6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Вівторок, 13 грудня 2016 14:44

Статут міста

 • font size decrease font size increase font size
 • Print
 • Email

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Головним територіальним                                                  Рішення

управлінням юстиції у                                                          Нікопольської міської ради

Дніпропетровській області                                                 Дніпропетровської області

Рішення від 01.02.2018 року                                               VІІ скликання № 34-29/VІІ

від 22.12.2017

 

 

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МІСТА НІКОПОЛЯ

 

ПРЕАМБУЛА

Від імені та в інтересах жителів міста Нікополя,

реалізуючи надане громаді міста Нікополя Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» право на міське самоврядування;

прагнучи до організації міського життя та управління містом на демократичних засадах;

дбаючи про перехід міста до сталого екологічно збалансованого розвитку та підвищення якості міського середовища та життя населення у Нікополі;

намагаючись створити ефективну міську владу, забезпечити законність і підконтрольність діяльності її органів і посадових осіб міській громаді;

дбаючи про відродження, неухильний розвиток духовності та національних традицій, збереження культурно-історичного надбання Нікополя;

реалізуючи положення Європейської Хартії місцевого самоврядування та Загальної декларації прав людини;

дотримуючись норм та положень Конституції та законодавства України,

 

законно обрана Нікопольська міська рада затверджує цей

Статут територіальної громади міста Нікополя.

 

РОЗДІЛ I.

НІКОПОЛЬ — САМОВРЯДНЕ МІСТО

 

Стаття 1. Місто Нікополь, його статус та ознаки

 

 1. Нікополь — місто обласного значення, центр Нікопольського району Дніпропетровської області України. Місто засноване у 1639 році Військом Запорозьким, як фортеця Січ, поруч із якою утворилось поселення Микитин Перевіз. У 1780 році воно було перейменоване на Нікополь, в 1926 році Нікополь віднесено до категорії міст.
 2. Місто Нікополь — самостійна адміністративно-територіальна одиниця, самоврядне поселення, на території якого здійснюється місцеве самоврядування в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.
 3. Місто Нікополь має територію, визначену міськими межами, яка є невід’ємною складовою частиною території України, на яку розповсюджується дія законодавства України. На території міста дійсні повноваження законно сформованої самоврядної міської влади Нікополя.
 4. Межі Нікополя затверджуються згідно з чинним законодавством України за поданням Нікопольської міської ради. При необхідності корегування меж міста виконавчими органами проводяться відповідні обґрунтування, які передаються на розгляд Нікопольської міської ради. Зміни меж міста відображаються у містобудівній документації Нікополя.
 5. Місто Нікополь має населення, яке складає міську громаду (спільноту). Як суб’єкт міського самоврядування громада Нікополя обирає, формує і контролює міську владу.
 6. Міська влада Нікополя на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту територіальної громади створює нормативно-правову базу життєдіяльності міста, здійснює управління функціонуванням та розвитком міста, відповідає за його наслідки перед жителями.
 7. Місто Нікополь має право об’єднуватись з іншими поселеннями відповідно до законодавства України, зберігаючи при цьому свій адміністративно-територіальний статус.
 8. Місто Нікополь на добровільних та договірних засадах може вступати у офіційні відносини з містами іноземних держав та входити до міжнародних асоціацій міст у порядку передбаченому законодавством України.
 9. Місто Нікополь має власну символіку, яка затверджується та використовується за рішеннями органів міського самоврядування : герб (додаток 1), прапор (додаток 2), гімн , логотипи, булаву і знак Нікопольського міського голови. Порядок офіційного та комерційного використання герба, прапора і гімну міста Нікополя визначається рішеннями Нікопольської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням.
 10. Місто Нікополь має пам’ятні дати : дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів.
 11. Місто Нікополь внесено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 до Списку історичних населених місць України.
 12. Місто Нікополь знаходиться в 30-км зоні спостереження Запорізької АЕС, під впливом викидів забруднюючих речовин підприємств енергетичного комплексу, Запорізької АЕС та  Запорізької ТЕС. Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії  та радіаційну безпеку» передбачено надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території  зони спостереження.

 

Стаття 2. Статут громади міста Нікополя

 

 1. Громада міста Нікополя має Статут територіальної громади міста Нікополя (у скороченні Статут міста Нікополя, далі Статут). Статут є обов`язковим для виконання на всій території міста Нікополя всіма жителями міста Нікополя та органами міської влади.
 2. Статут розроблений та застосовується у життєдіяльності міста Нікополя на підставі статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у відповідності з законодавством України.
 3. Статут визначає положення, норми та правила, які відображають історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Нікополь.
 4. Жодне з положень цього Статуту ніяким чином і в будь-якому випадку не може тлумачитись як обмеження прав та повноважень, що надані чи будуть надані Конституцією і законодавством України міським громадам і органам місцевого самоврядування у містах.
 5. Територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста Нікополя.

З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»  приймає Статут територіальної громади міста.

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється Нікопольською міською радою у встановленому цим Статутом порядку.

Стаття 3. Система місцевого самоврядування в місті Нікополі

 

 1. Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

міську раду;

міського голову;

виконавчі органи  міської ради;

обласну раду, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення. 

 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста. Органи міської влади у Нікополі формуються і діють згідно з Конституцією, законодавством України та цим Статутом. Самочинне захоплення особою чи групою осіб влади у Нікополі, привласнення ними окремих владних повноважень і створення непередбачених Конституцією України, законодавством України та цим Статутом органів влади, переслідується за законом. Рішення, що приймаються цими особами чи органами є незаконними і не підлягають виконанню.
 2. Міську владу представляють Нікопольський міський голова, Нікопольська міська рада, та її виконавчі органи, які діють у межах компетенції, повноважень та відповідальності, встановлених Конституцією, законодавством України та цим Статутом.
 3. 4. Важливі питання місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування та стосуються більшості жителів Нікополя, виносяться на загальноміські референдуми, які проводяться у порядку, встановленому законодавством України. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

 

Стаття 4. Економічна база міста Нікополя

 

 1. Територіальна громада має багатогалузеву економічну базу, яку складають:
 • промислові підприємства, які мають національне, регіональне та місцеве значення;
 • об’єкти зовнішнього залізничного та річкового транспорту;
 • підприємства, що виконують будівництво житлових, цивільних і промислових об’єктів;
 • заклади вищої, середньої та дошкільної освіти;
 • фінансові та страхові установи;
 • заклади з охорони здоров'я;
 • підприємницькі структури та окремі господарюючі особи, які зайняті малим та середнім бізнесом у сфері виробництва та послуг.
 1. Належні умови для розвитку та раціонального використання економічної бази Нікополя створюють органи міської влади.

 

Стаття 5. Соціальна сфера міста Нікополя

 

 1. Нікополь має власну соціальну сферу, яка складається з установ дошкільного виховання, освіти, науки, медицини та охорони здоров’я, фізичної культури, об’єктів пасажирського транспорту та зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, засобів масової інформації, закладів культури та мистецтва, ритуальних послуг тощо. Соціальна сфера надає різноманітні послуги, що спрямовані на фізичний та духовний розвиток людини, задоволення культурних потреб жителів, підтримання їх здоров’я та готовності до праці.
 2. Установи, заклади й об’єкти соціальної сфери міста утримуються за рахунок міського та державного бюджету, позабюджетних коштів, приватних вкладень, благодійних фондів і внесків.
 3. Міська влада забезпечує ефективне функціонування та розвиток соціальної сфери, примноження її можливостей у розширенні числа та поліпшенні якості послуг, що надаються. Головним напрямом є розвиток соціальної сфери за рахунок створення малих та середніх підприємств, комунальної та приватної форми власності, які надають послуги на ринкових умовах.
 4. Органи місцевого самоврядування забезпечують встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

 

Стаття 6. Орієнтири та цілі розвитку міста Нікополя

 

 1. Міська громада Нікополя прагне до сталого розвитку міста, метою якого є досягнення збалансованості між економічними процесами та екологічним благополуччям і безпекою, формування й утримання сприятливого міського середовища, забезпечення високої якості життя та добробуту жителів. На цьому шляху міська громада висуває такі стратегічні орієнтири, цілі та завдання розвитку міста Нікополя:

- задоволення матеріальних і духовних потреб населення;

- структурна та технологічна модернізація господарського комплексу міста, створення нових сучасних виробництв, конкурентоспроможних на регіональному, національному та зовнішніх ринках;

- ефективне використання земельних, трудових, енергетичних, матеріальних, інформаційних, природних, рекреаційних та інших ресурсів в інтересах населення;

- раціональне природокористування, захист довкілля та відновлення природних комплексів у місті та на прилеглих до нього територіях;

- створення та утримання в належному стані міського середовища, що відповідає сучасним соціальним і санітарно-гігієнічним нормам; забезпечення індустріальної та екологічної безпеки, запобігання забруднення атмосферного повітря, земельних і водних ресурсів у Нікополі та навколо нього;

- відтворення, збереження і активне використання культурно-історичної спадщини, зокрема, архітектурних пам’яток, пам’ятних місць та природних цінностей міста.

 1. У межах зазначених довготривалих орієнтирів міська громада Нікополя на кожному етапі розвитку міста висуває конкретні економічні, соціальні, екологічні, політичні, культурні цілі, на які спрямовуються міські плани і програми.
 2. Діяльність органів міського самоврядування й громади міста спрямовується на вирішення важливих для Нікополя завдань:

-стимулювання створення нових робочих місць у державному, муніципальному та приватному секторах, забезпечення високої зайнятості жителів;

-підвищення якості життя жителів, перш за все за рахунок створення умов для підвищення прибутків працюючих жителів, забезпеченості житлом, реформування комунальної сфери, надання за доступними цінами якісних комунальних та інших послуг, покращення якості міського середовища;

-створення ефективної бюджетної і кредитно-фінансової системи, що забезпечує надійне функціонування і розвиток міста;

-покращення соціально-демографічної ситуації у місті;

-стимулювання народжуваності, підтримка молодих та багатодітних сімей;

-зменшення безробіття, створення механізмів контролю вивільнення працюючих, їх перепідготовки та розподілу між виробництвами різних галузей і форм власності;

-забезпечення необхідних соціальних гарантій жителям, соціальний захист непрацездатних верств населення;

зниження рівня тіньового підприємництва та криміналізації суспільних відносин, скорочення злочинності, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки жителів міста.

 1. Органи міського самоврядування звітують перед міською громадою про результати досягнення цілей, що були висунуті у межах попереднього етапу соціально-економічного розвитку Нікополя.

 

Стаття 7. Жителі, населення, громада міста Нікополя

 

 1. Жителі міста Нікополя — громадяни України особи, незалежно від віку, місця народження, національності, характеру діяльності, які постійно мешкають на території Нікополя на законних підставах. Жителі міста мають права та обов’язки, визначені Конституцією України, законодавством України та актами органів місцевого самоврядування.

Інші особи, які перебувають у місті, не вважаються жителями міста Нікополя. Їх статус визначається відповідними законами України.

 1. Населення міста Нікополя — сукупність жителів міста (на певну дату) незалежно від терміну їх перебування на території Нікополя. Чисельність населення міста є головним показником при бюджетних та містобудівних розрахунках, визначення заходів щодо розвитку економічної бази та соціальної сфери Нікополя.
 2. Населення міста, що визначає свої потреби та інтереси у Нікополі, спільно їх обговорює та прагне задовольнити. Територіальна громада міста Нікополя (далі – міська громада) складається з окремих місцевих громад, що визначаються за місцем проживання (будинок, група житлових будинків, вулиця, квартал, мікрорайон), за спільністю потреб і інтересів. Місцеві громади, визначені у Нікополі за будь-якими ознаками, користуються рівними правами.
 3. Міська громада Нікополя є суб’єктом міського самоврядування, власником території міста, комунального майна та коштів міського бюджету.

 

Стаття 8. Відзнаки та почесні звання міста Нікополя

 

 1. Нікопольська міська рада встановлює міські нагороди та відзнаки для особливого відзначення жителів міста, громадян України та інших держав, що зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, примноження його культурних і природних цінностей, зміцнення міського самоврядування і місцевої демократії у Нікополі.
 2. В залежності від заслуг перед містом та відповідно до Положення про міські нагороди згідно з розпорядженням Нікопольського міського голови або за рішенням Нікопольської міської ради житель міста, громадянин України або іншої держави може бути нагородженим однією або кількома з наступних відзнак :

1) Почесна відзнака «Честь і Слава»;

2) звання «Почесний громадянин міста Нікополя»;

3) нагрудний знак «За заслуги перед містом»;

4) Почесна Грамота Нікопольського міського голови;

5) Подяка Нікопольського міського голови.

 

 

 

РОЗДІЛ II.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЖИТЕЛІВ НІКОПОЛЯ

 

Стаття 9. Загальні засади щодо прав, свобод та обов'язків особи

 

 1. Права, свободи та обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що на законних підставах знаходяться на території України, встановлені Конституцією України та законодавством України.
 2. Реалізація та дотримання конституційних прав і свобод жителів Нікополя та інших осіб, що на законних підставах знаходяться на території міста, гарантується органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

Стаття 10 Права, свободи та обов'язки жителів міста в сфері місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності міста

 

 1. Жителі Нікополя мають право:

1) вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування;

2) брати участь у міських референдумах;

3)заслуховувати звіти Нікопольського міського голови, депутатів Нікопольської міської ради;

4) одержувати інформацію щодо стану виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету міста, та діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування;

5) одержувати інформацію про стан міського і природного середовищ, їх вплив на здоров’я жителів, про інші умови життя у місті;

6) брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів та інших рішень місцевого самоврядування, які підлягають громадському обговоренню;

7) бути присутніми та виступати на громадських слуханнях щодо розробки проекту міського бюджету, планів і програм розвитку міста чи мікрорайонів міста, а також з інших питань, що стосуються інтересів і прав громадян у межах міста.

8) відкликати Нікопольського міського голову, депутатів Нікопольської міської ради у встановленому законом порядку;

9) виступати з громадськими ініціативами з питань покращення життя у місті, діяльності органів міського самоврядування, міських нормативно-правових актів та контролю за їх виконанням;

10) брати участь у конференціях і зборах громадян за місцем проживання та інших формах прямого волевиявлення;

11) бути присутніми на пленарних засіданнях Нікопольської міської ради та Виконавчого комітету в порядку визначеному цим Статутом та регламентами Нікопольської міської ради та Виконавчого комітету;

12) звертатися у всі органи міського самоврядування з особистими та колективними зверненнями.

 1. Жителям Нікополя забезпечується можливість ознайомлення із Статутом міста.
 2. Жителі Нікополя та особи, що тимчасово перебувають у місті зобов`язані дотримуватися положень і норм цього Статуту та інших нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. 
 3. Жителі Нікополя наділені економічною свободою і мають право на підприємництво у сферах діяльності і формах, що не заборонені законодавством України на території та поза межами міста Нікополя.
 4. Міська влада стимулює і підтримує підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в інтересах Нікополя та його жителів, зокрема таку, що сприяє:

1) створенню нових високоякісних товарів та послуг;

2) розвитку соціальної сфери і міського господарства;

3) залученню інвестицій до закладів і підприємств міста;

4) захисту і оздоровленню міського і природного середовищ, поліпшенню умов життя у місті;

5) розвитку культури, мистецтва, туризму.

Для пріоритетного розвитку зазначених видів підприємництва органи місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо його стимулювання.

 1. Жителі Нікополя мають право на безпечне життя і здорове міське та природне середовище, а також гарантоване Конституцією право на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
 2. З метою забезпечення здорового стану міського та природного середовища міська влада створює відповідні виконавчі органи, діяльність яких контролює Нікопольська міська рада та громадськість міста в установленому порядку.
 3. Жителі Нікополя мають право на одержання повної, достовірної та своєчасної інформації про стан міського і природного середовища та його вплив на їх здоров’я, а також про діяльність органів місцевого самоврядування та їх результати щодо поліпшення екологічної ситуації у місті.
 4. Порядок інформування жителів щодо проблем екологічного стану міста і порядок доступу жителів до відповідної інформації визначає діюче законодавства.
 5. Жителі Нікополя мають право створювати громадські об'єднання відповідно до законодавства України.
 6. У Нікополі гарантується діяльність громадських та благодійних організацій, спілок і об’єднань, політичних партій, релігійних громад та інших об’єднань громадян, які не порушують діючого законодавства України та цього Статуту.
 7. З метою вирішення окремих питань місцевого значення, жителі міста можуть створювати органи самоорганізації населення. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою, для задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, їх участі у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території та інших місцевих програм. Органи місцевого самоврядування підтримують створення органів самоорганізації населення, які приймають на себе частку функцій по створенню належних умов життя жителів та сприяють спрощенню порядку їх утворення, легалізації та діяльності.
 8. Жителі Нікополя мають право на соціальний захист і соціальну допомогу для забезпечення яких Нікопольською міською радою створюються відповідні міські програми й фонди та міська система соціального захисту.
 9. Жителі Нікополя мають право на отримання об’єктивної, різнобічної інформації щодо всіх аспектів життя територіальної громади через місцеві засоби масової інформації, колективні та особисті звернення. 

 

РОЗДІЛ III.

САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ У МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 11. Правові основи здійснення самоврядування

 

 1. Самоврядування у місті Нікополі забезпечує створення і здійснення міської влади відповідно до Конституції України, законодавства України і Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської конвенції з прав людини, інших міжнародних документів, що ратифіковані Україною, цього Статуту.
 2. Міська влада забезпечує та гарантує права і свободи людини та громадянина, вирішує завдання економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку Нікополя в інтересах міської громади, місцевих громад та окремих жителів.
 3. Основні принципи місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- громадський контроль за діяльністю всіх органів та посадових осіб міської влади, що обираються жителями.

 1. У межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування Нікополя самостійно приймають рішення і несуть за них відповідальність перед міською громадою.

 

Стаття 12.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в органах міського самоврядування

 

 1. Депутатам Нікопольської міської ради, які здійснюють свої повноваження у раді на постійній основі, Нікопольському міському голові, посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді, ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

 1. На службовців місцевого самоврядування поширюються інші обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 13. Участь  жителів у міському самоврядуванні

 

 1. Жителі міста безпосередньо беруть участь у здійсненні міської влади шляхом:

1) референдумів і виборів;

2) створення органів міського самоврядування та самоорганізації населення;

3) громадського контролю за діяльністю обраних ними органів та посадових осіб міської влади;

4) внесення пропозицій з будь-яких питань міського життя та самоврядування на зборах і, конференціях, громадських слуханнях, під час попереднього обговорення проектів рішень згідно регламентів Нікопольської міської ради та Виконкому;

5) подання звернень та внесення місцевих ініціатив;

6) застосування інших форм безпосередньої демократії в порядку, що не суперечить законодавству України, цьому Статуту, нормативно-правовим  актам органів міського самоврядування Нікополя.

 1. З метою залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції України та Законів України, надання можливостей для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості цих органів створюється та діє громадська рада при Нікопольській міській раді відповідно до діючого законодавства, у відповідності до розробленого та затвердженого Положення. Громадська рада при Нікопольській міській раді один раз на рік звітує про свою діяльність перед Нікопольською міською радою.
 2. Нікопольська міська рада приймає рішення про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; затверджує Типове положення комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади міста Нікополя.

 

Стаття 14. Гласність в діяльності органів місцевого самоврядування

 

 1. Сесійні засідання Нікопольської міської ради є відкритими для виборців. Жителі мають право бути присутніми на засіданнях Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Зали засідань Нікопольської міської ради мають бути обладнані таким чином, щоб присутні громадяни не заважали веденню сесійного засідання.
 3. За рішенням Нікопольської міської ради її відкриті засідання з найбільш важливих питань можуть транслюватися для синхронного ознайомлення з їх перебігом зацікавлених жителів по місцевому радіо та телебаченню. Відмова бажаючим стежити за сесійною роботою Нікопольської міської ради з боку будь-якої посадової особи не припустима й оскаржується у встановленому порядку.
 4. Документи органів міської влади, на які в законно встановленому порядку не накладені обмеження щодо доступу, мають бути доступними для жителів і преси.
 5. Для здійснення цього права в приміщенні Нікопольської міської ради обладнується кімната, де можна ознайомитися з документами міської влади і, у разі потреби, зняти копію необхідного документу. Плата за зняття копії документу не повинна перевищувати фактичних витрат на копіювання.

 

Стаття 15. Самоорганізація населення міста

 

 1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах міста.
 2. Нікопольська міська рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
 3. 3. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законодавством України.

 

Стаття 16. Загальні збори громадян

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.
 3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається Положенням. (додаток 3)

 

Стаття 17. Місцеві ініціативи

 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи, яка передбачена Статтею 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається Положенням. (додаток 4)
 3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
 4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

 

Стаття 18. Громадські слухання

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
 4. Порядок організації громадських слухань визначається Положенням. (додаток 5)

Стаття 19. Електронні петиції

            Електронна петиція розглядається згідно з чинним законодавством та Порядком, встановленим Нікопольською міською радою.

Електронна петиція, адресована органу місцевого самоврядування, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 250 підписів громадян протягом не більше 30-ти днів з дня оприлюднення петиції.

 

Стаття 20. Мирні масові зібрання жителів

Жителі Нікополя, відповідно до законодавства України,  мають право на мирні акції на території міста. Вони можуть збиратися мирно і без зброї, проводити мітинги, вуличні ходи, маніфестації, демонстрації. Метою масових акцій є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування та держави до актуальних проблем жителів, зокрема проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, дотримання громадської безпеки, тощо. Ці та інші масові акції проводяться за умови попереднього повідомлення виконавчих органів Нікопольської міської ради у порядку визначеному чинним законодавством України. 

РОЗДІЛ IV.

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Стаття 21. Основні положення

 

 1. Нікопольська міська рада є представницьким органом територіальної громади Нікополя. Нікопольська міська рада складається з депутатів, що обираються населенням міста на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Нікопольська міська рада є юридичною особою, має гербову печатку. Витрати на діяльність Нікопольської міської ради передбачаються у міському бюджеті.
 3. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 4. Нікопольська міська рада діє за своїм регламентом, який вона розробляє і приймає не пізніше ніж на другій сесії нового скликання. Регламент встановлює порядок здійснення Нікопольською міською радою своїх повноважень, правила і процедури проведення її засідань.
 5. Засідання Нікопольської міської ради відбуваються в спеціально обладнаному приміщенні у відкритому порядку. В окремих випадках можуть проводитися закриті засідання Нікопольської міської ради з питань, визначених законодавством України.
 6. Про результати своєї діяльності Нікопольська міська рада звітує перед жителями у встановленому порядку. Рішення Нікопольської міської ради розміщуються в інформаційно-комп’ютерній мережі. Інформація щодо прийнятих рішень доводиться до відома жителів через місцеві засоби масової інформації.

 Стаття 22. Формування Нікопольської міської ради та набуття нею чинності

 1. Нікопольська міська рада формується у порядку, передбаченому законодавством.
 2. Загальний склад Нікопольської міської ради визначається відповідно до закону про вибори. Нікопольська міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 23. Основні повноваження Нікопольської міської ради

 1. Повноваження Нікопольської міської ради визначаються Конституцією та законодавством України.

Вони поширюються на:

1) прийняття Статуту міста Нікополя та зміни до нього;

2) прийняття в межах своїх повноважень нормативних та інших актів у формі рішень та контроль за їх виконанням;

3) тлумачення Статуту, нормативних та інших актів міста Нікополя;

4) створення постійних та тимчасових депутатських комісій, тимчасових робочих груп Нікопольської міської ради;

5) утворення виконавчого комітету , визначення його чисельності, затвердження персонального складу, утворення інших виконавчих органів ради, встановлення і зміну структури Нікопольської міської ради, забезпечення роботи апарату Нікопольської міської ради;

6) обрання секретаря Нікопольської міської ради та звільнення його з посади;

7) затвердження бюджету Нікополя, звіту про його виконання, створення позабюджетних фондів і контроль за використанням коштів з них;

8) встановлення і скасування міських податків і зборів та інших обов’язкових платежів, порядок надання пільг по міським податкам і зборам окремим суб’єктам;

9) здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів Нікопольської міської ради;

10) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень Нікопольського міського голови у випадках, передбачених законодавством;

11) встановлення порядку створення та діяльності органів самоорганізації населення міста;

12) здійснення контролю за виконанням рішень Нікопольської міської ради, за діяльністю підконтрольних їй посадових осіб.

13) затвердження Генерального плану розвитку Нікополя та планів земельно-господарського устрою; управління та розпорядження земельними ділянками у межах міста;

14) інші питання, що віднесені Конституцією та законодавством України до відання представницьких органів місцевого самоврядування, а також питання, віднесені цим Статутом до відання Нікопольської міської ради;

15) здійснювати місцеві, внутрішні та зовнішні запозичення, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.

 1. Крім вищеназваного, Нікопольська міська рада має право:

1) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

2) провадити вивчення ситуації в межах своєї компетенції порушень посадових обов’язків у органах міської влади, порушень Статуту, порушень прийнятих Нікопольською міською радою рішень тощо;

3) організовувати проведення незалежних перевірок діяльності виконавчих органів і посадових осіб міської влади;

4) замовляти аналітичні матеріали, науково-дослідні та проектно-конструкторські розробки з актуальних питань функціонування і розвитку міста;

5) створювати консультаційні ради або залучати науковців і фахівців для консультацій, проведення наукового аналізу та оцінок складних ситуацій щодо прийняття важливих рішень;

6) встановлювати терміни для вирішення питань міського значення;

7) встановлювати розмір заробітної платні для працівників міської влади.

 

Саття 24. Депутати Нікопольської міської ради

 

 1. Депутат Нікопольської міської ради є повноважним представником територіальної громади, виборців свого округу, які довірили йому представляти їх інтереси. Депутат Нікопольської міської ради обирається жителями відповідного виборчого округу на основі загального рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Депутатом Нікопольської міської ради може бути обраний громадянин України, якому виповнилося 18 років і який має виборче право.
 3. Депутат Нікопольської міської ради може мати помічників-референтів.
 4. Повноваження депутата Нікопольської міської ради попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першого засідання Нікопольської міської ради нового скликання.
 5. При вступі на посаду депутат Нікопольської міської ради приносить присягу на вірність інтересам виборців і міської громади: „Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи. Присягаю дотримуватися Конституції, Законів України, Статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади”. Присягу зачитує найстарший за віком депутат Нікопольської міської ради перед відкриттям першої сесії новообраної ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами. Підписаний депутатом текст особистої присяги зберігається в архіві Нікопольської міської ради.
 6. Статус депутата Нікопольської міської ради визначається чинним законодавством.
 7. Депутат Нікопольської міської ради повинен досконало знати Статут міста Нікополя, керуватися його положеннями і нормами у своїй діяльності.
 8. Депутат Нікопольської міської ради зобов’язаний:

- брати участь у роботі ради, депутатських комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів;

- дотримуватись регламенту Нікопольської міської ради, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність ради та її органів;

- вивчати громадську думку, потреби населення, інформувати про них раду, захищати законні права та інтереси виборців;

- підтримувати постійний зв’язок з виборцями, інформувати їх про роботу ради, про виконання програм соціально-економічного розвитку, та інших рішень;

- вести прийом виборців, допомагати їм у вирішенні питань, з якими вони до нього звертаються;

 1. Депутат Нікопольської міської ради не може бути депутатом інших представницьких органів.
 2. Депутат Нікопольської міської ради несе відповідальність і періодично звітує про свою діяльність перед своїми виборцями не рідше одного разу на рік;
 3. Депутат Нікопольської міської ради має право добровільно скласти свої повноваження, про що письмово інформує Нікопольську міську раду на її засіданні. З цього приводу Нікопольська міська рада приймає окреме рішення.
 4. Як повноважний представник інтересів виборців депутат Нікопольської міської ради має право:

1) ініціативи внесення на розгляд Нікопольської міської ради будь-яких питань, що належать до компетенції Нікопольської міської ради;

2) брати участь у розробці правових і нормативних актів міста Нікополя;

3) звертатися із зверненнями та запитами до будь-якого органу чи посадової особи в місті Нікополі з питань пов’язаних з депутатською діяльністю, виконанням прийнятих органами міського самоврядування рішень;

4) виступати на засіданнях Нікопольської міської ради та її органів;

5) пропонувати заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу чи посадової особи, підзвітної та підконтрольної раді, а також з питань, що відносяться до компетенції міської ради, інших органів та посадових осіб, які діють на території міста;

6) порушувати питання в раді та її органах про необхідність проведення перевірок (у межах компетенції міської ради) діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, а також державних органів, вносити пропозиції по усуненню виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб;

7) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міста;

8) вимагати від органів, керівників та посадових осіб припинення порушення прав і свобод громадян;

9) брати участь у формуванні та діяльності депутатських комісій і груп;

10) здійснювати інші повноваження, які передбачені законодавством України та правовими актами Нікопольської міської ради.

Стаття 25. Тимчасові контрольні комісії Нікопольської міської ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 Стаття 26. Прийняття Нікопольською міською радою нормативних та інших актів

 1. Нікопольська міська рада здійснює нормотворчу і контрольну діяльність, яка стосується міста Нікополя, його населення, суб’єктів права на його території.
 2. Право нормотворчої ініціативи в Нікопольській міській раді належить депутатам Нікопольської міської ради, депутатським комісіям та робочим групам, фракціям Нікопольської міської ради, Нікопольському міському голові, виконавчим органам, загальним зборам громадян за місцем проживання, а також жителям міста, що мають виборче право в порядку місцевої ініціативи.
 3. Нормотворча ініціатива реалізується через внесення у Нікопольраду проекту нормативно-правового акту міста Нікополя.
 4. Нікопольська міська рада приймає рішення після його всебічного вивчення та обговорення у комісіях. Рішення приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Виключно таємним голосуванням приймається рішення про обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради, а також рішення щодо дострокового припинення повноважень Нікопольського міського голови у випадках, передбачених Законодавством.

Порядок та умови скликання сесії, прийняття Нікопольською міською радою рішень встановлюються регламентом роботи Нікопольської міської ради.

 1. Нікопольська міська рада правомочна приймати:

1) регламент своєї діяльності, рішення щодо організації роботи Нікопольської міської ради та її виконавчих органів;

2) правові та нормативні акти, які обов’язкові для виконання виконавчими органами Нікопольської міської ради, жителями, господарюючими суб’єктами, що розташовані та функціонують в місті;

3) заяви, звернення до населення міста, органів державної влади, інших суб’єктів;

4) висновки з різних питань життєдіяльності міської громади, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків; укладання договорів і угод із зовнішніми партнерами;

 1. Сесійне засідання Нікопольської міської ради правомочне, якщо число депутатів, що зареєстровані на засідання Нікопольської міської ради, складає більше половини від загального числа обраних депутатів.
 2. Нормативні акти приймаються Нікопольською міською радою більшістю голосів від загального числа депутатів Нікопольської міської ради.
 3. Нормативні акти міста Нікополя, рішення, звернення, угоди Нікопольської міської ради підписуються Нікопольським міським головою.
 4. Рішення Нікопольської міської ради оформляються, реєструються і зберігаються у встановленому порядку. Вони мають бути доступні для жителів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Стаття 27. Секретар Нікопольської міської ради

 1. Секретар Нікопольської міської ради обирається за пропозицією міського голови таємним голосуванням з числа депутатів Нікопольської міської ради на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.
 2. Секретар Нікопольської міської ради:

- у випадку передбаченому частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює повноваження міського голови;

- скликає сесії ради, веде засідання ради та підписує рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, сприяє діяльності депутатів, координує діяльність комісій Нікопольської міської ради;

- за дорученням Нікопольської міської ради або Нікопольського міського голови вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

- виконує інші функції визначені законодавством України.

 1. Повноваження секретаря Нікопольської міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Стаття 28. Здійснення Нікопольською міською радою контрольних функцій

 1. Нікопольська міська рада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії здійснює контроль за виконанням на території Нікополя законодавства України, нормативних та інших актів міста, рішень, угод та інших документів.
 2. Виконавчі органи Нікопольської міської ради, підприємства, установи, організації, посадові особи, керівні органи громадських об’єднань, органи самоорганізації населення зобов’язані після звернення депутатської комісії, робочої групи Нікопольської міської ради надавати потрібну інформацію з питань, що стосуються відання Нікопольської міської ради, а у разі встановлення порушення законодавства негайно вжити заходи для усунення порушення та притягнення до відповідальності винних осіб. 

РОЗДІЛ V.
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 29. Основні положення

 1. Нікопольський міський голова відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є головною посадовою особою територіальної громади міста Нікополя, який очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях та здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
 2. Нікопольський міський голова обирається на підставі загального рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до законодавства.
 3. Статус Нікопольського міського голови визначається чинним законодавством.
 4. Термін повноважень Нікопольського міського голови визначено законом.
 5. При вступі на посаду Нікопольський міський голова складає присягу. Текст присяги та порядок її прийняття встановлюється законодавством.

Стаття 30. Вимоги до кандидатів на посаду Нікопольського міського голови

 1. Висування кандидата на посаду Нікопольського міського голови здійснюється відповідно до законодавства з доповненням наступних вимог:

1) кандидат на посаду Нікопольського міського голови представляє програму своєї діяльності;

2) у програмі мають бути відображені основні цілі та завдання розвитку міста, заходи щодо їх досягнення;

3) тексти програм всіх кандидатів на посаду Нікопольського міського голови обов'язково публікуються у міських ЗМІ, з наданням рівних можливостей кожному з кандидатів;

 1. Після обрання на посаду Нікопольського міського голови й прийняття ним присяги, його діяльність спрямовується на виконання повноважень передбачених законодавством України.
 2. Щорічно Нікопольський міський голова звітує перед виборцями про виконання своїх повноважень.

Стаття 31. Повноваження Нікопольського міського голови

Повноваження Нікопольського міського голови визначаються законодавством України:

1) забезпечує здійснення, у межах наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Стаття 32. Дострокове припинення повноважень Нікопольського міського голови

 

 1. Повноваження Нікопольського міського голови припиняються достроково у випадках:

1) передбачених законодавством України;

2) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

3) припинення його громадянства;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

 1. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
 2. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається діючим законодавством.
 3. При достроковому припиненні повноважень Нікопольського міського голови його права та обов’язки тимчасово переходять до секретаря Нікопольської міської ради, що виконує ці обов’язки до обрання нового Нікопольського міського голови.

 

РОЗДІЛ VI.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 33. Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

 

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.
 5. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова.
 6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені діючим законодавством.
 8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади— також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Стаття 34. Відділи, управління та інші виконавчі органи Нікопольської міської ради

 1. Нікопольська міська рада створює свої галузеві та функціональні підрозділи — відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради, які здійснюють виконавчо-розпорядчі функції у галузях міського господарства та соціальної сфери міста. Керівників вказаних відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради призначає на посаду і звільняє з посади Нікопольський міський голова.
 2. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради затверджується Нікопольською міською радою.
 3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Нікопольської міської ради видають у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання всіма підпорядкованими їм посадовими особами. Відділи, управління та інші виконавчі органи Нікопольської міської ради звітують перед Нікопольським міським головою та Нікопольською міською радою про свою діяльність та її результати.
 4. У відділах, управліннях та інших виконавчих органах Нікопольської міської ради забороняється створення та діяльність партійних організацій, об’єднань, рухів, а також релігійних громад.
 5. Взаємовідносини відділів, управлінь та інших виконавчих органів Нікопольської міської ради регулюються відповідними положеннями, цим Статутом, розпорядженнями Нікопольського міського голови та рішеннями Нікопольської міської ради.

Стаття 35. Посадові особи виконавчих органів Нікопольської міської ради

 1. Посадовими особами виконавчих органів Нікопольської міської ради є заступники міського голови, керівники підрозділів Нікопольської міської ради, а також інші посадові особи виконавчих органів Нікопольської міської ради згідно з переліком посад, затвердженим Нікопольською міською радою.
 2. Посадові особи виконавчих органів Нікопольської міської ради наділені адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями. Вони працюють на постійній основі і не можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту. Вони не можуть входити до складу інших органів управління або комерційних підприємств, закладів та організацій.
 3. Норми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування, в тому числі кваліфікаційні вимоги до посадових осіб виконавчих органів Нікопольської міської ради, гарантії та компенсації, пільги, категорії посад, мінімально допустимі оклади, умови припинення служби та інші норми встановлюються відповідним законодавством.
 4. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб, затверджених відповідно до діючого законодавства.

Стаття 36. Правові та нормативні акти виконавчих органів Нікопольської міської ради

 1. До правових актів виконавчих органів Нікопольської міської ради відносяться:

1) розпорядження Нікопольського міського голови;

2) рішення виконкому;

3) розпорядження і накази керівників виконавчих органів Нікопольської міської ради.

4) адміністративно-розпорядчі акти інших виконавчих органів Нікопольської міської ради, виданих в межах наданих їм повноважень.

 1. Розпорядження Нікопольського міського голови щодо діяльності виконавчих органів Нікопольської міської ради, рішення виконкому та інші документи виконавчих органів Нікопольської міської ради реєструються у встановленому порядку. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Стаття 37. Взаємодія Нікопольської міської ради та її виконавчих органів

 1. Як повноважні органи міської влади Нікопольська міська рада та виконавчі органи Нікопольської міської ради будують спільну діяльність в інтересах вирішення завдань життєзабезпечення населення міста.
 2. Відносини між Нікопольською міською радою і її виконавчими органами будуються на основі чіткого розмежування сфер компетенції, функцій, повноважень і відповідальності.
 3. Посадові особи виконавчих органів Нікопольської міської ради мають право, а при наявності письмового запрошення — зобов’язані, бути присутніми на засіданнях Нікопольської міської ради.
 4. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституціїабо законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ VIІ.

ВІДНОСИНИ ЩОДО ВЛАСНОСТІ В МІСТІ НІКОПОЛІ

 Стаття 38. Визнання і захист права власності

Органи міської влади у Нікополі визнають і захищають власність всіх встановлених Конституцією і законодавством України форм: державну, комунальну, колективну, приватну.

Всі об’єкти нерухомої власності, що знаходяться у межах Нікополя, підлягають обліку і реєстрації у встановленому порядку.

 Стаття 39. Право комунальної власності

 1. Територіальній громаді у місті належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
 2. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
 3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Нікопольською міською радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

Стаття 40. Власність міста Нікополя, що не підлягає відчуженню

 1. До власності, яка складає надбання територіальної громади Нікополя і не підлягає відчуженню, належать:

1) землі загального користування: майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, парки, лісопарки, заповідники, сквери, сади, бульвари, сміттєзвалища, кладовища, а також водоймища, землі природно-заповідного фонду;

2) пам’ятки культурної спадщини, будинки і споруди, які були подаровані місту в різні часи з благодійними цілями або споруджені на кошти міської спільноти, окремих територіальних громад і співтовариств;

3) об’єкти оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного та археологічного призначення.

 1. Перелік таких земель, природних та штучних об’єктів на території Нікополя періодично затверджується Нікопольською міською радою. Дотримання встановленого режиму використання власності Нікополя, що не підлягає відчуженню, контролюють відповідні органи Нікопольської міської ради.
 2. Перелік об’єктів, які не підлягають приватизації доповнюються та змінюються за рішенням Нікопольської міської ради.
 3. Про результати цієї діяльності у встановленому порядку Нікопольський міський голова та виконавчі органи Нікопольської міської ради звітують Нікопольській міській раді та громадськості міста.

Стаття 41. Власність місцевих самоврядних утворень, інших об’єднань громадян

 1. Місцеві самоврядні утворення у Нікополі мають власне майно, що є економічною базою їх діяльності. Право власності місцевих громад і співтовариств поширюється на:

1) кооперативні кошти і майно жителів, що мешкають на даній місцевості;

2) інші кошти, отримані із законних джерел, збудовані на ці кошти споруди, дитячі і спортивні майданчики;

3) житлові та нежитлові, окремі, новостворені виробничі будівлі та приміщення;

4) інше майно, в тому числі надане містом у власність місцевій громаді на основі актів органів місцевого самоврядування.

 1. Правочинним власником місцевої громади є юридична особа — орган самоорганізації населення, який утворено громадою або співтовариством даної місцевості Нікополя згідно з відповідним положенням та актами органів місцевого самоврядування.
 2. Орган місцевого громадського самоврядування може передавати на договірній основі право управління власністю місцевої громади комунальним підприємствам або іншим юридичним особам.

Стаття 42. Облік нерухомого майна, що знаходиться на території міста Нікополя

Кожна зміна прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб по відношенню до об’єктів нерухомого майна реєструється і набуває юридичної сили в порядку, встановленому законодавством України.

Власникам нерухомого майна у визначені строки надаються документи, що підтверджують права власності.

 Стаття 43. Управління комунальним майном та захист корпоративних прав територіальної громади.

 1. Управління об’єктами комунальної власності – це система організаційно-господарських повноважень територіальної громади міста щодо реалізації прав територіальної громади, як власника, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням такими об’єктами, з метою задоволення потреб жителів Нікополя.
 2. Об’єктами управління комунальної власності є:

1)майно комунальних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

2)корпоративні права територіальної громади у вигляді часток, акцій, паїв що належать територіальній громаді Нікополя у статутному майні господарського товариства;

3)майно територіальної громади передане в оренду господарським організаціям;

4)житловий фонд, об’єкти соціально-культурного призначення та інше майно і майнові права, що є у комунальній власності;

 1. В межах здійснення повноважень власника Нікопольська міська рада приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання підприємств, господарських об’єднань, установ та організацій комунальної власності, визначає розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства, та частку комунального майна в разі утворення господарського об’єднання, затверджує їхні статути та положення, призначає керівників підприємств та заслуховує їх звіти про роботу, визначає розмір частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до бюджету міста, приймає рішення щодо відчуження об’єктів комунальної власності, визначає порядок управління комунальними корпоративними правами та затверджує порядок призначення уповноваженої особи на здійснення правомочностей з управління корпоративними правами, вирішує інші питання відповідно до повноважень, визначених законодавством України;
 2. Виконавчі органи Нікопольської міської ради готують переліки об’єктів комунальної власності, ведуть баланс видатків і надходжень комунального майна та майнових прав, контролюють збереження та ефективність використання об’єктів комунальної власності, розглядають проекти планів підприємств та організацій, здійснюють контроль за їх виконанням, встановлюють порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств комунальної власності, заслуховують звіти керівників цих підприємств, готують і вносять на розгляд ради пропозиції щодо відчуження комунального майна, виступають орендодавцями майнових комплексів, виконують інші повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності відповідно до діючого законодавства
 3. Окремі повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності можуть передаватися юридичним або фізичним особам (уповноваженим особам) на підставах і в порядку визначеному законодавством України, цим Статутом та спеціальними Положеннями затвердженими Нікопольською міською радою.
 4. Уповноважені особи, які визначаються конкурсним шляхом у порядку, визначеному Нікопольською міською радою, здійснюють управління корпоративними правами територіальної громади Нікополя відповідно до діючих норм законодавства України, цього Статуту, статуту господарського товариства з майновою часткою територіальної громади, рішень Нікопольської міської ради.

 

РОЗДІЛ VIII.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ В МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 44. Компетенція Нікопольської міської ради з питань земельних відносин

 

До компетенції Нікопольської міської ради належить:

а) розпорядження землями територіальної громади;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до вимог діючого законодавства;

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до вимог діючого законодавства;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до вимог діючого законодавства;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

д) організація землеустрою;

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання в оренду земельних ділянок відповідно до вимог діючого законодавства;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання в оренду земельних ділянок;

й) вирішення земельних спорів;

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до діючого законодавства.

 

 Стаття 45. Розподіл земель міста Нікополя за цільовим призначенням

 

 1. Землі міста Нікополя за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

г) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісового фонду;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 1. Зміна цільового призначення земель здійснюється відповідно до діючого законодавства.

Стаття 46. Система нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в місті Нікополі

 До системи нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в місті Нікополі належать: Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України, рішення Нікопольської міської ради та нормативні акти органів виконавчої влади.

РОЗДІЛ IХ.
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ В МІСТІ НІКОПОЛІ

Стаття 47. Фінансові ресурси міста Нікополя

Фінансова основа міського самоврядування у Нікополі складається з доходів бюджету міста та інших коштів, які є джерелами фінансових ресурсів міського самоврядування у Нікополі згідно з чинним законодавством.

Фінансові ресурси є надбанням міської громади, їх недоторканість захищається чинним законодавством.

Нікопольська міська рада може об'єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування міських, регіональних або загальнодержавних програм.

Стаття 48. Бюджет міста Нікополя

 

 Бюджет міста Нікополя – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що їх здійснюють органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Діяльність органів місцевого самоврядування пов'язана з бюджетним процесом, який регламентований бюджетним законодавством, та охоплює:

- складання проекту бюджету;

- розгляд проекту бюджету та прийняття рішень про місцевий бюджет;

- виконання бюджету, у тому числі, у разі необхідності, внесення змін до його показників;

- підготовку, розгляд та затвердження звітів про виконання бюджету і прийняття рішень щодо них;

- на всіх стадіях бюджетного процесу здійснення фінансового контролю.

Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади міста Нікополя встановлюється бюджетним законодавством України.

Самостійність бюджету міста забезпечується закріпленням за ним відповідних джерел доходів бюджету,  а також  правом  самостійно  визначати напрями  використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Бюджет міста Нікополя формується на засадах та принципах бюджетного законодавства України.

Бюджет міста може складатися із загального та спеціального фондів.

Доходи бюджету міста – це  податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

У видатковій частині окремо передбачаються поточні видатки, капітальні видатки та видатки спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету міста.

За рішенням Нікопольської міської ради до бюджету міста можуть здійснюватися внутрішні запозичення, за винятком отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів.

Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України. 

Стаття 49. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Нікополя

З метою раціонального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких орієнтирів перспективної діяльності, органи місцевого самоврядування застосовують систему планування, що передбачає визначення основних показників розвитку міста протягом наступного прогнозного року.

Основою для планування фінансових ресурсів вважається Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста (Програма), що розробляється виконавчими органами влади відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, соціально-економічної ситуації на території міста та нагальних потреб розвитку територіальної громади міста.

Таке планування відбувається на засадах   виявлення визначальних факторів перспективного розвитку та обґрунтування рішень та програм, що вимагають відповідних видатків. Інформація щодо підготовки проекту Програми, визначення основних прогнозних показників на наступний період може вноситися на громадське обговорення за участю депутатів рад, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, профспілок, підприємницьких кіл та інших зацікавлених осіб. Проект програми може бути оприлюднений у загальному порядку, визначеному цим Статутом.

За підсумками  виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста надається звіт, який підлягає обов’язковому оприлюдненню.

 

РОЗДІЛ X.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СТАНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НІКОПОЛЯ

Стаття 50. Забезпечення належного стану міського середовища Нікополя та екологічної безпеки

 1. Органи міської влади забезпечують утримання міського середовища Нікополя у стані, що відповідає архітектурним, екологічним і соціальним вимогам і стандартам, які встановлені Законами України “Про основи містобудівної діяльності”, «Про охорону навколишнього природного середовища», нормативно-правовими актами, прийнятими органами місцевого самоврядування міста Нікополя. На цій основі здійснюється відповідна містобудівна політика шляхом розробки генерального плану міста, середньо- і довгострокових планів і програм розвитку Нікополя. Нікопольський міський голова, Нікопольська міська рада, відділи, управління та інші виконавчі органи Нікопольської міської ради приймають участь у розробці техніко-економічних обґрунтувань згаданих документів.
 2. Органи міської влади забезпечують екологічну безпеку у Нікополі шляхом: впровадження узгоджених заходів містобудівної та екологічної політики. При цьому обов’язковими є наступні заходи :

1) недопущення розташування на території Нікополя нових небезпечних для здоров’я жителів міста Нікополя об’єктів без громадських слухань;

2) пониження ризику користування існуючих у Нікополі та навколо нього небезпечних для здоров’я жителів міста Нікополя об’єктів;

3) контроль за впровадженням технологій, їх відповідності вимогам екологічної безпеки у всіх галузях і підприємствах міста незалежно від форми їх власності;

4) контроль за використанням небезпечних речовин та матеріалів на території міста Нікополь;

5) розробка і впровадження інших заходів щодо захисту природного і міського середовища, які передбачені у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».

 1. Контроль за станом міського середовища і екологічної безпеки здійснюють Нікопольська міська рада та державні служби екологічної та санітарної безпеки. Нікопольська міська рада періодично розглядає результати містобудівної і екологічної політики, корегує її напрями і заходи з урахуванням пропозицій жителів, приймає відповідні нормативно-правові акти щодо поліпшення стану міського середовища.
 2. За результатами діяльності відповідні служби Нікопольської міської ради готують щорічний звіт про стан міського середовища, який розглядає Нікопольська міська рада.
 3. Усі наміри Нікопольської міської ради, інших суб’єктів щодо забудови у місті, а також плани, програми і проекти, які передбачають зміни стану міського середовища, його природних і соціальних компонентів, публікуються і обговорюються жителями. Результати таких обговорень обробляються відповідними службами Нікопольської міської ради і враховуються при корегуванні міських планів і програм. Перелік змін та доповнень, які внесені до міських планів і програм за проханнями жителів, публікуються, а також включаються у поточну та щорічну звітність Нікопольської міської ради.

Стаття 51. Захист культурно-історичного надбання міста Нікополя

Захист культурно-історичного надбання міста Нікополя здійснюється органами міської і державної влади, а також громадськістю міста відповідно до законодавства України, цього Статуту, нормативних та інших актів міста.

Стаття 52. Громадський контроль за станом міського та природного середовища

Жителі з власної ініціативи можуть здійснювати громадський контроль за станом міського та природного середовища у Нікополі та на прилеглих до нього територіях. Його результати доводяться до населення міста та органів міської влади для прийняття відповідних рішень. Такий громадський контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими нормативними актами міста.

Стаття 53. Громадське обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля

 1. З метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про впровадження планової господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, громадськість міста Нікополя має право на участь у громадському обговоренні звіту з  оцінки впливу на довкілля.
 2. Громадське обговорення планової діяльності проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій після подання звіту з оцінки впливу на довкілля до уповноваженого територіального органу.
 3. Громадськість міста має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, що стосуються планової господарської діяльності, види якої та об'єкти підлягають оцінці впливу на довкілля та визначені Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

РОЗДІЛ XІ.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ЖИТЕЛІВ

Стаття 54. Соціальний захист жителів міста

 1. Соціальний захист населення вважається найважливішим пріоритетом діяльності органів місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України. Це комплекс заходів постійного або тимчасового характеру, які здійснюють органи міської влади для належного рівня життя громадян відповідно до встановлених соціальних норм (допомоги, пільги, субсидії тощо).
 2. Соціальний захист будується на принципах гуманізму, адресності, соціальної справедливості.
 3. Міська рада може здійснювати додаткові заходи соціального захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.
 4. Соціальний захист жителів міста забезпечується бюджетним фінансуванням, необхідною соціальною інфраструктурою, підготовкою спеціалістів, широким використанням передового досвіду соціальної роботи.
 5. З метою зниження безробіття міська рада щорічно приймає програму громадських робіт, контролює її виконання, стимулює зростання трудової зайнятості населення, сприяє розвитку міського ринку праці, підтримує підприємства, які утворюють нові робочі місця.
 6. Порядок визначення обсягу та надання додаткових гарантій соціального захисту, надання місцевих пільг, соціальної допомоги визначається відповідними рішеннями Нікопольської міської ради.
 7. Контроль за соціальним захистом громадян міста здійснює Нікопольський міський голова та відповідні постійні комісії Нікопольської міської ради.
 8. Жителі, місцеві громади, громадські спілки й об’єднання можуть здійснювати контроль за соціальними програмами міста Нікополя.

Стаття 55. Громадські фонди соціального захисту жителів

Жителі, місцеві громади, громадські спілки й об’єднання можуть створювати громадські фонди соціального захисту жителів міста різних категорій, діяльність яких вони контролюють. 

РОЗДІЛ XIІ.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 56. Прийняття та введення в дію Статуту міста Нікополя

 1. Після затвердження міською радою, Статут передається на реєстрацію в органи державної реєстрації.

2.Після реєстрації текст Статуту територіальної громади міста Нікополя публікується у засобах масової інформації, видається у вигляді окремої брошури. Текст Статуту доводиться до відома всіх керівників підприємств, закладів й організацій міста

 1. Статут набирає юридичної сили з дати його реєстрації.
 2. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради, за потреби, розробляє відповідні положення та інші нормативні документи, що деталізують і конкретизують Статут територіальної громади міста Нікополя у частині спеціальних питань, та подає на затвердження сесії міської ради.
 3. Усі матеріальні витрати, пов’язані з доробкою та впровадженням Статуту, мають бути передбачені у міському бюджеті.
 4. Статут міста Нікополя, інші правові та нормативні акти Нікополя, які набрали чинності, обов’язкові для виконання всіма органами міської влади, посадовими особами, підприємствами, закладами, організаціями, громадськими об’єднаннями, громадянами України та інших країн, що постійно або тимчасово перебувають і діють на території Нікополя.

 

Стаття 57. Додатки до Статуту, порядок їх розробки та уточнення

 

 1. Усі додатки до Статуту мають створюватися відповідно статтям Статуту. Зміст додатків не може суперечити принципам та положенням Статуту або тлумачитися у дусі, що не відповідає положенням Конституції і законодавству України, Європейської Хартії про місцеве самоврядування.
 2. Виконавчі органи міської ради зобов’язані своєчасно інформувати спеціальну постійну наглядову комісію Нікопольської міської ради про необхідність внесення змін, уточнень та доповнень до Статуту та його додатків, якщо виявляється неузгодженість їх змісту законодавству.
 3. Затвердження додатків до Статуту, а також змін, уточнень та доповнень до них здійснюється Нікопольською міською радою.
 4. Відсутність у органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб затвердженого додатку до Статуту не може бути підставою для відмови від прийняття рішень, вчинення інших дій та правочинів, що повинні регулюватися таким додатком. У випадку відсутності подібного додатку рішення приймаються у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 58. Порядок ознайомлення жителів Нікополя із Статутом міста

Статут міста Нікополя доводиться виконавчими органами місцевого самоврядування за фаховою спрямованістю до жителів міста. З цією метою проводиться низка заходів, які передбачають:

1) ознайомлення зі Статутом у школах Нікополя на окремих уроках;

2) ) ознайомлення зі Статутом у вищих та середніх учбових закладах Нікополя;

3) роз’яснення положень Статуту у засобах масової інформації;

4) ознайомлення зі Статутом у місцевих громадах, колективах підприємств, організацій та закладів Нікополя. 

 

Стаття 59. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради

 

 1. Контроль за виконанням Статуту міста Нікополя та інших правових актів Нікополя здійснюють Нікопольський міський голова та Нікопольська міська рада.
 2. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради утворюється із числа членів територіальної громади міста Нікополя, посадових осіб та депутатів міської ради, більшість з яких є фахівцями з права і працює на громадських засадах. Формою роботи комісії є засідання комісії, що відбуваються не рідше ніж один раз на квартал. Головою спеціальної постійної наглядової комісії Нікопольської міської ради призначається секретар Нікопольської міської ради.
 3. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради спостерігає та аналізує:

1) зміни у сфері управління містом, що повинні бути спрямовані на зміцнення засад міського самоврядування;

2) історичні, правові, адміністративні, управлінські, фінансові, соціально-психологічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування;

3) заходи по удосконаленню Статуту та управління містом.

 1. За результатами такого моніторингу спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради готує щорічний звіт, який розглядається Нікопольською міською радою.
 2. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради може надавати пояснення та неофіційні тлумачення положень Статуту міста.
 3. Функції громадського контролю за виконанням положень Статуту виконують інститути громадського суспільства. Про всі порушення Статуту інформація направляється до Нікопольської міської ради.
 4. Органи міської влади вживають заходи для оперативного усунення порушень Статуту та інформують про це жителів міста у відповідні строки.

Стаття 60. Зміни та уточнення Статуту міста Нікополя

 1. Статут міста Нікополя може вдосконалюватися шляхом змін, доповнень та уточнень формулювань розділів і статей, введення нових або вилучення статей в порядку, визначеному цим Статутом.Зміни вносяться в випадку, якщо :

1) вводяться у дію нові або змінюються існуючі закони України;

2) вводяться у дію ратифіковані Верховною Радою міжнародні хартії, конвенції, угоди, узгодження тощо, до яких приєдналася Україна;

3) виявляється, що деякі положення, норми і правила Статуту не відповідають потребам територіальної громади, перешкоджають здійсненню міського самоврядування, вдосконаленню міської влади та управління містом.

 1. Підставою для ініціювання розгляду Нікопольською міською радою внесення змін, доповнень та уточнень до Статуту міста Нікополя є:

1) звернення Нікопольського міського голови;

2) звернення секретаря Нікопольської міської ради, постійних комісій Нікопольської міської ради;

3) звернення однієї третини депутатів Нікопольської міської ради;

4) петиції жителів;

5) висновки спеціальної постійної наглядової комісії Нікопольської міської ради.

 1. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської міської ради попередньо вивчає, розглядає всі пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Нікополя, готує висновки та подає на розгляд сесії Нікопольської міської ради. Внесені пропозиції повинні відповідати законодавству України, та узгоджуватись з іншими розділами та статтями Статуту та повинні бути спрямованими на розвиток міського самоврядування.

Стаття 61. Зберігання Статуту міста Нікополя

 1. Два ідентичні примірника Статуту міста Нікополя, що мають однакову юридичну силу, зберігаються в Нікопольській міській раді та у Нікопольського міського голови.
 2. Статут міста Нікополя зберігається також у спеціально обладнаному приміщенні, де жителі міста можуть вільно і без перешкод знайомитися з ними у будь-який робочий час.
 3. Статут міста Нікополя в електронному вигляді вводиться в міські інформаційно-комп’ютерні мережі. Всі прийняті Нікопольською міською радою зміни, уточнення та доповнення до Статуту міста Нікополя з покажчиками дат їх прийняття своєчасно вносяться в його електронний варіант. Електронний варіант Статуту міста Нікополя має бути захищений від несанкціонованих правок.

 

Стаття 62. Книга реєстрації  місцевих ініціатив, загальних зборів та громадських слухань

 

Книга реєстрації місцевих ініціатив, що надійшли до Нікопольської міської ради, громадських слухань та загальних зборів містить в собі такі дані:

- питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи, громадських слухань або загальних зборів;

- список членів ініціативної групи з даними;

- рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

- адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, громадських слухань або загальних зборів.

             

Міський голова                                                                                         А.П. Фісак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 року № 34-29/VІІ

 

Герб міста Нікополя

 

Герб міста Нікополя затверджений 28 листопада 2000 року рішенням Нікопольської міської ради №12-17/ХХІІІ. Автором герба є Живогляд В.І.

 

 

Коротка історична довідка м. Нікополя

 

Місто Нікополь розташоване на півдні Дніпропетровської області біля Каховського водосховища й відоме в історії України своїм героїчним минулим. Ще в ХVІІст. на території сучасного м. Нікополя знаходилась Микитинська Запорозька Січ /1639-1652 рр./ де у квітні 1648р. козацька рада обрала Богдана Хмельницького гетьманом України, вручивши йому клейноди Війська Запорозького. Звідси він розпочав велику національно - визвольну війну Українського народу середини ХVІІст.

Микитинська Запорозька Січ була містом-фортецею, поруч з якою згодом виникло козацьке поселення - Микитин Перевіз, що забезпечував переправу через р. Дніпро на чумацькому шляху.

В 1780 році, після знищення Запорозької Січі Російською імперією, воно було перейменовано у місто Нікополь.

Герб територіальної громади міста самобутній, високохудожній відображає його глибоку історичну минувщину, природне місце розташування, культурні та соціально-економічні особливості.

 

Геральдично - вексилологічний опис герба м. Нікополя

 

Герб м. Нікополя має форму щита іспанського типу, у синьому полі якого козак на коні з шаблею у правій руці піднятою над головою. Верш­ник золотого /жовтого/ кольору мчить у лівий бік від глядача над двома срібними /білими/ шиповидними смугами. Вгорі над вершником та нижче горизонтальних смуг по золотій /жовтій/ восьмипроменевій зірці, обабіч яких дугою розходяться по три срібні /білі/ восьмипроменеві зірки. Кожна наступна - меншого розміру від попередньої.

Герб вписаний у декоративний картуш срібного /білого/ кольору, увінчаний трибаштовою міською короною з симетричним верхнім і нижнім акантами. У середній частині - асиметричне зображення пергаменту з завернутими краями, де ліворуч від глядача гетьманська булава, а праворуч - бучук. У нижній частині картуша нижня частина адміралтейського якоря.

Колір щита символізує вірність, чесність, бездоганність, небесне перед­світання, чисті води і перебування під знаком Юпітера.

Золотий /жовтий/ колір означає силу, багатство, постійність, срібний білий/ - недоторканість. Вони використовуються для символічного відображення природних і штучних фігур та ідеї походження міста від часів запо­розького козацтва.

Фігура козака вершника, що мчить із зброєю у поєднанні з клейнодами - історичний образ Війська Запорозького показує його силу і вірність як захисника рідної землі, символ невпинного руху українського народу до свободи і незалежності.

Кінь уособлює символ волі і степового простору, соратник воїна ще з часів давніх аріїв, скіфів та інших кочових народів, що перебували у наддніпрянських степах. Хвилі відображають води Дніпра, що були символом життя та об’єднання України.

Якір вказує на традиційні заняття населення нашого міста море­плавством і рибальством.

Розташовані вище і нижче хвиль зірки - символ безмежного космосу сузір’я Великої Ведмедиці /Возу/ та історичних реалій минулого - Чумацького шляху через Дніпро та сім головних місць розташування Запорозької Січі. Одна з них позначена золотим /жовтим/ кольором і уособлює собою Микитинську Запорозьку Січ, звідки була відроджена Українська національна держава у середині XVII ст. у формі Гетьманської Козацької України.

 

Функціонування та порядок використання герба м. Нікополя

 

Оригінал герба /кольоровий та чорно-білий малюнки/, а також Положення про герб м. Нікополя зберігаються у Нікопольській міській раді і є доступними для ознайомлення усім зацікавленим особам. При відтворенні герба м. Нікополя, незалежно від розмірів або техніки виконання, має бути забезпечена його кольорова та образотворча відповідність опису та одному з оригіналів. Припускається відтворення герба:

- в кольоровому або монохромному, об’ємному чи графічному вигляді;

- в різноманітній техніці виконання та з різноманітних матеріалів;

- відмінних від взірців розмірів за умов зберігання пропорцій зобра­ження.

Зображення герба м. Нікополя розміщується :

 • на адміністративному будинку Нікопольської міської ради, у службо­вих кабінетах її керівників;
 • на вказівниках кордонів міста при в’їзді у його межі.

Припускається використання зображення герба:

 • на почесних грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіцій­них документах, електронних засобах розповсюдження інформації, що видаються органами влади м. Нікополя;
 • на виданнях Нікопольського державного краєзнавчого музею та газе­ті територіальної громади;
 • на особистих бланках, штампах, візитних картках депутатів міської ради, керівників органів представницької та виконавчої влади м. Нікополя;
 • як святкового оформлення міських святкових культурно-просвіт­ницьких та інших заходів.

Використання зображення герба юридичними та фізичними особами повинно здійснюватися після належного повідомлення органів місцевого самоврядування.

Контроль за правильністю відтворення та використання герба міста Нікополя покладено на відділ архітектури та містобудування міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                        А.П. Фісак

 

 

 

Додаток 2

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 року № 34-29/VІІ

 

Прапор м. Нікополя

 

Геральдично - вексилологічний опис прапора

 

Прапор міста Нікополя затверджений 28 листопада 2000 року рішенням Нікопольської міської ради №12-17/ХХІІІ. Автором прапора є Живогляд В.І.

 

 

Прапор являє собою квадратне синє полотнище. На пересіченні умовних 1/3 вертикальної та горизонтальної сторін прапора козак-вершник мчить на коні з піднятою у правій руці шаблею над головою жовтого кольору і по­вернутий у сторону древка. Фігура козака - вершника розриває дві білі шипо­видні горизонтальні смуги. Смуги мають 1/16 ширини прапора (кожна з яких має 1/64 ширини прапора, а відстань між ними становить 1/32 шири­ни прапора).

Над вершником та нижче вершника на умовному колі діаметром у 1/2 ширини прапора, розташовано по сім восьмипроменевих зірок, середні з яких жовтого кольору і вписані в умовне коло діаметром 1/16 ширини пра­пора, а обабіч по три білого кольору, кожна наступна - меншого розміру від попереднього (вписані в умовне коло діаметром 1/20, 1/32, 1/40 шири­ни прапора).

Колір прапора символізує вірність, чесність, бездоганність, небесне передсвітання, чисті води, перебування під знаком Юпітера.

Жовтий колір означає силу, багатство, постійність, білий -недоторканість. Вони використовуються для символічного відображення природних і штучних фігур та ідеї походження міста від часів запорозького козацтва.

Фігура козака-вершника, що мчить із зброєю - історичний образ війська запорозького, показує його силу і вірність як захисника рідної землі, символ невпинного руху українського народу до свободи і незалежності.

Кінь уособлює символ волі і степового простору, соратник воїна, ще з часів давніх аріїв, скіфів та інших кочових народів, що перебували у наддніпрянських степах.

Хвилі відображають води Дніпра, що були символом життя та об’єднання України.

Розташовані вище і нижче хвиль зірки - символ безмежного космосу, сузір’я Великої Ведмедиці /Возу/ та історичних реалій минулого - Чумацького Шляху через Дніпро та Січі головних місць розташування Запорозької Січі.

Одна з них позначена жовтим кольором і уособлює собою Микитинську Запорозьку Січ, звідки була відроджена Українська національна держава у середині ХVІІст. у формі Гетьманської козацької України.

Функціонування та порядок використання прапора м. Нікополя

Оригінал прапора - кольоровий малюнок, а також його опис зберігаються у Нікопольській міській раді і є доступними для ознайомлення усім зацікавленим особам.

Відтворення прапора м. Нікополя, незалежно від розмірів повинно зберігати його кольорову і образотворчу відповідність опису та одному з оригіналів.

Припускається використання прапора м. Нікополя при проведенні загально­міських святкових заходів за участю міського голови м. Нікополя, або уповноваженої ним міської делегації за межами міста.

Використання зображення прапора юридичними та фізичними особами повинно здійснюватися після належного повідомлення органів місцевого самоврядування.

Контроль за правильністю відтворення та використання прапора м. Нікополя покладено на відділ архітектури та містобудування міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                        А.П. Фісак

 

 

 

Додаток 3

 

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 року № 34-29/VІІ

 

Положення про порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання в місті Нікополь

 

1.Загальні збори громадян за місцем проживання – це збори які скликаються у разі необхідності і проводяться в межах міста або його окремих частин – будинків, вулиць, кварталів, або інших внутрішньо – міських територіальних утворень.

Періодичність проведення загальних зборів громадян – за необхідністю.

 1. Компетенція зборів громадян:

На розгляд зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

На загальних зборах громадян за місцем проживання не можуть розглядатися питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

 1. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до міської ради, міського голови, інших органів місцевого самоврядування, державних органів, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в 30-ти денний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
 2. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал,).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова,  народні депутати України, депутати обласної, міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає міський голова за власною ініціативою, за ініціативою депутатів міської ради, за ініціативою не менш 1/3 загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території. Суб`єкт ініціативи з проведення зборів за місцем проживання повідомленням сповіщає про них міського голову не пізніше як за 30 робочих днів до запропонованої дати проведення зборів. У повідомленні зазначаються вид, дані про ініціаторів, час, дата, порядок денний і місце проведення зборів, коло запрошених учасників зборів. Неподання такого повідомлення та інформації є підставою для визнання їх місцевою радою не чинними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.
 2. Рішення про скликання загальних зборів ініціатор зборів доводить до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.
 3. У випадках, коли об'єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням міського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання – будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.

Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються міським головою.
Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

 1. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території і мають право голосу на місцевих виборах.
 2. На загальних зборах громадян головує особа, що визначена міським головою або органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.
 3. Порядок денний загальних зборів громадян затверджується зборами громадян за поданням органу, який їх скликав.
 4. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням паспортних даних та місця їх проживання.
 5. Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.
 6. Рішення загальних зборів є обов`язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов`язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушені питання, у термін 20 робочих днів.

 

 

Міський голова                                                                                        А.П. Фісак

 

 

 

Додаток 4

 

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 року № 34-29/VІІ

 

Положення про порядок внесення місцевої ініціативи в місті Нікополі

 

 1. Загальні положення

           1.1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу.
Місцева ініціатива — одна з форм участі членів територіальної громади міста Нікополя (далі — членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття відповідного питання проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на сесії Нікопольської міської ради.

1.2. Предмет місцевої ініціативи.

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, та питання місцевого значення у місті Нікополі.

 1. Порядок внесення місцевої ініціативи

2.1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.

Ініціатори внесення місцевої ініціативи визначають членів ініціативної групи та покладають на них відповідальність підготовки, подання та представлення у раді питань, що вносяться у порядку місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи визначають уповноваженого представника ініціативної групи.

Ініціативна група — члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд Нікопольської міської ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, які на законних підставах мешкають на території міста Нікополя, досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання. Місцева ініціатива вноситься до Нікопольської міської ради.

2.2. Збір підписів членів територіальної громади.

2.2.1. Пропозиція вноситься на розгляд Нікопольської міської ради, якщо її підтримали  учасники загальних зборів громадян чи Громадських слухань, або не менш ніж 250 членів територіальної громади особистими підписами.

2.2.2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах протягом 30-ти календарних днів.

2.2.3. Підписні листи повинні містити такі дані:

- порядковий номер, прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

- паспортні дані: серія та номер паспорту;

- дата та рік народження;

- місце реєстрації підписанта;

- місце проживання підписанта;

- особистий підпис згідно з додатком до цього Положення.

2.3. Подання місцевої ініціативи.

Для внесення місцевої ініціативи на розгляд Нікопольської міської ради подається письмова пропозиція за підписом уповноваженого представника ініціативної групи на ім’я Нікопольського міського голови.

У пропозиції про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:
- питання, яке необхідно вирішити в порядку внесення місцевої ініціативи;
- прізвища, імена і по батькові, адреси проживання та контакти членів ініціативної групи;

- прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;

- підписні листи згідно з додатком до цього Положення.

2.4. Реєстрація місцевої ініціативи.

З моменту отримання Нікопольською міською радою письмової пропозиції про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає пункту 2.3 цього Положення, Нікопольський міський голова забезпечує:

- протягом трьох робочих днів реєстрацію письмової пропозиції про внесення місцевої ініціативи;

- протягом одного робочого дня після реєстрації письмової пропозиції інформування в письмовій формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи;
- протягом трьох робочих днів після реєстрації письмової пропозиції розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Нікополя у розділі «Місцеві ініціативи», з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.5. Перевірка поданих документів.

Нікопольський міський голова доручає виконавчим органам Нікопольської міської ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації письмової пропозиції про внесення місцевої ініціативи перевірку та опрацювання поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та за результатами перевірки приймає одне з таких рішень:
— передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на черговому пленарному засіданні Нікопольської міської ради в установленому порядку;
— повернути пропозицію про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням причин повернення.

III. Порядок розгляду місцевої ініціативи

 

3.1. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на черговому пленарному засіданні Нікопольської міської ради.

Секретар Нікопольської міської ради, організовує підготовку розгляду місцевої ініціативи на черговому пленарному засіданні Нікопольської міської ради, відповідно до вимог Регламенту Нікопольської міської ради.

Секретар Нікопольської міської ради контролює включення поданого питання та проекту рішення до порядку денного чергового пленарного засідання Нікопольської міської ради. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за обов’язкової участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Уповноважений представник ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних комісій та бере участь в обговоренні на всіх засіданнях з питань внесеної місцевої ініціативи.
           Про розгляд поданої місцевої ініціативи Нікопольською міською радою на черговому пленарному засіданні,  територіальній громаді повідомляється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Нікополя у розділі «Місцеві ініціативи» не менше ніж за три робочі дні до дня розгляду, а про результати розгляду не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення засідання. Про прийняте з місцевої ініціативи рішення на пленарному засіданні Нікопольської міської ради, уповноважений представник ініціативної групи повідомляється у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів.

3.2. Неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб може бути оскаржена відповідно до законодавства України.

 

 

 

Міський голова                                                                                        А.П. Фісак

 

 

 

Додаток

 

до Положення про порядок внесення місцевої ініціативи в місті Нікополі

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № ______
із підписами членів територіальної громади міста Нікополя щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд Нікопольської міської ради пропозиції

__________________________________________________________________
пропозиція, підготовлена в порядку місцевої ініціативи

 

Загальна кількість підписів:   ____ (______________________________),

з них належно оформлено    ____ (______________________________).

 

 

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові підписанта

Паспортні дані: серія та номер

Дата та рік народження

Місце реєстрації підписанта

Місце проживання підписанта

Особистий підпис підписанта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 року № VІІ

Положення про порядок організації громадських слухань в місті Нікополі

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Нікополя, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

Територіальна громада міста Нікополя (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Нікопольської міської ради, службовими особами її виконавчих органів, Нікопольським  міським головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування міста Нікополя під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

 1. Правове регулювання громадських слухань

 Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статутом територіальної громади міста Нікополя.

 

 1. Принципи громадських слухань
 2. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.
 3. Громадські слухання мають відкритий характер, ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях.
 4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ "Громадські слухання"), можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
 5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях відповідно до встановленого порядку.
 6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.
 7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.
 8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення пропозиції.

 

 1. Предмет громадських слухань

Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Нікополя, у тому числі, але не обмежуючись цим:

 • проекти нормативно-правових актів Нікопольського міського голови, Нікопольської міської ради, виконавчих органів міської ради;
 • проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;
 • звіти, доповіді чи інформація про роботу Нікопольського міського голови, Нікопольських міських депутатів, органів міської ради, самої Нікопольської міської ради, її секретаря, керівників виконавчих органів міської ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
 • звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);
 • внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів Нікопольської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин;
 • інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в пункті 6 цього Положення.

 

 1. Види громадських слухань

Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються всіх членів громади або частини членів громади, що мешкають у межах одного міста.

 

ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 1. Ініціатори громадських слухань
 2. Ініціатором громадських слухань може бути:
 • відповідна кількість членів громади міста Нікополя чи її частини, відповідно до розрахунку, передбаченого пунктом 2 пункту «Ініціатори громадських слухань»;
 • не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію міста Нікополя чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;
 • Нікопольський міський голова, Нікопольська міська рада, 1/5 загального складу міської ради.
 1. Кількість членів територіальної громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань, розраховується таким чином:

Кількість осіб, що мешкають на території міста Нікополя

Кількість членів громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань

100 000 – 500 000

200

 

 1. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань
 2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я Нікопольського міського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян", згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.
 3. У письмовому зверненні зазначаються:
 • предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;
 • прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);
 • прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;
 • список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).
 1. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

 

 1. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань
 2. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання виконавчими органами місцевого самоврядування згідно з розподілом функціональних повноважень письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань посадова особа приймає одне з таких рішень:
 • зареєструвати звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань;
 • повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цього пункту;
 • відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цього пункту.
 1. Про прийняте рішення в межах цього ж десятиденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.
 2. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:
 • не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України "Про звернення громадян" і пунктом 7 цього Положення;
 • звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

                  Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

 1. Письмове звернення допрацьовується і подається до виконавчих органів міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.
 2. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:
 • запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;
 • звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

 1. Інформація про реєстрацію письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення посадовою особою про реєстрацію письмового звернення щодо проведення громадських слухань, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

 1. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань
 2. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється секретарем Нікопольської міської ради в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань.
 3. Секретар Нікопольської міської ради організовує підготовку громадських слухань та узгоджує час та дату з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань.
 4. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань.

 

 1. Підготовка громадських слухань
 2. Протягом п’яти робочих днів з моменту оприлюднення звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань Нікопольський міський голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.
 3. У розпорядженні вказуються такі питання:
 • предмет громадських слухань;
 • дата, час, місце їх проведення;
 • ініціатор громадських слухань;
 • створення та визначення персонального складу організаційного комітету з підготовки та проведення слухань;
 • створення в разі необхідності експертних груп.
 1. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста Нікополя.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів, які виносяться на громадські слухання, представників профільних виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. Розпорядження Нікопольського міського голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

 

 1. Інформування громади про проведення

громадських слухань

 1. Про організацію та проведення громадських слухань члени громади повідомляються виконавчим органом, який підготував відповідне розпорядження невідкладно з моменту прийняття відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.
 2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
 3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні Нікопольської міської ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

 

 1. Діяльність організаційного комітету та експертних груп
 2. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати Нікопольської міської ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, секретар Нікопольської міської ради, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.
 3. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.
 4. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань та забезпечує підготовку порядку денного та регламенту громадських слухань.
 5. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) та можуть поширюватися в засобах масової інформації.

 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 1. Учасники громадських слухань
 2. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання.
 3. На громадські слухання можуть бути запрошені:
 • народні депутати України;
 • депутати Дніпропетровської обласної ради та депутати Нікопольської міської ради;
 • представники органів виконавчої влади;
 • представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;
 • фахівці з питань, які розглядаються на громадських слуханнях;
 • та інші.

 

 1. Реєстрація учасників громадських слухань
 2. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.
 3. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.
 4. Право голосу на громадських слуханнях

 Право голосу на громадських слуханнях мають члени громади, які мають загальне виборче право та зареєстровані в межах міста Нікополя  на якій проводяться громадські слухання.

 

 1. Початок громадських слухань
 2. Розпочинає громадські слухання секретар Нікопольської міської ради, який є головуючим на громадських слуханнях.
 3. Організатор громадських слухань призначає секретаря громадських слухань. Секретар Нікопольської міської ради організовує вибори членів лічильної комісії громадських слухань. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати Нікопольської міської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.
 4. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
 5. Секретар громадських слухань веде та передає голові організаційного комітету з проведення громадських слухань протокол громадських слухань.
 6. Лічильна комісія встановлює кількість учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

 

 1. Порядок денний та регламент громадських слухань
 2. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами Нікопольської міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.
 3. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.
 4. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.
 5. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:
 • доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;
 • виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;
 • час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.
 1. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.
 2. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

 

 1. Порядок проведення громадських слухань
 2. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.
 3. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
 4. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
 5. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.
 6. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили Національної поліції та КП «Муніціпальна варта» НМР.

 

 1. Висвітлення перебігу громадських слухань
 2. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі.
 3. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис громадських слухань.
 4. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

 1. Прийняття рішення

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

 1. Протокол громадських слухань
 2. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше п‘яти робочих днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) голові організаційного комітету з проведення громадських слухань разом із супровідним листом.
 3. Протокол має містити:
 • дату, час і місце проведення громадських слухань;
 • предмет громадських слухань;
 • кількість їх учасників, що мали право голосу;
 • виклад перебігу слухань;
 • пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
 • результати голосування;
 • рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

 1. Протокол оформляється згідно з Додатком 3 до цього Положення у трьох примірниках.
 2. Голова організаційного комітету з проведення громадських слухань доповідає про результати проведення громадських слухань та передає Нікопольському міському голові протокол громадських слухань для подальшого прийняття рішення.
 3. Один примірник протоколу зберігається секретарем Нікопольської міської ради. Другий примірник передається ініціаторові слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менш одного року.

 

 1. Розгляд рішень громадських слухань
 2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються Нікопольським міським головою, керівниками виконавчих органів Нікопольської міської ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше як 10 календарних днів.
 3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:
 • врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 • відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;
 • частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, та відповідальні за це посадові особи.
 1. Рішення виконавчих органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”), публікуються в офіційному друкованому виданні місцевої ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.
 2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, після опрацювання виконавчим органом місцевого самоврядування, розглядаються на черговому засіданні Нікопольської міської ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

 

Міський голова                                                                                        А.П. Фісак

 

 

 

Додаток 1

 

до Положення про порядок організації громадських слухань у місті Нікополі

Зразок письмового звернення від членів територіальної громади

 

Нікопольському міському  голові

___________________________________________________

Члена територіальної громади

___________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

Проживає за адресою:

___________________________________________________

адреса реєстрації із зазначенням номера контактного      телефону (електронної пошти — за наявності)

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", та Положення про порядок організації громадських слухань у місті Нікополя  що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Нікополі, просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті Нікополі з такого предмета:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)….

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням про порядок організації громадських слухань у місті Нікополя за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список членів територіальної громади, які підписали це звернення, на ____ арк.
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

Дата                                                             підпис                        ім’я та прізвище особи,

                                                                                                          зазначеної в заголовку

 

 

 

Список членів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета: _____________________

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові члена територіальної громади

Число, місяць і рік народження

Адреса реєстрації і контактний телефон

Особистий підпис

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Положення про порядок організації громадських слухань у місті Нікополі

 

Зразок письмового звернення від осіб, зазначених у підпунктах 2, 3 частини 1 пункту 6 цього Положення

 

                         Офіційний бланк організації (за наявності)

 Нікопольському міському  голові

___________________________________________________

___________________________________________________

                                            Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

                                              №_________ від ____________

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", та Положення про порядок організації громадських слухань у місті Нікополя  просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета:________________________________________________________

                      проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)...

прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбаченому Положенням про порядок організації громадських слухань у місті Нікополя, за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це звернення, на ____арк.;
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ______ арк.

посада особи,

яка підписує звернення                              підпис                                    ім’я та прізвище

 

 

Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які підписали колективне звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета:___________________________________________

 

№ п/п

Найменування юридичної особи чи фізичної особи – підприємця

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, уповноваженої підписувати таке звернення від імені юридичної особи

Юридична адреса і контактний телефон

Підпис уповноваженої особи і печатка (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

 

до Положення про порядок організації громадських слухань у місті Нікополі

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань ____________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

____________________________________________ міста Нікополя

"____"____________ 20____ року

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
 3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса реєстрації та контакти

 

 

 

 

 1. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
 2. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
 2. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи експертів – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання, яке порушується

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)          (підпис)

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)          (підпис)

 

 

                                                                                                                            Додаток 1

до Протоколу ___________громадських слухань з предмета: ______________________________________________________________________

 

____________________________________________ міста Нікополя

 

від "___"____________20 ___ р.

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань _______________________________________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

________________________________________________ міста Нікополя  

"____"_____________ 20 __ року                                                                  м. Нікополь

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса реєстрації та контакти

Місце праці або рід занять

Підпис

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань _________________ ____________________________

Секретар слухань _________________ __________________________

                           

 

Read 2731 times Last modified on Вівторок, 06 лютого 2018 11:13

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00