матеріальна допомога та інші трансферти населенню відповідно до заходів міських програм), 25 380,1 тис.грн. або 3,1% - забезпечення установ медикаментами та продуктами харчування, 54 484,1 тис.грн або 6,6% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, 194,7 тис.грн. – обслуговування місцевого боргу, 344,0 тис.грн. - поточні трансферти місцевим бюджетам. На відшкодування пільгового перевезення громадян міським автотранспортом спрямовано 9 569,2 тис.грн.

За звітний період вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 32 869,8 тис.грн. або 4% до видатків загального фонду, передано трансфертів до державного бюджету  у сумі 1 293,9 тис.грн. (25,6 тис.грн. невикористаних коштів повернуто до бюджету міста).

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 594 017,2 тис.грн, що становить 71,9% до загального обсягу фінансування, з них на освіту –  436 705,1 тис.грн. (52,8%), охорону здоров`я – 79 039,7 тис.грн (9,6%), соціальний захист – 31 803,9 тис.грн. (3,8%), культуру – 21 188,6 тис.грн. (2,6%), фізкультуру – 25 279,9 тис.грн (3,1%).

Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків.

      Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, складає  3483,8  тис.грн. (3413,0 тис.грн. – прострочена), а саме : 70,9 тис.грн. - передплата за підписку періодичних видань; 528,3 тис.грн. (прострочена) -  стягнення за рішенням Вищого господарського суду України від 30.06.2015 року на користь відділу освіти і науки Нікопольської міської ради та установ фізкультури та спорту за рахунки КП  «Нікопольтеплоенерго» за рахунки, які були виставлені в січні 2014 року, за тарифами грудня 2013 року, 2884,6 тис.грн.(прострочена) – заборгованість по КП «Нікопольтеплоенерго», яка виникла внаслідок неможливості здійснення перерахунку відповідно до фактичного використання субсидій у зв’язку з призупиненням діяльності організації.

     Кредиторська заборгованість за звітний період складає 11161,2 тис.грн. (127,4 тис.грн. – прострочена): 46,8 тис.грн. (прострочена) - кредиторська заборгованість минулих років по КП «Нікопольтеплоенерго», 11114,4 тис.грн.(80,6 тис.грн. – прострочена) –  заборгованість за заходами програми розвитку житлово-комунального господарства.

Заробітна плата нараховувалась із дотриманням умов щодо встановлених на 2020 рік:

- рівня мінімальної заробітної плати – 4 723 грн. (з січня) та 5 000 грн. (з вересня);

- розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою – 2 102 грн. (з січня) та 2 225 грн. (з вересня).

На оплату праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ та комунальних підприємств охорони здоров’я використано коштів у загальній сумі 496 068,6 тис.грн. У спів ставних умовах показник зростання фонду оплати праці становить 54 794,7 тис.грн. або 13,9%.

Середньомісячний заробіток на 1 штатну посаду працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 7 585 грн., «соціальний захист» - 8 015 грн., «культура» – 6 022 грн., «фізична культура і спорт» - 5 487 грн.

На оплату праці (з нарахуваннями) працівників галузі «охорона здоров’я» з бюджету міста використано 45 673,7 тис.грн., коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій – 155 010,4 тис.грн. (з урахуванням первинної медицини). Середньомісячна заробітна плата на одну штатну посаду за звітний період склала 8 022 грн.

Розрахунки за енергоносії бюджетних установ здійснювались відповідно до обсягів їх споживання. Розрахунки за останній місяць бюджетного року проведені у грудні місяці. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 відсутня. За звітний період фактично отримано послуг енергопостачальних організацій у сумі 54 484,1 тис.грн., що становить 82,9% до уточненого річного плану. У порівнянні з показником за 2019 рік видатки скоротилися на 13 850,0 тис.грн. або на 20,3%. Основним чинником зменшення вартісних показників споживання енергоносіїв є зниження тарифів та запровадження карантинних заходів.

Видатки на медикаменти та продукти харчування профінансовано відповідно до фактичних виробничих показників установ соціально-культурної сфери, які склалися під впливом введення карантинних заходів, в тому числі спричинених поширенням коронавірусу в Україні.

Видатки загального фонду на забезпечення продуктами харчування в закладах освіти виконано в сумі 19 648,0 тис. грн., або на 66,2% до плану. У порівнянні з показником за 2019 рік видатки зменшились на 9 044,8 тис.грн. або на 31,5%. На утримання дітей по харчуванню в дошкільних закладах освіти за рахунок батьківської плати використано 5 289,0 тис.грн.

За 2020 рік виконано 501,4 тис. діто-днів по харчуванню в загальноосвітніх закладах, на які спрямовано коштів у сумі 11 532,7 тис.грн., середня вартість діто-дня  коштами бюджету міста склала 23,0 грн.

В дошкільних закладах для забезпечення 421,9 тис. діто-днів на харчування (з урахуванням батьківської плати та благодійної допомоги) використано 13 480,4 тис.грн., середня вартість діто-дня склала 31,95 грн.

Фінансування видатків на утримання ліжкового фонду закладів охорони здоров’я по харчуванню здійснювалось коштами бюджету міста та державного бюджету за програмою медичних гарантій. На дану мету профінансовано видатків у сумі 1 956,8 тис.грн., з них коштами, отриманими за договором з НСЗУ, - 1 206,7 тис.грн.  Середня вартість діжко-дня цілодобового стаціонару по харчуванню становить 14,70 грн. (пологового – 12,90 грн, у відділеннях для ветеранів війни – 58,90 грн., дитячого соматичного – 11,50 грн., психіатричного – 15,60 грн.).

Крім того, відповідно до заходів програми поліпшення медичного обслуговування населення міста на забезпечення пільговим харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію (2 дит.), дітей віком до 3-х років з малозабезпечених сімей (10 діт.) та народжених у ВІЛ-інфікованих матерів (20 діт.), направлено 291,9 тис.грн.

Видатки на медикаменти здійснювались за фактичними показниками роботи ліжкового фонду, виконання плану відвідувань, діагностичних досліджень. За 2020 рік установами охорони здоров’я використано коштів у сумі 19 521,9 тис.грн. (з них 14 848,9 тис.грн. коштами НСЗУ), що у 3,4 рази більше проти показника 2019 року.

Видатки бюджету міста на медикаменти у порівнянні з показником за 2019 рік зменшились на 1 120,7 тис.грн. або на 19,3%. Загальний обсяг витрат на медикаменти враховує видатки для надання ургентної допомоги - 501,0 тис.грн., на забезпечення відповідних категорій громадян технічними та ін. засобами (підгузки, кало-, сечоприймачі) – 334,3 тис.грн., на забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, технічними засобами для визначення цукру в крові (693 уп.) – 179,6 тис.грн., придбання вакцини для проведення туберкулін діагностики (2 360 комплектів) – 366,9 тис.грн.

 На оплату безкоштовних або пільгових рецептів громадян (1 538 осіб) коштами бюджету міста профінансовано 2 725,0 тис.грн.

На зубопротезування пільгової категорії громадян (124 особи) використано 267,6 тис.грн., на  здійснення регресних виплат працівникам охорони здоров’я – 1 254,6 тис.грн.

На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) спрямовано коштів субвенцій з державного бюджету у сумі 4 259,5 тис.грн., місцевого бюджету  - 679,9 тис.грн.

На забезпечення проведення замісної ниркової терапії методом гемодіалізу для мешканців міста на базі Нікопольської центральної районної лікарні перераховано трансфертів з бюджету міста у сумі 133,4 тис.грн. (придбання лікарських засобів та витратних матеріалів), на фінансову підтримку  комунального підприємства "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР для удосконалення надання екстреної медичної допомоги – 99,9 тис.грн.

З резервного фонду бюджету міста використано коштів у сумі 1 583,3 тис.грн., у т.ч. на:

 • придбання медикаментів комунальним підприємством «Нікопольська міська лікарня №1» Нікопольської міської ради» - 673,4 тис.грн.;
 • оплата послуг з перевезення до місця роботи та місця проживання працівників закладів охорони здоров’я – 311,2 тис.грн.;
 • санітарно-гігієнічна обробка зупинок громадського транспорту – 195,8 тис.грн.;
 • забезпечення виконання протиепідемічних заходів у зв’язку з організацією та проведенням виборів – 402,9 тис.грн.

В цілому видатки загального фонду по галузі «охорона здоров’я» виконано в сумі 79 039,7 тис.грн. На оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я понад затверджені кошти медичної субвенції та інших трансфертів у січні-грудні 2020 року з бюджету міста використано 49 439,0 тис.грн., у тому числі на оплату спожитих енергоносіїв – 13 482,6 тис.грн. Поточними трансфертами з інших рівнів бюджету профінансовані видатки на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуарів та проїзної частини до будівлі ЦПМСД на вул. Богуна, 3 – 809,5 тис.грн., введення доплат працівникам закладів охорони здоров’я відповідно до постанови КМУ від 19.06.2020 №610 – 234,7 тис.грн., підтримку закладів та заходів у системі охорони здоров’я (в т.ч. інсуліни) – 4 817,8 тис.грн.   Капітальні видатки на придбання обладнання, ремонт системи пожежної сигналізації, ремонт медобладнання та ін.. склали 25 010,7 тис.грн. (з них коштами трансфертів – 4 839,3 тис.грн.) проти 16 605,4 тис.грн. – у 2019 році. Крім того, коштами субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для міських лікарень придбано медобладнання загальною вартістю 7 773,7 тис.грн.

Видатки загального фонду на освіту за звітний період склали 436 705,1 тис.грн., з них коштами субвенцій з інших рівнів бюджетів (на заробітну плату та придбання дидактичних матеріалів, засобів захисту під час дії карантину) – 168 803,2 тис.грн. або 38,7%. В межах заходів міської програми розвитку освіти профінансовані видатки на надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років, у сумі 65,2 тис.грн., придбання шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт – 139,0 тис.грн., стипендій відмінникам навчання – 186,0 тис.грн., відрядження та курсову перепідготовку вчителів – 80,0 тис.грн., перевезення дітей-інвалідів до м. Дніпро – 121,2 тис.грн. На оплату поточних ремонтів приміщень (м’яких покрівель, санвузлів, встановлення вікон та ін..) використано 14 902,4 тис.грн. Зі спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовані видатки на капітальний ремонт будівель (крівлі, протипожежної сигналізації та ін..) – 8 595,6 тис.грн.  На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (придбання  обладнання) спрямовані кошти відповідної субвенції з державного бюджету – 2 214,0 тис.грн., співфінансування з бюджету міста – 970,1 тис.грн. На підвищення доступності освіти осіб з особливими потребами (обладнання) використано коштів відповідної субвенції у сумі 271,0 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 12 од. та проведення відповідних заходів спрямовано 1 681,8 тис.грн., що на 10% більше проти показника за 2019 рік. Із загального обсягу видатків на проведення  акції «Перший раз - в перший клас» спрямовано 12,2 тис.грн., привітання дітей з функціональними обмеженнями до новорічних свят – 48,8 тис.грн.  На виконання заходів соціальної програми підтримки молоді управлінням з гуманітарних питань використано 114,4 тис.грн. на проведення конкурсів «Що? Де? Коли?» та «Студент року» - 19,9 тис.грн., привітання новонароджених малюків до дня вишиванки – 2,6 тис.грн., проведення  акції «Перший раз - в перший клас» - 55,7 тис.грн., придбання подарункових кошиків для ДБСТ до дня Св.Миколая – 36,2 тис.грн.  Службою у справах дітей проведено видатки на оплату послуг перевезення дітей (повернення) з місця відпочинку у зв’язку із запровадженням карантину на території України – 2,5 тис.грн.

В межах заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання профінансовані видатки на поліпшення матеріальних умов функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 42,6 тис.грн.

На виконання заходів міської програми з поліпшення соціального захисту населення «Турбота» у січні-грудні 2020 року спрямовано власних ресурсів бюджету міста у сумі 20 402,4 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 530,8 тис.грн., компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 872,6 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 8 910,7 тис.грн., на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані,  сім`ям загиблих військовослужбовців в АТО, почесним громадянам міста – 361,7 тис.грн, відшкодування комунальних  пільг  інвалідам  війни  та учасникам  бойових  дій,  які приймали безпосередню участь у бойових діях під час ВВВ – 32,8 тис.грн, відшкодування пільг з послуг зв`язку – 1,2 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 9 569,2 тис.грн., на залізничному транспорті – 118,9 тис.грн., пільговий проїзд потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4,5 тис.грн. На оплату громадських робіт спрямовано 210,2 тис.грн. Коштами субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 50,6 тис.грн.

       Видатки загального фонду на розвиток галузі культури в місті склали 21 188,6 тис.грн., або на 4,3% більше проти обсягу витрат за 2019 рік. На 2 335,1 тис.грн. або на 15,6% збільшились видатки на оплату праці в установах культури, на 1 464,2 тис.грн. або на 27% зменшились видатки на оплату інших поточних видатків, в т.ч. оплату енергоносіїв. У зв’язку з введенням обмежень, спрямованих на подолання корона вірусу в країні, на період дії карантину обмежено проведення масових заходів міського та державного значення. Фактичні видатки по загальноміським культурно-мистецьким заходам  складають 667,3 тис.грн., із них: новорічні святкування – 94,5 тис.грн., святкування масляної – 35,6 тис.грн., жіночого свята 8 березня – 5,0 тис.грн., дня захисту дітей – 16,2 тис.грн., Дня конституції та дня молоді – 13,3 тис.грн., вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 3,0 тис.грн., пам’яті загиблих десантників – 6,8 тис.грн., святкування дня вигнання нацистів з міста – 2,9 тис.грн., дня добровольця – 5,7 тис.грн., Дня захисника України – 18,7 тис.грн., оплачено послуги виготовлення листівок та бюлетенів на тему «COVID - 19» - 20,4 тис.грн., проведення заходів до дня міста – 124,7 тис.грн., придбання новорічних подарунків для дітей учасників АТО – 75,4 тис.грн., організація святкування новорічних свят (монтаж ялинки, освітлення площі та ін..) – 240,1 тис.грн., виготовлення меморіальних дошок пам’яті воїнів АТО – 5,0 тис.грн.

На утримання установ фізкультури та спорту та проведення відповідних  заходів використано коштів загального фонду бюджету у сумі 25 279,9 тис.грн., що становить 4,1% обсягу власних видатків. В межах програми розвитку фізичної культури та спорту профінансовані видатки на:

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських (80,9 тис.грн.) та не олімпійських (17,8 тис.грн.) видів спорту (нагороджувальна атрибутика – 60,8 тис.грн., транспортні послуги – 24,9 тис.грн., виготовлення банеру до дня фізкультурника – 5,2 тис.грн., оплата послуг харчування спортсменів – 5,8 тис.грн., послуги онлайнтрансляції змагань – 2,0 тис.грн.),

- відрядження спортсменів ДЮСШ на змагання  – 63,4 тис.грн, оплата транспортних послуг та вартості пального для ДЮСШ – 142,6 тис.грн., придбання спортінвентарю та спортивної форми – 82,6 тис.грн., харчування спортсменів – 4,2 тис.грн., забезпечення установ необхідним господарським приладдям – 69,1 тис.грн;

- придбання спортінвентарю для клубів за місцем проживання «Спорт для всіх» - 28,9 тис.грн., меблів – 18,7 тис.грн.;

- стипендії спортсменам міста – 180,0 тис.грн,

- оплату видатків  навчально-тренувальних зборів та змагань, які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості – 2 459,4 тис.грн,

- фінансову підтримку НК ДЮСШ «Електрометалург» – 4 113,6 тис.грн., в т.ч. спортивний одяг – 24,5 тис.грн., спортінвентар – 69,1 тис.грн., нагороджувальна атрибутика – 9,8 тис.грн., відрядження спортсменів – 70,6 тис.грн.

Коштами бюджету міста проведено поточний ремонт в приміщенні клубу «Темп» комунального закладу «Спорт для всіх» - 148,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень та благоустрій прилеглої  території міських ДЮСШ – 207,9 тис.грн.

Обсяг коштів на утримання комунального закладу «Футбольний клуб «Нікополь» склав 6 995,8 тис.грн. і враховує видатки на придбання спортінвентарю та спортивної форми для членів клубу – 250,6 тис.грн., вартість пального та послуги перевезення членів команди на чемпіонати та тренування – 445,0 тис.грн., внески для участі футбольної команди  у змаганнях – 161,6 тис.грн., оплату послуг проживання та харчування членів команди футбольного клубу – 534,6 тис.грн., оренда футбольного поля – 105,5 тис.грн., утримання спортивного поля – 199,0 тис.грн.

  Із загального фонду бюджету міста також профінансовані видатки на виконання заходів міських програм:

 • - сприяння громадянській активності у розвитку території міста – 972,2 тис.грн;
 • - запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 93,5 тис.грн.;
 • - фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципільна варта" – 2 166,3 тис.грн;
 • - сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби – 69,7 тис.грн.;

- розвитку земельних відносин і охорони земель – 468,5 тис.грн.; 

 • - розвитку малого та середнього підприємництва – 116,4 тис.грн.,
 • - впровадження багатоцільової системи відеонагляду – 745,0 тис.грн;
 • - розвитку міської комунальної аварійно-рятувальної служби – 1 956,9 тис.грн.;
 • - сприяння Нікопольському об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам А0593 Збройних сил України, 3011 Національної гвардії України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області – 1 293,9 тис.грн.;
 • - забезпечення діяльності з надання соціальних послуг Нікопольським територіальним центром  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 7 595,3 тис.грн.;
 • - фінансової підтримки комунального підприємства "Центр соціальної торгівлі"- 902,6 тис.грн.
 • Коштами спеціального фонду бюджету міста (в т.ч. бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 104 177,1 тис.грн, в тому числі:
 • - у сфері охорони навколишнього природного середовища – 4 967,5 тис.грн.;

- у галузі житлово-комунального господарства – 29 381,0 тис.грн., у тому числі коштами відповідної субвенції з державного бюджету (3 417,4 тис.грн.) та співфінансування (854,4 тис.грн.) придбано житловий будинок для розміщення ДБСТ, надано грошову компенсацію на придбання 2 квартир для дітей-сиріт вартістю 486,9 за кожну;

 • - поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1 769,8 тис.грн.;
 • - будівництва об’єктів соціально-культурної сфери (реконструкція вузлів обліку газу в закладах освіти) – 438,6 тис.грн.;
 • - проведення капітальних видатків бюджетних установ – 41 089,5 тис.грн., в тому числі коштами субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 271,0 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 2 214,0 тис.грн. та співфінансування – 970,1 тис.грн. (меблі та обладнання для початкової школи), субвенції на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 4 800,0 тис.грн., на капремонт адміністративної будівлі культурно-дозвіллєвого центру на вул.. Микитина, 10 спрямовано 3 548,4 тис.грн., придбання обладнання для централізованої бібліотечної системи – 73,3 тис.грн., встановлення протипожежної сигналізації в амбулаторіях сімейної медицини – 345,4 тис.грн., фін підтримка на придбання обладнання для пологового будинку – 1 036,1 тис.грн., лікарні №1 – 9 578,4 тис.грн., лікарні №4 – 8 828,4 тис.грн., капітальний ремонт будівель (крівлі, протипожежної сигналізації та ін..) закладів освіти – 8 690,6 тис.грн. та ін..;
 • - субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів відповідно до програми сприяння Нікопольському об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам А0593 Збройних сил України, 3011 Національної гвардії України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області – 495,7 тис.грн., програми сприяння Нікопольському управлінню захисних масивів дніпровських водосховищ міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ державного агенства водних ресурсів  України – 296,7 тис.грн.;
 • - фінансування об’єктів капремонту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (11 600,6 тис.грн.), та співфінансування з бюджету міста (4 411,6 тис.грн.) - капремонт приміщення школи мистецтв на вул.. Запорізька, 26, будівлі спортивного павільйону з підвалом на пр.Трубників, 48б;
 • - капітальні видатки закладів охорони здоров’я коштами субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (медичне обладнання) – 7 773,7 тис.грн.;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту) – 1 046,8 тис. грн..
 • На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 2 172,5 тис.грн.
 • По спеціальному фонду на 01.01.2021 р. обліковується дебіторська заборгованість у сумі 5385,1 тис.грн. (585,1 тис.грн. - прострочена), а саме:
 • - 539,9 тис.грн. (прострочена) - авансовий платіж у вересні 2007 року переможцю торгів ТОВ „Мегаградбуд” (м. Дніпропетровськ) на виконання робіт по будівництву модульної котельної по вул. Казанцева;
 • - 45,2 тис.грн. (прострочена) - попередня оплата на придбання матеріалів для виконання капітального ремонту згідно Постанови КМУ від 09.10.2006 р. № 1404(ремонт доріг),
 • - 4800,0 тис.грн. – передплата коштами субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров»я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
 • Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

За рахунок коштів, отриманих бюджетними установами від надання платних послуг населенню, видатки склали 7 713,3 тис.грн, з них на утримання дітей в дошкільних закладах освіти (батьківська плата) – 5 330,9 тис.грн, надання медичних послуг (стоматполіклініка)  – 1 265,4 тис.грн., соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 419,8 тис.грн., послуг у галузі культури – 561,5 тис.грн. (вхідна плата та платні гуртки); інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків та сум на виконання окремих доручень) – 1 652,3 тис.грн.

 • На виконання заходів «Програми розвитку благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства м.Нікополя на 2020 рік» з бюджету міста виділено кошти у сумі 148 817,5тис. грн., або 87,2%до річного плану. В порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 13 407,1тис. грн., або на 9%.
 • За рахунок загального фонду бюджету міста було використано коштів на загальну суму 120 963,9тис.грн.,або 89,8% планових призначень на рік, які були направлені на:
 • - експлуатаціюта технічне обслуговування житлового фонду– 6 880,9тис. грн..;
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 1 517,9 тис. грн.;
 • - іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства – 1 216,9 тис. грн.;
 • - забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 18 388,9тис. грн.;
 • - організацію благоустрою міста – 75 054,3 тис. грн.;
 • - заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 14 196,4 тис. грн.;
 • - здійснення заходів із землеустрою – 99,5 тис. грн.;
 • - виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження за рахунок коштів субвенції з державного бюджету через обласний. Виконано поточний ремонт двох ділянок міських доріг – 1 011,4 тис. грн.;
 • - утримання та розвиток мостів/шляхопроводів – 1 876,4 тис. грн.;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 721,3тис. грн., в тому числі на санітарно-гігієнічну обробку зупинок громадського транспорту – 195,8 тис. грн., послуги з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій - 131,5 тис. грн., поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Г. Чорнобиля, 48а – 195,0 тис. грн.,поточний ремонт місць обсервації - 199,0 тис. грн..
 • За рахунок спеціального фонду бюджету міста було використано коштів на загальну суму 27 853,6 тис. грн., або 77,6% планових призначень, які були направлені на:
 • - експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 403,0 тис. грн.;
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства– 556,2 тис. грн..;
 • - організацію благоустрою міста – 22 930,3 тис. грн.;
 • - заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 246,0 тис. грн.;
 • - утримання і розвиток мостів/шляхопроводів – 409,7 тис. грн.;
 • - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 491,8 тис. грн.;
 • - внески до статутного капіталу–1 769,8 тис. грн., які були спрямовані: КП НВУВКГна придбання основних засобів – 526,0 тис. грн., КП Міське паркове господарство» - 306,1 тис. грн., КП «Міськавтодор – 1» - 937,7 тисю грн.;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 1 046,8 тис. грн., в т.ч. 999,5тис. грн.. на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15351, в м.Нікополі Дніпропетровської обл., 47,3 тис. грн. - на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 15336, в м.Нікополі Дніпропетровської обл.
 • За 2020 рік на виконання заходів «Програми Екологія 2018-2022» з бюджету міста виділено кошти у сумі 4 967,5тис. грн., або 76,6% планових призначень річного плану, якібули направлені на:
 • -встановлення первинного радіального відстійника на каналізаційних очисних спорудах по вул. Херсонська, 557 – 2 439,5 тис. грн.;
 • - розробка ПКД "Капітальний ремонт та інженерний захист житлових масивів від силової ерозії в районі вул.Нестерова, Рибина, Рижикова, Бакінська, Декабристів, Довгалівська, Короленко, Дніпровська, пров.Шкільний, Знаменський в м.Нікополі. у т.ч. експертиза – 301,4 тис. грн.;
 • - придбання обладнання для реконструкції каналізаційних споруд по вул. Херсонська 557 – 297,0 тис. грн.;
 • - придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (придбання насосного обладнання на КНС "Головна" по вул. Херсонська 300) – 678,0 тис. грн.;
 • - придбання багаторічних зелених насаджень для озеленення міста – 999,9 тис. грн.;
 • - проведення промислових випробувань для підтвердження ефективності реагентної очистки в умовах очисних каналізаційних споруд м. Нікополя – 199,0 тис. грн.;
 • - впровадження заходів щодо пропаганди екологічних знань для дітей дошкільного та шкільного віку – 52,7 тис. грн.

 

 

 

Заступник міського голови –

начальник управління економіки,

фінансів та міського бюджету                                                               О.М. Давидко

Read 84 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00