6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

П'ятниця, 01 грудня 2017 10:59

Статут міста

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням

Нікопольської міської ради

Дніпропетровської області

VІ скликання №110/13

від 11.11.2011

 

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МІСТА НІКОПОЛЯ

 

 

ПРЕАМБУЛА

  Від імені та в інтересах мешканців міста Нікополя,

реалізуючи надане громаді міста Нікополя Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" право на міське самоврядування;

прагнучи до організації міського життя та управління містом на демократичних засадах;

дбаючи про перехід міста до сталого екологічно збалансованого розвитку та підвищення якості міського середовища та життя населення у Нікополі;

намагаючись створити ефективну міську владу, забезпечити законність і підконтрольність діяльності її органів і посадових осіб міській громаді;

дбаючи про відродження, неухильний розвиток духовності та національних традицій, збереження культурно-історичного надбання Нікополя;

реалізуючи положення Європейської Хартії місцевого самоврядування та Загальної декларації прав людини;

дотримуючись норм та положень Конституції та законодавства України,

 

 

законно обрана

Нікопольська міська Рада

затверджує цей

Статут територіальної громади міста Нікополя.


 НІКОПОЛЬ — САМОВРЯДНЕ МІСТО

 

 РОЗДІЛ 1.

Стаття 1. Місто Нікополь, його статус та ознаки

 1. Нікополь — місто обласного значення, центр Нікопольського району Дніпропетровської області України. Місто засноване у 1639 році Військом Запорозьким, як фортеця Січ, поруч із якою утворилось поселення Микитин Перевіз. У 1780 році воно було перейменоване на Нікополь, в 1926 році Нікополь віднесено до категорії міст.
 2. Місто Нікополь — самостійна адміністративно-територіальна одиниця, самоврядне поселення, на території якого здійснюється місцеве самоврядування у обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Статутом.
 3. Місто Нікополь має територію, визначену міськими межами. Територію Нікополя мешканці міста використовують для створення міського середовища, яке задовольняє їх потреби і організує життєдіяльність сучасного та майбутнього поколінь. На території міста дійсні всі повноваження законно сформованої самоврядної міської влади Нікополя.
 4. Місто Нікополь має населення, яке завдяки згуртованості у спільному міському середовищі та здійсненню щільно пов’язаних видів діяльності складає міську громаду (спільноту). Як суверенний суб’єкт міського самоврядування громада Нікополя обирає, формує і контролює міську владу.
 5. Міська влада Нікополя на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту територіальної громади створює нормативно-правову базу життєдіяльності міста, здійснює управління функціонуванням та розвитком міста, відповідає за його наслідки перед мешканцями.
 6. Місто Нікополь має право об’єднуватись з іншими поселеннями в Україні в асоціації, вступати до інших форм добровільних об’єднань, зберігаючи при цьому свій адміністративно-територіальний статус.
 7. Місто Нікополь на добровільних та договірних засадах може вступати у офіційні відносини з містами іноземних держав та входити до міжнародних асоціацій міст у порядку передбаченому законами України.
 8. При входженні Нікополя до українських та міжнародних добровільних об’єднань забороняється передача їм будь-яких самоврядних повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, прийняття на себе зобов’язань, які суперечать Конституції України та чинному законодавству.
 9. Місто Нікополь має власну символіку, яка затверджується та використовується за рішеннями органів міського самоврядування.
 10. Місто Нікополь внесено Постановою Кабінету міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 до Списку історичних населених місць України.

 

Стаття 2. Статут громади міста Нікополя

 1. Громада міста Нікополя приймає власний статут, який має назву Статут територіальної громади міста Нікополя (у скороченні Статут міста Нікополя, далі Статут). Цей Статут регулює особливості здійснення місцевого самоврядування громадою міста Нікополя, конкретизує положення Конституції та законодавства України стосовно управління містом Нікополь. Цей Статут є обов`язковим для виконання на всій території міста Нікополя всіма мешканцями міста Нікополя та органами міської влади.
 2. Цей Статут розроблений та застосовується у життєдіяльності міста Нікополя на підставі статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Статут міста Нікополя — базовий нормативно-правовий акт міського самоврядування, який міська громада наділила вищою силою відносно всіх інших місцевих нормативно-правових актів органів міської влади. Поряд з чинним законодавством України цей Статут створює правові засади міського самоврядування у Нікополі. На основі Статуту приймаються й застосовуються всі інші нормативно-правові акти Нікополя.
 4. Статут визначає положення, норми та правила, які відображають:

1) особливості самоврядування міської територіальної громади Нікополя та її стосунків з органами державної влади;

2) права та обов’язки мешканців міста як окремих суб’єктів, так і об’єднаних у громади за різними ознаками;

3) предмети відання міста Нікополя, сфери компетенції органів міського самоврядування;

4) порядок громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб міської влади;

5) принципи і правила побудови, обрання та функціонування органів міського самоврядування, їх служіння мешканцям.

6) повноваження та обов’язки органів і посадових осіб міської влади, форми їх відповідальності перед мешканцями;

7) принципи регулювання правовідносин, що складають основу діяльності органів міської влади, управління функціонуванням і розвитком міста;

8) порядок прийняття управлінських рішень щодо створення належних умов життя для мешканців;

9) інші норми і правила щодо життєдіяльності міської громади Нікополя.

 1. Поняття та терміни, що використовуються у практиці міського самоврядування і основному тексті Статуту та додатках до нього, приводяться у додатку, який буде прийнято окремо.
 2. Жодне з положень цього Статуту ніяким чином і в будь-якому випадку не може тлумачитись як виключення з прав та повноважень, що надані чи будуть надані Конституцією і законодавством України міським громадам і органам місцевого самоврядування у містах.
 3. Місто Нікополь в особі його органів міського самоврядування має право здійснювати всі заходи, які є необхідними або доцільними для управління внутрішніми справами міста, за винятком випадків, коли Конституція та закони України однозначно обмежують конкретні повноваження
 4. Внесення змін, доповнень та уточнень до Статуту здійснюється Нікопольською радою у встановленому цим Статутом порядку.

 

 

 

 

 

 

Стаття 3. Територія міста Нікополя та його межі

 1. Територія міста Нікополя є невід’ємною складовою частиною території України, на яку розповсюджується дія законодавства України та цього Статуту у повному обсязі.
 2. Опис меж території Нікополя, що представляє необхідні картографічні матеріали та пояснення після їх затвердження є невід’ємною частиною цього Статуту.
 3. Межі Нікополя затверджуються згідно з чинним законодавством України за поданням Нікопольської міської ради. При необхідності корегування меж міста виконавчими органами проводяться відповідні обґрунтування, які передаються на розгляд Нікопольської міської ради. Зміни меж міста відображаються у містобудівній документації Нікополя.

 

Стаття 4. Символіка та пам’ятні дати міста Нікополя

 1. Місто Нікополь має свою символіку — герб (додаток 1), прапор (додаток 2), гімн , логотипи,булаву і знак Нікопольського міського голови, а також пам’ятні дати – дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста - св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.
 2. Символіка міста Нікополя, а також зміни у окремих символах приймаються рішеннями Нікопольської міської ради.
 3. Порядок офіційного та комерційного використання герба, прапора і гімну міста Нікополя визначається рішеннями Нікопольської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням.
 4. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів.

 

Стаття 5. Міська влада у Нікополі

 1. Територіальна громада міста є суверенним суб’єктом міського самоврядування і єдиним джерелом міської влади. Міська влада у Нікополі здійснюється шляхом місцевого самоврядування. Органи міської влади у Нікополі формуються і діють згідно з Конституцією, законами України та цим Статутом. Самочинне захоплення особою чи групою осіб влади у Нікополі, привласнення ними окремих владних повноважень і створення непередбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом органів влади, переслідується за законом. Рішення, що приймаються цими особами чи органами є незаконними і не підлягають виконанню.
 2. Міську владу представляють Нікопольський міський голова, Нікопольська міська рада, та її виконавчі органи, які діють у межах компетенції, повноважень та відповідальності, встановлених для них Конституцією, законами України та цим Статутом.
 3. Нікопольський міський Голова є головною посадовою особою органів міського самоврядування. Він обирається мешканцями міста шляхом прямого таємного голосування відповідно до чинного законодавства. Нікопольський міський голова очолює виконавчі органи Нікопольської міської ради, керує їх діяльністю і відповідає за її результати.
 4. Представницький орган міського самоврядування в місті Нікополі — Нікопольська міська Рада (далі — Нікопольрада) обирається на вільних і прямих виборах. Нікопольрада виступає від імені міської громади і діє в інтересах мешканців міста.
 5. Виконавчий орган міського самоврядування в місті Нікополі — Виконавчий комітет Нікопольради (далі — Виконком). Виконком формується відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Статуту.
 6. Правовий захист мешканців від неправомірних дій посадових осіб міської влади здійснює міський уповноважений з прав людини Він обирається, вступає на посаду та діє відповідно до вимог цього Статуту в межах законодавства України.
 7. Органи міської влади діють шляхом прийняття і виконання відповідних правових і нормативних актів міста Нікополя.
 8. Нормативно-правовими актами міста Нікополя є Статут міста Нікополя, інші акти міського самоврядування, а саме:

1) рішення, які приймаються населенням на міських референдумах;

2) рішення, постанови, положення, кодекси, регламенти, інші документи Нікопольради;

3) розпорядження Нікопольського міського голови;

4) рішення Виконавчих органів Нікопольради тощо.

 1. Нормативно-правові акти та розпорядчі документи публікуються в офіційному виданні Нікопольради, міських газетах, а також інших засобах масової інформації.
 2. Найбільш суттєві питання, що зачіпають більшість мешканців Нікополя, виносяться на загальноміські референдуми та опитування, які проводяться у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. Ухвалені на референдумі рішення є законними і підлягають виконанню органами міської влади, посадовими особами і мешканцями у відповідні терміни.
 3. Діяльність органів міської влади забезпечується необхідними для цього фінансовими та матеріальними ресурсами. Майновою і фінансовою основою міського самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні, цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля та інші природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста Нікополя. Відповідні витрати визначаються у міському бюджеті.
 4. Усі суперечки та конфлікти між органами міської влади й органами державної влади, а також іншими суб’єктами права вирішуються у встановленому порядку.

 

Стаття 6. Економічна база міста Нікополя

 1. Нікополь має багатогалузеву економічну базу, яку складають:

Промислові підприємства, продукція яких має національне, регіональне та місцеве значення;

об’єкти зовнішнього залізничного та річкового транспорту;

виробництва, що виконують будівництво житлових, цивільних і промислових об’єктів;

заклади вищої та середньої освіти, які готують фахівців;

фінансові та страхові установи, що надають банківські, страхові та інші послуги;

підприємницькі структури та окремі господарюючі особи, які зайняті малим та середнім бізнесом у сфері виробництва та послуг.

 1. Економічна база міста надає мешканцям робочі місця та забезпечує надходження коштів до міського бюджету. Розвиток економічної бази Нікополя в основному забезпечується за рахунок природних та соціальних ресурсів.
 2. Належні умови для розвитку та раціонального використання економічної бази Нікополя створюють органи міської влади. Розвиток економічної бази міста має вести до збільшення числа робочих місць та заробітків мешканців, надходжень до міського бюджету.

 

Стаття 7. Соціальна сфера міста Нікополя

 1. Нікополь має власну соціальну сферу, яка складається з установ дошкільного виховання, освіти, науки, медицини та охорони здоров’я, фізичної культури, об’єктів пасажирського транспорту та зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, засобів масової інформації, закладів культури та мистецтва, ритуальних послуг тощо. Соціальна сфера надає мешканцям та гостям міста різноманітні послуги, що спрямовані на фізичний та духовний розвиток людини, задоволення культурних потреб мешканців, підтримання їх здоров’я та готовності до праці.
 2. Установи, заклади й об’єкти соціальної сфери міста утримуються за рахунок міського та державного бюджету, позабюджетних коштів, приватних вкладень, благодійних фондів і внесків. Функціонування соціальної сфери міста надає мешканцям робочі місця та забезпечує надходження коштів до міського бюджету.
 3. Міська влада забезпечує ефективне функціонування та розвиток соціальної сфери, примноження її можливостей у розширенні числа та поліпшенні якості послуг, що надаються населенню та гостям міста. Головним напрямом вважається розвиток соціальної сфери за рахунок створення малих та середніх підприємств, комунальної та приватної форми власності, які надають послуги на ринкових умовах.

.

 

Стаття 8. Міське середовище Нікополя

 1. Міське середовище Нікополя представляє сукупність предметів матеріальної та духовної культури, а також природних особливостей місцевості, що складають територію міста. Міське середовище є спільним надбанням міської громади Нікополя. Воно постійно вдосконалюється мешканцями з метою поліпшення умов для їх мешкання, праці, побуту, відпочинку та дозвілля.

Головними компонентами міського середовища є: територіально-планувальна структура, вулична мережа і забудова міста, історичні ареали, пам’ятки археології, історії та культури, архітектури і містобудування, монументального мистецтва, транспортні й інженерні мережі міста, а також природні ландшафти, парки, водоймища, природний рельєф тощо. Міське середовище надає можливості для функціонування народногосподарського та житлового комплексів, соціальної сфери міста. Стан міського середовища є показником рівня соціально-економічного розвитку міста, його інвестиційної привабливості.

 1. Міське середовище — головний сукупний об’єкт діяльності органів міської влади, економічної, містобудівної і екологічної політики. Для вдосконалення міського середовища та контролю за його станом Нікопольрада створює відповідні органи і служби. За стан міського середовища несуть відповідальність всі мешканці, обрані ними органи міської влади, а також всі господарюючі суб’єкти, що діють на території Нікополя.

 

Стаття 9. Орієнтири та цілі розвитку міста Нікополя

 1. Міська громада Нікополя прагне до сталого розвитку міста, метою якого є досягнення збалансованості між економічними процесами та екологічним благополуччям і безпекою, формування й утримання сприятливого міського середовища, забезпечення якнайвищої якості життя та добробуту мешканців. На цьому шляху міська громада висуває такі стратегічні орієнтири, цілі та завдання розвитку міста Нікополя:

задоволення матеріальних і духовних потреб населення;

структурна та технологічна модернізація господарського комплексу міста, створення нових сучасних виробництв, конкурентоспроможних на регіональному, національному та зовнішніх ринках;

ефективне використання земельних, трудових, енергетичних, матеріальних, інформаційних, природних, рекреаційних та інших ресурсів в інтересах населення;

раціональне природокористування, захист довкілля та відновлення природних комплексів у місті та на прилеглих до нього територіях;

створення та утримання в належному стані міського середовища, що відповідає сучасним соціальним і санітарно-гігієнічним нормам; забезпечення індустріальної та екологічної безпеки, запобігання забруднення атмосферного повітря, земельних і водних ресурсів у Нікополі та навколо нього;

відтворення, збереження і активне використання культурно-історичної спадщини, зокрема, архітектурних пам’яток, пам’ятних місць та природних цінностей міста.

 1. У межах зазначених довготривалих орієнтирів міська громада Нікополя на кожному етапі розвитку міста висуває конкретні економічні, соціальні, екологічні, політичні, культурні цілі, на які спрямовуються міські плани і програми.
 2. Діяльність органів міського самоврядування й громади міста спрямовується на вирішення важливих для Нікополя завдань:

стимулювання створення нових робочих місць у державному, муніципальному та приватному секторах, забезпечення високої зайнятості мешканців;

підвищення якості життя мешканців, перш за все за рахунок створення умов для підвищення прибутків працюючих мешканців, забезпеченості житлом, реформування комунальної сфери, надання за доступними цінами якісних комунальних та інших послуг, покращення якості міського середовища;

створення ефективної бюджетної і кредитно-фінансової системи, що забезпечує надійне функціонування і розвиток міста;

покращення соціально-демографічної ситуації у місті;

стимулювання народжуваності, підтримка молодих та багатодітних сімей;

зменшення безробіття, створення механізмів контролю вивільнення працюючих, їх перепідготовки та розподілу між виробництвами різних галузей і форм власності;

забезпечення необхідних соціальних гарантій мешканцям, соціальний захист непрацездатних верств населення;

зниження рівня тіньового підприємництва та криміналізації суспільних відносин, скорочення злочинності, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки мешканців.

 1. Органи міського самоврядування звітують перед міською громадою про результати досягнення цілей, що були висунуті у межах попереднього етапу соціально-економічного розвитку Нікополя.

 

Стаття 10. Мешканці, населення, громада міста Нікополя.

 1. Мешканці міста Нікополя — громадяни України, незалежно від віку, місця народження, національності, характеру діяльності, які постійно мешкають на території Нікополя на законних підставах. Мешканці міста мають права та обов’язки, визначені цим Статутом, є творцями та користувачами міських благ.

Інші особи, які перебувають у місті, не вважаються мешканцями міста Нікополя. Їх статус визначається відповідними законами України.

 1. Населення міста Нікополя — сукупність мешканців міста (на певну дату) незалежно від терміну їх перебування на території Нікополя. Чисельність населення міста є головним показником при бюджетних та містобудівних розрахунках, визначенні заходів щодо розвитку економічної бази та соціальної сфери Нікополя.
 2. Населення міста, що визначає свої потреби та інтереси у Нікополі, спільно їх обговорює та прагне задовольнити, представляє територіальну громаду міста Нікополя (далі міську громаду). Міська громада складається з окремих місцевих громад, що визначаються за місцем проживання (будинок, група житлових будинків, вулиця, квартал, мікрорайон), за спільністю потреб і інтересів. Місцеві громади, визначені у Нікополі за будь-якими ознаками, користуються рівними правами.
 3. Міська громада Нікополя є суб’єктом міського самоврядування, суверенним власником території міста, комунального майна та коштів міського бюджету.
 4. Міська громада шляхом вільного волевиявлення в порядку, встановленому законодавством, обирає міського голову, Нікопольську міську раду й доручає їм організацію суспільної частки своєї життєдіяльності, створення умов економічного, екологічного і соціально-культурного розвитку міста, управління функціонуванням міста. Органи та посадові особи діють за принципами міської демократії та самоврядування. Міська влада спрямовує свою діяльність на задоволення потреб та інтересів мешканців міста, звітує перед ними відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

 

Стаття 11. Міське самоврядування у Нікополі

 1. Міське самоврядування у Нікополі здійснюється міською громадою відповідно до Конституції й Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства, Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних угод, ратифікованих Україною.
 2. Демократичні засади та особливості міського самоврядування у Нікополі визначені цим Статутом (розділ ІІІ). На його основі приймаються нормативно-правові акти, що регулюють життєдіяльність Нікополя та діяльність органів міського самоврядування.
 3. Мешканці Нікополя здійснюють самоврядування безпосередньо, а також через органи самоврядування, яким вони делегують частку своїх повноважень й доручають управління соціально-економічними процесами загальноміського значення.
 4. Найвищим безпосереднім виявом народовладдя в місті Нікополі є :

-референдум та інші форми прямого і вільного волевиявлення;

-вільні вибори Нікопольського міського голови,

-вільні вибори Нікопольради та міського уповноваженого з прав людини;

-самоврядування місцевих громад за місцем проживання та іншими ознаками.

Шляхом вільного волевиявлення мешканці обирають депутатів міської ради, яким делегують повноваження формування міської влади згідно з цим Статутом.

 

 

Стаття 12. Нагороди та почесні звання міста Нікополя

 1. Нікопольрада встановлює для особливого відзначення мешканців міста, громадян України та інших держав, що зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, примноження його культурних і природних цінностей, зміцнення міського самоврядування і місцевої демократії у Нікополі засновує міські нагороди та відзнаки.
 2. В залежності від заслуг перед містом та відповідно до Положення про міські нагороди за рішенням Нікопольського міського голови або Нікопольради мешканець міста, громадянин України або іншої держави може бути нагородженим однією або кількома з наступних відзнак :

1) медаль на честь пам’ятних дат та визначних подій в історії Нікополя;

2) звання почесного громадянина Нікополя;

3) почесні грамоти, дипломи та знаки;

4) фахові почесні звання;

5) премії та цінні подарунки;

6) занесення до Книги пошани міста Нікополя.

 1. Положення про відзнаки, нагороди та почесні звання міста Нікополя приймає Нікопольрада.

 

 

Розділ II.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ НІКОПОЛЯ

 

Стаття 13. Загальні права мешканців Нікополя та їх гарантії

 1. Реалізація та дотримання конституційних прав і свобод мешканців Нікополя гарантується Конституцією, Законами України, цим Статутом та демократичним і ефективним управлінням містом, сформованим за участю всіх мешканців органами міської влади.
 2. Мешканці Нікополя мають рівні права і гарантії у здійсненні міського самоврядування, незалежно від походження, статі, раси, національності, мови, відношення до релігії, соціально-політичних переконань, належності до суспільних об’єднань (партій, спілок, співтовариств, гуртів, клубів тощо) та інших обставин.
 3. Мешканці Нікополя є повноправними суб’єктами самоврядування у місті, яке здійснюється як на загальноміському, так і на місцевому рівнях.
 4. Мешканці Нікополя мають право:

1) обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування;

2) брати участь у міських референдумах;

3)заслуховувати звіти Нікопольського міського голови, депутатів Нікопольради, посадовців виконавчих органів Нікопольради;

4) брати участь в обговоренні діяльності Нікопольського міського голови, Нікопольради, її виконавчих органів та органів самоорганізації за місцем проживання;

5) одержувати інформацію щодо стану виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету міста, та діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування;

6) одержувати інформацію про стан міського і природного середовищ, їх вплив на здоров’я мешканців, про інші умови життя у місті;

7) брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів та інших рішень місцевого самоврядування;

8) бути присутніми та виступати на громадських слуханнях щодо розробки проекту міського бюджету, планів і програм розвитку міста чи мікрорайонів міста, а також з інших питань, що стосуються інтересів і прав громадян у межах міста.

9) відкликати Нікопольського міського голову, депутатів Нікопольради у встановленому законом порядку;

10) виступати з громадськими ініціативами з питань покращення життя у місті, діяльності органів міського самоврядування, міських нормативно-правових актів та контролю за їх виконанням;

11) брати участь у конференціях і зборах громадян за місцем проживання та інших формах прямого волевиявлення.

 1. Мешканці Нікополя мають право брати участь у всіх етапах попереднього обговорення проектів нормативно-правових актів міста Нікополя, бути присутніми на пленарних засіданнях Нікопольради та Виконкому в порядку визначеному цим Статутом та регламентами Нікопольради та Виконкому.
 2. Мешканці Нікополя мають право звертатися у всі органи міського самоврядування з особистими та колективними зверненнями.
 3. Мешканцям Нікополя забезпечується можливість ознайомлення із Статутом міста.
 4. Мешканці Нікополя та особи, що тимчасово перебувають у місті зобов`язані дотримуватися положень і норм цього Статуту, вимог інших нормативно-правових актів органів міського самоврядування.
 5. Права мешканців Нікополя захищає міський уповноважений з прав людини.

 

 

 

Стаття 14. Право мешканців на підприємництво

 1. Мешканці Нікополя наділені економічною свободою і мають право на підприємництво у сферах діяльності і формах, що не заборонені законодавством на території та поза межами міста Нікополя. Підприємці, що діють у місті, мають бути зареєстровані згідно встановленого законом порядку.
 2. Міська влада не втручається у діяльність підприємців та не може приймати рішень, що погіршують умови їх діяльності, якщо вони не порушують Конституції та Законів України, положень цього Статуту, інших нормативно-правових актів Нікополя, договорів, укладених з органами влади та комунальними підприємствами.
 3. Міська влада стимулює і підтримує підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в інтересах Нікополя та його мешканців, зокрема таку, що сприяє:

1) створенню нових високоякісних товарів та послуг;

2) розвитку соціальної сфери і міського господарства;

3) залученню інвестицій до закладів і підприємств міста;

4) захисту і оздоровленню міського і природного середовищ, поліпшенню умов життя у місті;

5) розвитку культури, мистецтва, туризму;

6) підвищенню ефективності міського управління.

 1. Для пріоритетного розвитку зазначених видів підприємництва органи міської влади здійснюють заходи щодо його стимулювання.

 

Стаття 15. Право мешканців на здорове міське та природне середовище

 1. Мешканці Нікополя мають право на безпечне життя і здорове міське та природне середовище, а також гарантоване Конституцією право на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
 2. Міська влада забезпечує такий стан міського та природного середовища, у якому мешканці могли б вести безпечне, здорове та активне життя.
 3. З метою забезпечення відповідного стану міського та природного середовища міська влада створює відповідні міські органи і служби. Діяльність цих органів і служб контролює Нікопольрада, а також громадськість міста.
 4. Порядок відшкодування шкоди, завданої безпеці та здоров’ю мешканців, встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 5. Мешканці Нікополя мають право на одержання повної і достовірної інформації про стан міського і природного середовища та його вплив на їх здоров’я, а також про діяльність органів міського самоврядування та їх результати щодо поліпшення екологічної ситуації у місті.
 6. Органи міської влади зобов’язані повно і своєчасно інформувати мешканців про:

1) поточний стан міського і природного середовища та його компонентів, їх вплив на здоров’я мешканців;

2) джерела забруднення довкілля у Нікополі та на прилеглих територіях;

3) існуючі та потенційні загрози погіршення екологічного стану, що визначаються станом довкілля;

4) існуючі та можливі фактори ризику погіршення здоров’я мешканців, ступенів їх проявлення;

5) програми та заходи з охорони міського і природного середовища, нейтралізації шкідливих чинників, зниження ризиків погіршення здоров’я мешканців.

 1. При порушенні зазначеного права мешканці мають право на звернення до Нікопольради, Нікопольського міського голови, міського уповноваженого з прав людини, органів громадського контролю, а також до суду. Відповідальні особи зобов’язані вжити заходів для відновлення порядку інформування мешканців про зазначені чинники довкілля та їх вплив на здоров’я мешканців Нікополя.
 2. Порядок інформування мешканців щодо проблем, визначених у пункті 6 даної статті, і порядок доступу мешканців до відповідної інформації визначає діюче законодавства.

 

Стаття 16. Право мешканців створювати органи самоорганізації населення та громадські об’єднання.

 1. Мешканці Нікополя мають вільно об’єднуватися на принципах самоврядування у громади, співтовариства, спілки інші за формою і кількістю членів органи самоорганізації, громадські об’єднання, як за місцем проживання, так і за іншими ознаками.
 2. Діяльність таких об’єднань мешканців має відповідати законодавству і бути спрямованою на соціально корисні цілі, що сприяють зміцненню міської спільноти, поліпшенню міського та природного середовища, вирішенню місцевих проблем.
 3. Забороняється створення незаконних воєнізованих і озброєних груп, а також таких, що пропагують національну ворожнечу, насильство, людиноненависництво, вандалізм, війну, а також мають намір будь-яким чином порушувати закони та громадський порядок і безпеку.
 4. Громадські об’єднання мають бути легалізовані відповідно до чинного законодавства, мати демократично обрані керівні органи або керівника.
 5. З метою вирішення окремих питань місцевого значення мешканці міста можуть створювати органи самоорганізації населення. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою, для задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, їх участі у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території та інших місцевих програм. Органи міської влади підтримують створення органів самоорганізації, які приймають на себе частку функцій по створенню належних умов життя мешканців та сприяють спрощенню порядку їх утворення, легалізації та діяльності.
 6. Створення громадських об’єднань здійснюється відповідно до Конституції, законодавства України та цього Статуту.

 

Стаття 17. Право мешканців на соціальний захист

 1. Мешканці Нікополя мають право на соціальний захист і соціальну допомогу.
 2. Для забезпечення права на соціальний захист і соціальну допомогу Нікопольрадою створюються відповідні міські програми й фонди та міська система соціального захисту.

 

 

 

Стаття 18. Право мешканців на отримання інформації.

 1. Мешканці Нікополя мають право на отримання об’єктивної, різнобічної інформації щодо всіх аспектів життя територіальної громади через місцеві засоби масової інформації, колективні та особисті звернення.
 2. Нікопольрада може засновувати комунальні засоби масової інформації.
 3. Організаційні засади функціонування комунальних засобів масової інформації:

1) комунальні засоби масової інформації забезпечують можливість рівноправного висвітлення всього спектру думок, з усіх проблем існуючих в місті;

2) керівники комунальних засобів масової інформації приймаються на посаду на конкурсній основі;

3) керівники комунальних засобів масової інформації приймаються та звільняються з посади міським головою за згодою Нікопольради;

4) зміни та доповнення до статутів комунальних засобів масової інформації вносяться Нікопольрадою за пропозиціями Нікопольського міського голови, депутатів міської ради;

5) нормативно-правові акти органів влади Нікополя, що підлягають публікації відповідно до вимог цього Статуту, публікуються в обов’язковому порядку у комунальних засобах масової інформації на договірних засадах;

6) фінансування комунальних засобів масової інформації провадиться за рахунок їх господарської діяльності, а також інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

 

Розділ III.

САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ У МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 19. Основні принципи здійснення самоврядування

 1. Самоврядування у місті Нікополі забезпечує створення і здійснення міської влади відповідно до Конституції України, законодавства України і Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської конвенції з прав людини, інших міжнародних документів, що ратифіковані Україною, цього Статуту.

Система міського самоврядування у Нікополі затверджується Нікопольрадою.

 1. Міська влада забезпечує та гарантує права і свободи людини та громадянина, вирішує завдання економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку Нікополя в інтересах міської громади, місцевих громад та окремих мешканців.
 2. Основними принципами організації і здійснення міської влади у Нікополі є:

1) народовладдя;

2) вільне волевиявлення громадян;

3) законність дій органів та посадових осіб міської влади;

4) делегування повноважень згідно чинного законодавства;

5) громадське самоврядування і демократичні форми правління містом та його окремими частинами ( мікрорайонами, кварталами, вулицями, місцевостями, будинками);

6) узгодження місцевих, загальноміських та державних інтересів;

7) розподіл сфер компетенції й відповідальності органів та посадових осіб;

8) стабільність визначеного правовими актами Нікополя розподілу сфер компетенції і відповідальності органів та посадових осіб міської влади протягом терміну їх повноважень;

9) гласність в діяльності органів та посадових осіб міської влади;

10) підзвітність мешканцям всіх виборних органів та посадових осіб міської влади;

11) громадський контроль за діяльністю всіх органів та посадових осіб міської влади, що обираються мешканцями;

12) врахування громадської думки при прийнятті рішень;

13) відокремленість міської влади від комерційних структур та релігійних об’єднань.

 1. Ці принципи реалізуються у Нікополі через дотримання норм чинного законодавства України та цього Статуту органами і посадовими особами міського самоврядування і мешканцями міста.
 2. Легітимну основу міського самоврядування складають визначені законодавством України та цим Статутом організаційно-правові механізми:

1) прямі, таємні, рівні вибори Міського голови, депутатів Нікопольради;

2) присягання на вірність служіння інтересам мешканців і міської громади всіма депутатами та посадовими особами міської влади при вступі до своїх обов’язків;

3) вільне волевиявлення мешканців у формі референдумів, громадських обговорень, зборів і конференцій, а також подання петицій і прямих звернень мешканців, як колективно, так і одноосібно, до органів міського самоврядування, окремих посадових осіб;

4) громадського контролю за діяльністю всіх органів та посадових осіб міської влади;

5) громадські ініціативи та пропозиції мешканців щодо вдосконалення умов життя в Нікополі та діяльності органів міської влади;

6) мирні масові акції мешканців міста;

7) інші дії мешканців стосовно міського та місцевого самоврядування, що не порушують законодавство України.

 1. У межах своєї компетенції органи міської влади Нікополя самостійно приймають рішення і несуть за них відповідальність перед міською громадою.
 2. У Нікополі гарантується діяльність громадських та благодійних організацій, спілок і об’єднань, політичних партій, релігійних громад та інших об’єднань громадян, які не порушують діючого законодавства України та цього Статуту.

 

Стаття 20. Обмеження сумісництва посад в органах міської влади

 1. На підставі принципів розподілу сфер компетенції, предметів відання та відповідальності органів міської влади та з метою концентрації діяльності депутатів Нікопольради та посадовців на служінні інтересам мешканців міста, а також для запобігання зловживань владою, службовим становищем та корупції для депутатів і посадовців міської влади встановлені вимоги щодо несумісності посад та повноважень.
 2. Для будь-якої посадової особи міської влади у Нікополі забороняється сумісництво :

1) посад у представницьких і виконавчих органах самоврядування міста;

2) роботи в виконавчих органах міської влади з комерційною діяльністю;

3) роботи в виконавчих органах міської влади з оплачуваною керівною посадою у політичних партіях і рухах;

4) роботи в виконавчих органах міської влади з посадою у засобах масової інформації;

5) роботи в виконавчих органах міської влади з керівництвом релігійними громадами і рухами;

6) роботи в виконавчих органах міської влади з діяльністю у зарубіжних установах, організаціях, фондах тощо.

 1. Кожний випадок порушення вимог обмеження сумісництва посад депутатом Нікопольради або посадовцем розглядається Нікопольрадою, яка приймає рішення про усунення порушення шляхом вибору порушником однієї із займаних посад. Невиконання такого рішення порушником є підставою для його переобрання або усунення з несумісних посад.
 2. Контроль виконання цієї статті покладається на Нікопольського міського голову, постійну комісію Нікопольради.

 

 

Стаття 21. Участь мешканців у здійсненні міського самоврядування

Мешканці міста безпосередньо беруть участь у здійсненні міської влади шляхом:

1) референдумів і виборів;

2) створення органів міського та місцевого громадського самоврядування;

3) громадського контролю за діяльністю обраних ними органів та посадових осіб міської влади;

4) внесення пропозицій з будь-яких питань міського життя та самоврядування на зборах і, конференціях, громадських слуханнях, під час попереднього обговорення проектів рішень згідно регламентів Нікопольради та Виконкому;

5) подання звернень та внесення місцевих ініціатив;

6) застосування інших форм безпосередньої демократії в порядку, що не суперечать законам України, цьому Статуту, правовим і нормативним актам Нікополя.

 

Стаття 22. Гласність в діяльності органів міської влади

 1. Гласність є нормою місцевої демократії та одним із принципів діяльності органів міської влади Нікополя з метою запобігання з боку депутатів і посадових осіб зловживань владою, службовим становищем тощо.
 2. Органи міської влади діють в інтересах мешканців та інформують їх про прийняті рішення. Будь-яка утаємниченість з питань здійснення міської влади, умов життя у місті неприпустима. Правові і нормативні акти Нікопольради, Нікопольського міського голови, виконавчих органів Нікопольради, всі документи та матеріали, що безпосередньо стосуються прав та свобод мешканців, умов їх життя, мають оперативно друкуватися в спеціальних виданнях та оприлюднюватися через засоби масової інформації.
 3. Правові акти міської влади мають бути доступні для ознайомлення мешканців у друкованому та електронному вигляді в:

1) спеціально обладнаному місці, що розташоване у приміщенні Нікопольради;

2) місцях, призначених для прийому мешканців посадовими особами виконавчих органів Нікопольради;

3) інформаційно-комп’ютерних мережах.

 1. Сесійні засідання Нікопольради є відкритими для виборців. Мешканці мають право бути присутніми на засіданнях Нікопольради у порядку, встановленому цим Статутом.
 2. Зали засідань Нікопольради мають бути обладнані таким чином, щоб присутні громадяни не заважали веденню сесійного засідання.
 3. За рішенням Нікопольради її відкриті засідання з найбільш важливих питань можуть транслюватися для синхронного ознайомлення з їх перебігом зацікавлених мешканців по місцевому радіо та телебаченню. Відмова бажаючим стежити за сесійною роботою Нікопольради з боку будь-якої посадової особи не припустима й оскаржується у встановленому порядку.
 4. Нікопольрада встановлює порядок і графік регулярних спілкувань з мешканцями міста у прямому ефірі радіо та телебачення Нікопольського міського голови, голів комісій Нікопольради, міського уповноваженого з прав людини, керівників підрозділів виконавчих органів Нікопольради, інших посадових осіб, що обрані мешканцями або призначені Головою міста чи Нікопольрадою.
 5. Документи органів міської влади, на які в законно встановленому порядку не накладені обмеження щодо доступу, мають бути доступними для мешканців і преси. Кожен мешканець може знайомитися з цими документами у робочий або у спеціально призначений час.
 6. Для здійснення цього права в приміщенні Нікопольради обладнується кімната, де можна ознайомитися з документами міської влади і, у разі потреби, зняти копію необхідного документу. Плата за зняття копії документу не повинна перевищувати фактичних витрат на копіювання.

 

Стаття 23. Міський референдум та опитування мешканців

 1. Міський референдум в Нікополі - реалізація права мешканців на безпосереднє здійснення самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішення з питань, віднесених до предметів відання міста.
 2. На референдум не виносяться питання про бюджет міста, скасування податків, надзвичайні та термінові заходи по забезпеченню громадського порядку та безпеки населення Нікополя та питання віднесені Законом до відання державної влади.
 3. Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законами України та відповідним положенням .
 4. Міський референдум проводиться з одного або декількох питань, але не більше трьох, за рішенням Нікопольради, а також за народною ініціативою. Витрати на міський референдум здійснюються з міського бюджету.

 

 

Стаття 24. Самоорганізація мешканців за місцем проживання

 1. Самоорганізація мешканців за місцем проживання є ланкою системи міського самоврядування. Органи самоорганізації конкретизують і доповнюють функції органів міської влади у вирішенні місцевих питань, виконують делеговані їм повноваження.
 2. Місцеві громади на території Нікополя самі визначають назву, чисельність та структуру керівних органів, узгоджують з Нікопольрадою, функції і коло повноважень органу самоорганізації, порядок фінансування, рівень оплати керівного та допоміжного персоналу.
 3. Самоорганізація мешканців може здійснюватися на наступних рівнях:

1) будинок;

2) об’єднання власників квартир (житла) у єдиному комплексі нерухомого майна (ОСББ, ЖБК, МЖК);

3) група жилих будинків або житловий комплекс;

4) вулиця або квартал;

5) мікрорайон;

 1. Мешканці міста можуть створювати органи громадського самоврядування за іншою ознакою, у разі, якщо це не суперечить чинному законодавству.
 2. Органи самоорганізації створюються за рішенням сходів, загальних зібрань і конференцій мешканців, що проживають у відповідних місцевостях, межі яких чітко визначені. Самоорганізовані утворення можуть бути юридичними особами, що мають фінансову і господарську самостійність.
 3. Економічну основу діяльності місцевого самоорганізованого утворення складають майно та фінанси, що надані їй місцевою громадою, передані їй органами місцевої влади, отримані з інших джерел. Його бюджет складають кошти, отримані від власної економічної діяльності, надходжень з міського бюджету, добровільних внесків, пожертвувань та надходжень з інших джерел.
 4. Обсяг повноважень органу місцевого самоорганізованого утворення має бути достатнім для здійснення необхідної господарської діяльності, самостійного розпорядження отриманими фінансовими ресурсами.
 5. Функціями органів самоорганізації є :

1) благоустрій територій біля будинків, зон відпочинку для мешканців;

2) утримання території у належному санітарно-епідеміологічному стані;

3) контроль за використанням земельних ділянок, які є у розпорядженні місцевої громади;

4) контроль за використанням приміщень нежитлового фонду на даній місцевості;

5) контроль стану місцевого та прилеглого середовища;

6) своєчасне інформування мешканців про наміри щодо будівництва нових об’єктів, особливо екологічно небезпечних, що можуть змінити умови життя на даній місцевості;

7) догляд за культурними та природними пам’ятками, що є на даній місцевості;

8) допомога мешканцям у ремонті житла;

9) соціальна допомога місцевим жителям, яка доповнює міську систему соціального захисту населення;

10) вирішення інших питань місцевого значення.

 1. Органи самоорганізації населення в межах своїх можливостей співпрацюють з:

1) громадськими пунктами охорони порядку;

2) місцевими осередками громадських організацій;

3) батьківськими комітетами в школах, дитячих садках тощо;

4) гуртами самодіяльності, шанувальників мистецтва тощо;

5) місцевими засобами масової інформації;

6) мешканцями, що займаються фізкультурою та спортом;

7) іншими місцевими самодіяльними групами і мешканцями, що зайняті благодійною діяльністю, охороною довкілля, іншою діяльністю некомерційного характеру.

 1. Органи самоорганізації діють в межах повноважень, що визначені законодавством України, цим Статутом, відповідним статутом (або положенням) про свою діяльність.
 2. Кожний орган самоорганізації діє на підставі статуту (або положення), затвердженого зборами мешканців та зареєстрованого відповідно до чинного законодавства.
 3. Розмежування предметів відання та відповідальності між органами самоорганізації та органами міської влади визначаються угодами, які укладаються між ними на певний термін. Органи міської влади контролюють діяльність органів самоорганізації мешканців лише у частині делегованих ним повноважень.
 4. Органи самоорганізації мешканців діють у взаємодії з депутатами Нікопольради, архітектором міста, санітарним лікарем, іншими посадовцями. До діяльності органів самоорганізації залучаються представники підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, активісти громадськості, ентузіасти, згодні працювати задля громадської користі без винагороди за свою працю. У окремих випадках за контрактом можуть найматися фахівці та менеджери для виконання складних господарських та управлінських функцій.
 5. Кожний орган самоорганізації звітує перед місцевою громадою, що його сформувала.
 6. Органи самоорганізації мешканців мають право вступати у вітчизняні та міжнародні асоціації самоврядних громад, спільнот, співтовариств, асоціацій тощо, надавати внески на їх діяльність, отримувати від них внески для своєї діяльності, приймати участь у спільних заходах, конференціях з обміну досвідом тощо.

 

Стаття 25. Збори і конференції мешканців

 1. Мешканці Нікополя мають право проводити загальні збори та конференції за місцем проживання, що скликаються відповідно до Положення, що регулює їх проведення. Місцеві громади проводять збори та конференції відповідно до свого статуту (положення) прийнятого і зареєстрованого згідно чинного законодавства. На зборах та конференціях вирішуються питання створення органів самоорганізації, обрання їх керівництва, прийняття рішень у місцевих справах, справах свого будинку, групи житлових будинків, кварталу, мікрорайону, планування діяльності місцевої громади, обговорення гострих для даної місцевості проблем, висування кандидатів на обрання до органів самоврядування, внесення на розгляд Нікопольради пропозицій щодо вирішення питань місцевого значення, тощо.
 2. Дата скликання, порядок денний та порядок ведення зазначених зборів, конференцій заздалегідь доводяться до відома всіх членів місцевої громади або мешканців відповідної місцевості.
 3. Збори є правомочними, якщо в них взяли участь більше половини загального числа повнолітніх мешканців місцевої громади, або мешканців відповідної місцевості.

Конференція є правомочною, якщо в ній взяли участь більшість делегатів (більше половини їх загального числа) – повнолітніх членів місцевої громади або мешканців відповідної місцевості, обраних згідно норм представництва від загальної кількості будинків або квартир, визначених Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання або статутом (положенням) відповідного органу самоорганізації населення (місцевої громади).

 1. Перебіг та результати зборів або конференцій місцевих громад документуються, протоколи та інші документи зберігаються в архіві органу місцевого самоврядування. Рішення зборів, конференцій, прийняті у межах своєї компетенції, є обов’язкові до виконання мешканцями даної місцевості. Вони своєчасно доводяться до відома мешканців даної місцевості. Рішення загальних зборів громадян за місцем проживання, що містять нормотворчу ініціативу, у вигляді протоколу та проекту рішення передаються у міську раду. Така ініціатива вноситься на розгляд сесії міської ради згідно її регламенту.

 

Стаття 26. Громадські слухання і обговорення міських справ

 1. Для забезпечення гласності та участі мешканців у міському врядуванні, врахування думок та інтересів місцевих громад у Нікополі проводяться громадські слухання. Їх предметами, в залежності від стану справ у місті, можуть бути :

1) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіт Нікопольського міського голови;

2) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіт Нікопольради, її Секретаря та голів постійних комісій;

3) послання міського уповноваженого з прав людини;

4) проект плану-прогнозу соціально-економічного розвитку Нікополя і проект міського бюджету на наступний рік;

5) звіт виконання міського бюджету за попередній рік, проект міського бюджету на наступний рік;

6) звіти інших відповідних посадових осіб міської влади;

7) генеральний план міста та зміни в ньому, проекти забудови окремих частин міста;

8) проекти програм соціально-економічного розвитку міста;

9) проекти планів та програм соціально-економічного розвитку , мікрорайонів, місцевостей;

10) питання, що виносяться на міський референдум;

11) наміри створення у Нікополі або поблизу від нього нових екологічно небезпечних об’єктів, що можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, виникнення шкідливих чинників для здоров’я мешканців;

12) міські соціальні програми;

13) міські екологічні програми;

14) міські програми по охороні історико-культурної спадщини;

15) зміни, доповнення та уточнення до Статуту міста Нікополя;

16) зміни розподілу сфер компетенції і відповідальності органів та посадових осіб представницьких і виконавчих органів самоврядування у місті;

17) розгляд місцевих ініціатив;

18) обговорення проектів нормативно-правових актів місцевого самоврядування;

19) інші значущі для мешканців питання.

 1. Плановані заходи міського значення мають бути обговорені громадськістю Нікополя до їх винесення на затвердження сесіями Нікопольради, до початку їх реалізації.
 2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи Нікопольського міського голови, Нікопольради, виконавчих органів Нікопольради, її постійних комісій, депутатів, органів самоорганізації населення, громадських організацій та трудових колективів територіальної громади міста. За ініціативи територіальної громади міста громадські слухання і обговорення проводяться за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як 200 членами територіальної громади.
 3. Підготовку громадських слухань забезпечують виконавчі органи Нікопольради. Про час, місце проведення, питання, що виносяться на громадські слухання, порядок ознайомлення з проектами рішень з цих питань мешканці сповіщаються не пізніше ніж за два тижні до їх початку.
 4. Результати аналізу і критичного осмислення проектів рішень органів міського самоврядування, зауваження та пропозиції до проектів рішень, що отримані шляхом громадських слухань протоколюються і зберігаються в архівах Нікопольради, а також публікуються. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, обов’язково розглядаються органами місцевого самоврядування з прийняттям відповідних рішень.
 5. Громадські слухання можуть проводитися у формі міських, мікрорайонних, місцевих конференцій виборців, на які запрошуються відповідні депутати і посадові особи міської влади, представники засобів масової інформації, політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств та організацій, діяльність, яких пов’язана з питаннями, що обговорюються. Громадські слухання міського значення можуть бути трансльовані по місцевому телебаченню у прямому ефірі або передані у запису.
 6. Порядок підготовки та проведення громадських слухань і обговорень регулюється відповідним Положенням.

 

Стаття 27. Індивідуальні та колективні звернення громадян.

 1. Кожний мешканець міста або група мешканців мають право звертатися до органів влади всіх рівнів, а також окремих посадових осіб.
 2. Звернення мешканців розглядаються в порядку і у термін, встановлені законодавством України. На звернення дається письмова відповідь по суті питання.
 3. Колективні звернення мешканців можуть мати метою:

- внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

- аналіз роботи Нікопольського міського голови, Нікопольради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку та з інших питань відання місцевого самоврядування.

 1. Мешканці, що мають виборче право, можуть вносити до органів місцевого самоврядування колективні звернення з пропозиціями про прийняття відповідних актів місцевого самоврядування, скасування або зміни раніше прийнятих рішень.
 2. Колективні звернення, підписані більш як 50-ма мешканцями міста, розглядаються органами міського самоврядування та їх посадовими особами, до яких вони надійшли, в першочерговому порядку з одночасним інформуванням Нікопольського міського голови.
 3. У разі порушення прав громадян внаслідок не вирішення питання, ініціатори звернення мають право звернутися до міського уповноваженого з прав людини.

 

Стаття 28. Місцеві ініціативи мешканців

 1. Мешканці Нікополя, що мають виборче право, можуть ініціювати у Нікопольраді в порядку місцевої ініціативи будь-яке питання, віднесене до відання самоврядування територіальної громади міста, в порядку визначеному відповідним Положенням.
 2. Суб’єктом місцевої ініціативи є ініціативна група, що утворюється за рішенням зборів громадян, за рішенням Громадських слухань, за власною ініціативою членами територіальної громади.
 3. Ініціативна група вносить на розгляд Нікопольради письмово оформлену пропозицію у вигляді проекту рішення та пояснювальної записки з зазначенням мети ініціативи, засобів її досягнення, іншими необхідними аргументами, а також з кошторисом витрат та необхідними розрахунками (якщо передбачається бюджетне фінансування, збільшення або зменшення надходжень до міського бюджету).
 4. Пропозиція вноситься на розгляд Нікопольради, якщо її підтримали не менш ніж 100 учасників загальних зборів громадян чи Громадських слухань, або не менш ніж 200 членів територіальної громади особистими підписами.
 5. Місцева ініціатива, внесена на розгляд Нікопольради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні міської ради за участю представників ініціативної групи.
 6. Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню.

 

Стаття 29. Мирні масові акції мешканців

 1. Мешканці Нікополя мають право на мирні акції на території міста. Вони можуть збиратися мирно і без зброї, проводити мітинги, вуличні ходи, маніфестації, демонстрації. Метою масових акцій є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування та держави до актуальних проблем мешканців, зокрема проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони навколишнього середовища, дотримання громадської безпеки, тощо. Ці та інші масові акції проводяться за умови попереднього повідомлення виконавчих органів Нікопольради у порядку визначеному чинним законодавством України.
 2. Порядок подання до виконавчих органів Нікопольради повідомлення про намір мешканців провести мирну масову акцію та порядок проведення цих акцій встановлено законодавством України

 

Стаття 30. Інші форми участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування.

 

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування.
 2. Крім передбачених статтями 23-29 цього Статуту можуть бути використані інші форми участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування:

- громадські обговорення проектів актів Нікопольради та інших органів місцевого самоврядування, проектів планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, інших цільових програм розвитку;

- членство у комісіях та інших дорадчих органах, які створюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування, зокрема для підготовки пропозицій щодо програм перспективного розвитку Нікополя;

- робота на громадських засадах помічниками-консультантами депутатів Нікопольради;

- участь зацікавлених громадян в попередньому обговоренні проектів рішень під час проведення засідань (спільного засідання) комісій Нікопольради з метою більш повного донесення всього спектру думок громадськості та надання додаткових фактів;

- участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування;

- участь у роботі громадських рад, що створюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій мешканців міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (пенсіонери, інваліди, тощо);

-  участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки екологічного, соціально-економічного та культурного розвитку міста;

 1. Перелік форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом не є вичерпним.

 

 

Розділ ІV.
ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ МІСТА НІКОПОЛЯ

 

Стаття 31. Предмети відання міста Нікополя

До відання міста Нікополя належать наступні предмети діяльності та питання:

1) прийняття й зміни Статуту та інших нормативно-правових актів міста Нікополя, контроль за їх виконанням;

2) територія Нікополя та пов’язані з нею питання — використання, управління, регулювання та контроль за використанням міських земель, адміністративно-територіальний устрій міста;

3) встановлення особливостей організації міського і місцевого самоврядування в місті, структур і схем органів міської влади, порядку їх організації й діяльності, встановлення та розмежування повноважень й відповідальності органів влади та їх посадових осіб, формування органів міської влади;

4) комунальна власність міста і управління нею;

5) бюджет міста, міські позабюджетні та валютні фонди;

6) міські податки, збори, мито, платежі, штрафи, виключаючи ті, що встановлені на державному рівні;

7) регулювання територіально-планувального розвитку міста, містобудівна діяльність, будівництво та реконструкція існуючої забудови міста;

8) комплексний економічний, екологічний, соціальний і культурний розвиток міста;

9) житловий фонд міста; інженерне та комунальне забезпечення його функціонування і розвитку;

10) енергозабезпечення міських користувачів, міське водопостачання та каналізація;

11) міський транспорт і зв’язок;

12) благоустрій міста та прилеглих до нього територій;

13) охорона міського та природного середовища;

14) облік мешканців міста, складання і ведення списків громадян, які є виборцями;

15) питання праці й зайнятості мешканців міста, залучення інвестицій для створення нових робочих місць;

16) питання виховання, освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, санітарного благополуччя населення, захисту сім’ї, материнства і дитинства, соціального захисту та підтримки населення, включаючи соціальне забезпечення;

17) розвиток і підтримка підприємництва в місті;

18) заснування, реорганізація та ліквідація міських комунальних підприємств та управління ними, включаючи контроль цін на їх товари і послуги;

19) корпоративні права територіальної громади;

20) сприяння розвитку всіх форм торгівлі у місті, наданню послуг населенню;

21) сприяння охороні громадського порядку, охороні прав, свобод і законних інтересів громадян;

22) сприяння діяльності міським засобам масової інформації, функціонуванню комп’ютерних мереж;

23) встановлення та регулювання відносин з іншими містами України, співробітництво з містами-партнерами, містами-побратимами, здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків; укладання договорів і угод, прийняття рішень про входження до асоціацій та інших об’єднань територіальних громад або вихід з них;

24) заснування нагород і почесних звань міста;

25) організація та утримання міських архівів;

26) збереження історичних ареалів, історичних і культурних пам’ятників, паркових комплексів, природно-заповідних територій, розвиток місцевих обрядів і традицій;

27) найменування (перейменування) вулиць, площ, парків, та інших споруд, розташованих на території міста;

28) встановлення переліку земель, інших об’єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені;

29) інші питання, що виникають у місті, але не віднесені діючим законодавством України до відання державної влади.

 1. З предметів свого відання органи місцевого самоврядування приймають відповідні акти в інтересах територіальної громади.
 2. Акти органів місцевого самоврядування не повинні суперечити діючому законодавству України.

 

Розділ V.

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА (НІКОПОЛЬРАДА)

 

Стаття 32. Основні положення

 1. Нікопольрада є представницьким органом територіальної громади Нікополя. Нікопольрада складається з депутатів, що обираються населенням міста на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Нікопольрада є юридичною особою, має гербову печатку. Витрати на діяльність Нікопольради передбачаються у міському бюджеті.
 3. Нікопольрада служить міській громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення інтересів мешканців міста.
 4. Нікопольрада відповідає перед мешканцями за міську політику, яку вона формує і здійснює у межах своїх повноважень.
 5. Для виконання своїх функцій Нікопольрада створює відділи та управління, які підпорядковані міському голові, котрий організує і контролює їх роботу. З працівниками відділів та управлінь міський голова укладає трудовий договір
 6. Робочими органами Нікопольради є постійні та тимчасові комісії Нікопольради, діяльність яких спрямована на вирішення головних питань життєдіяльності міської громади, задоволення потреб мешканців, вивчення питань та підготовку рішень, віднесених до відання ради. Перелік, персональний склад комісій, та положення про комісії затверджується Нікопольрадою.
 7. Нікопольрада діє за своїм регламентом, який вона розробляє і приймає не пізніше ніж на другій сесії нового скликання. Регламент встановлює порядок здійснення Нікопольрадою своїх повноважень, правила і процедури проведення її засідань.
 8. Засідання Нікопольради відбуваються в спеціально обладнаному приміщенні у відкритому порядку. В окремих випадках можуть проводитися закриті засідання Нікопольради з питань, визначених законодавством України.
 9. Про результати своєї діяльності Нікопольрада звітує перед мешканцями у встановленому порядку. Рішення Нікопольради розміщуються в інформаційно-комп’ютерній мережі. Інформація щодо прийнятих рішень доводиться до відома мешканців через місцеві засоби масової інформації.

 

Стаття 33. Формування Нікопольради та набуття нею чинності

 1. Нікопольрада формується у порядку, передбаченому законодавством.
 2. Чисельний склад Нікопольради визначається відповідною радою поточного скликання в термін визначений законом «Про вибори» відповідно до чисельності жителів населеного пункту. Нікопольрада стає правомочною, якщо до її складу обрано не менше 2/3 депутатів від її чисельного складу.

 

Стаття 34. Депутат Нікопольради

 1. Депутат Нікопольради є повноважним представником територіальної громади, виборців свого округу, які довірили йому представляти їх інтереси. Депутат Нікопольради обирається мешканцями відповідного виборчого округу на основі загального рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Депутатом Нікопольради може бути обраний громадянин України, якому виповнилося 18 років і який має виборче право.
 3. Депутат Нікопольради може мати помічників-референтів, що призначаються та працюють згідно відповідного Положення.
 4. Повноваження депутата Нікопольради попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першого засідання Нікопольради нового скликання.

 

 

Стаття 35. Обов’язки і відповідальність депутата Нікопольради

 1. При вступі на посаду депутат Нікопольради приносить присягу на вірність інтересам виборців і міської громади: „Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його мешканців, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи. Присягаю дотримуватися Конституції, Законів України, Статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади”. Присягу зачитує найстарший за віком депутат Нікопольради перед відкриттям першої сесії новообраної ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами. Підписаний депутатом текст особистої присяги зберігається в архіві Нікопольради.
 2. Статус депутата Нікопольради визначається чинним законодавством.
 3. Депутат Нікопольради повинен досконало знати Статут міста Нікополя, керуватися його положеннями і нормами у своїй діяльності.
 4. Депутат Нікопольради зобов’язаний:

- брати участь у роботі ради, депутатських комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів;

- дотримуватись регламенту Нікопольради, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність ради та її органів;

- вивчати громадську думку, потреби населення, інформувати про них раду, захищати законні права та інтереси виборців;

- підтримувати постійний зв’язок з виборцями, інформувати їх про роботу ради, про виконання програм соціально-економічного розвитку, та інших рішень;

- вести прийом виборців, допомагати їм у вирішенні питань, з якими вони до нього звертаються;

 1. Депутат Нікопольради не може бути депутатом інших представницьких органів.
 2. Депутат Нікопольради несе відповідальність і періодично звітує про свою діяльність перед своїми виборцями не рідше одного разу на рік;
 3. Депутат Нікопольради має право добровільно скласти свої повноваження, про що письмово інформує Нікопольраду на її засіданні. З цього приводу Нікопольрада приймає окреме рішення.

 

Стаття 36. Повноваження депутата Нікопольради

Як повноважний представник інтересів виборців депутат Нікопольради має право:

1) ініціативи внесення на розгляд Нікопольради будь-яких питань, що належать до компетенції Нікопольради;

2) брати участь у розробці правових і нормативних актів міста Нікополя;

3) звертатися із зверненнями та запитами до будь-якого органу чи посадової особи в місті Нікополі з питань пов’язаних з депутатською діяльністю, виконанням прийнятих органами міського самоврядування рішень;

4) виступати на засіданнях Нікопольради та її органів;

5) ініціювати питання для проведення слухань в Нікопольраді із залученням громадян, органів самоорганізації або посадових осіб;

6) пропонувати заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу чи посадової особи, підзвітної та підконтрольної раді, а також з питань, що відносяться до компетенції міської ради, інших органів та посадових осіб, які діють на території міста;

7) порушувати питання в раді та її органах про необхідність проведення перевірок (у межах компетенції міської ради) діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, а також державних органів, вносити пропозиції по усуненню виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб;

8) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території міста;

9) вимагати від органів, керівників та посадових осіб припинення порушення прав і свобод громадян;

10) брати участь у формуванні та діяльності депутатських комісій і груп;

11) здійснювати інші повноваження, які передбачені законодавством України та правовими актами Нікопольради.

 

Стаття 37. Комісії Нікопольради

 1. З метою вивчення питань, попереднього розгляду та підготовки рішень, контролю за виконанням рішень Нікопольради та її виконавчих органів з числа депутатів ради утворюються постійні та тимчасові комісії. Голови комісій обираються радою на її пленарному засіданні.
 2. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначається новообраною радою на першій сесії на час її повноважень. Тимчасові комісії утворюються Нікопольрадою з метою вивчення конкретних питань та діють протягом часу необхідного для внесення відповідних висновків та пропозицій.
 3. За організацію роботи комісії відповідає її голова , який скликає та веде засідання комісії, представляє її у відносинах з іншими органами чи об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, організовує діяльність по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
 4. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм та бюджету, вивчають та готують повідомлення про стан та розвиток відповідних галузей, вивчають та розробляють проекти рішень та інші питання, що виносяться на розгляд Нікопольради. Постійні комісії за дорученням Міського голови, Нікопольради, секретаря ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді й виконавчому комітету органів, організацій, підприємств комунальної власності. З цією метою комісії мають право отримати від відповідних керівників необхідні матеріали та документи.
 5. З метою попереднього обговорення, вивчення висновків комісій з питань, що виносяться на розгляд міської ради, проводиться спільне засідання постійних комісій Нікопольради. Спільне засідання скликає та веде секретар ради. Спільне засідання відкрите для мешканців міста. Мешканці міста можуть вносити пропозиції з питань, що обговорюються на засіданні в порядку визначеному відповідним Положенням.
 6. Формування та порядок роботи комісій визначаються положеннями „Про комісії Нікопольради” та „Про спільне засідання постійних комісій Нікопольради”.

 

 

Стаття 38. Компетенція Нікопольради

 1. Компетенція Нікопольради визначається Конституцією, законодавством України та цим Статутом. Вона поширюється на:

1) прийняття Статуту міста Нікополя та зміни до нього;

2) прийняття міських нормативно-правових актів, контроль за їх виконанням з предметів відання міста Нікополя (стаття 31);

3) тлумачення Статуту та нормативно-правових актів міста Нікополя;

4) обрання секретаря Нікопольради та звільнення його з посади;

5) встановлення і зміну структури Нікопольради, забезпечення роботи апаратому Нікопольради;

6) створення постійних та тимчасових депутатських комісій, тимчасових робочих груп Нікопольради;

7) затвердження бюджету Нікополя, звіту про його виконання, створення позабюджетних фондів і контроль за використанням коштів з них;

8) встановлення і скасування міських податків і зборів та інших обов’язкових платежів, порядок надання пільг по міським податкам і зборам окремим суб’єктам;

9) розгляд звернень прокурора Нікополя з питань невідповідності прийнятих Нікопольрадою актів чинному законодавству України чи нормативно-правовим актам Нікополя;

10) здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів Нікопольради;

11) висловлення недовіри Виконкому або окремим його членам;

12) прийняття рішення про недовіру Нікопольському міському голові та проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень  Нікопольського міського голови;

13) встановлення порядку створення та діяльності органів самоорганізації мешканців;

14) здійснення контролю за виконанням рішень Нікопольради, за діяльністю підконтрольних їй посадових осіб.

 15) затвердження Генерального плану розвитку Нікополя та планів земельно-господарського устрою; управління та розпорядження земельними ділянками у межах міста;

16) інші питання, що віднесені Конституцією та законодавством України до відання представницьких органів місцевого самоврядування, а також питання, віднесені цим Статутом до відання Нікопольради.

 1. Крім вищеназваного, Нікопольрада має право:

1) приймати надзвичайні рішення в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю мешканців;

2) провадити розслідування в межах своєї компетенції порушень посадових обов’язків у органах міської влади, порушень Статуту, порушень прийнятих Нікопольрадою рішень тощо;

3) організовувати проведення незалежних перевірок діяльності будь-яких органів і посадових осіб міської влади;

4) замовляти аналітичні матеріали, науково-дослідні та проектно-конструкторські розробки з актуальних питань функціонування і розвитку міста;

5) створювати консультаційні ради або залучати науковців і фахівців для консультацій, проведення наукового аналізу та оцінок складних ситуацій щодо прийняття важливих рішень;

6) встановлювати терміни для вирішення питань міського значення;

7) встановлювати розмір заробітної платні для працівників міської влади.

 1. Більш детальні повноваження Нікопольради і порядок їх здійснення викладаються у правових і нормативних актах Нікопольради та її виконавчих органів з конкретних питань щодо управління містом.

 

Стаття 39. Прийняття Нікопольрадою правових, нормативних актів та інших документів

 1. Нікопольрада здійснює нормотворчу і контрольну діяльність, яка стосується міста Нікополя, його населення, суб’єктів права на його території.
 2. Право нормотворчої ініціативи в Нікопольраді належить депутатам Нікопольради, депутатським комісіям та робочим групам, фракціям Нікопольради, Нікопольському міському голові, виконавчим органам, загальним зборам громадян за місцем проживання, а також мешканцям міста, що мають виборче право в порядку місцевої ініціативи.
 3. Нормотворча ініціатива реалізується через внесення у Нікопольраду проекту нормативно-правового акту міста Нікополя.
 4. Нікопольрада приймає рішення після його всебічного вивчення та обговорення у комісіях, з урахуванням громадської думки, доведеної до відома депутатів через процедури визначені законодавством України та цим Статутом. Рішення приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Виключно таємним голосуванням приймається рішення про обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради, а також рішення щодо дострокового припинення повноважень Нікопольського міського голови у випадках, передбачених Законодавством.

Порядок та умови скликання сесії, прийняття Нікопольрадою рішень встановлюються регламентом роботи Нікопольради.

 1. Нікопольрада правомочна приймати:

1) регламент своєї діяльності, рішення щодо організації роботи Нікопольради та її виконавчих органів;

2) правові та нормативні акти, які обов’язкові для виконання виконавчими органами Нікопольради, мешканцями, господарюючими суб’єктами, що розташовані та функціонують в місті;

3) заяви, звернення до населення міста, органів державної влади, інших суб’єктів;

4) висновки з різних питань життєдіяльності міської громади, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків; укладання договорів і угод із зовнішніми партнерами;

 1. Сесійне засідання Нікопольради правомочне, якщо число депутатів, що зареєстровані на засідання Нікопольради, складає більше половини від загального числа обраних депутатів.
 2. Нормативно-правові акти міста Нікополя і постанови Нікопольрада приймає більшістю голосів від загального числа депутатів Нікопольради, якщо інше не встановлено цим Статутом або спеціальним положенням.
 3. Нормативно-правові акти міста Нікополя, рішення, звернення, угоди Нікопольради підписуються Нікопольським міським головою, після чого набирають законної сили.
 4. З метою впорядкування документації Нікопольради, полегшення виконання прийнятих рішень та відповідного контролю можуть створюватись норми і правила діловодства Нікопольради.
 5. Рішення Нікопольради оформляються, реєструються і зберігаються у встановленому порядку. Вони мають бути доступні для мешканців на паперових носіях та в електронному вигляді.

 

Стаття 40. Секретар Нікопольради

 1. Секретар Нікопольради обирається за пропозицією міського голови таємним голосуванням з числа депутатів Нікопольради на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.
 2. Секретар Нікопольради:

- у випадку передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування здійснює повноваження міського голови;

- скликає сесії ради, веде засідання ради та підписує рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування»;

 - організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, сприяє діяльності депутатів, координує діяльність комісій Нікопольради;

- за дорученням Нікопольради або Нікопольського міського голови вирішує інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів;

- виконує інші функції визначені законодавством України.

 1. 3. Повноваження секретаря Нікопольради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

 

 

Стаття 41. Здійснення Нікопольрадою контрольних функцій

 1. Нікопольрада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії здійснює контроль за виконанням на території Нікополя законодавства України та нормативно-правових актів міста, постанов, рішень, угод та інших документів.
 2. Виконавчі органи Нікопольради, підприємства, установи, організації, посадові особи, керівні органи громадських об’єднань, органи самоорганізації населення зобов’язані в двотижневий термін після звернення Нікопольради, депутатської комісії, робочої групи Нікопольради надавати потрібну інформацію з питань, що стосуються відання Нікопольради, а у разі встановлення порушення законодавства негайно вжити заходи для усунення порушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
 3. Нікопольрада має право прийняти рішення про висловлення недовіри Виконкому або будь-якому іншому підрозділу виконавчих органів Нікопольради, службі чи посадовій особі.
 4. Підставою для висловлення недовіри підрозділу, службі або службовцю виконавчих органів Нікопольради є :

1) грубе порушення або систематичне невиконання законодавства, Статуту міста Нікополя, інших нормативно-правових актів Нікополя;

2) діяльність або бездіяльність, що мають наслідком значні матеріальні збитки, аварії, негативні екологічні події, шкоду здоров’ю мешканців, інші негативні наслідки;

3) невиконання законних вимог Нікопольради,;

4) створення перешкод у здійсненні діяльності депутата Нікопольради;

5) невиконання своїх функціональних обов’язків;

6) свідоме надання недостовірної інформації або недотримання встановлених законом та Статутом міста Нікополя термінів і порядку надання інформації.

 

Стаття 42. Морально-етичні норми діяльності Нікопольради і її виконавчих органів

 1. Нікопольрада організує й здійснює свою діяльність у доброзичливій творчій атмосфері, що виключає правопорушення, зловживання владою та порушення морально-етичних норм депутатами Нікопольради.
 2. Органи та посадові особи Нікопольради та її виконавчих органів зобов’язані враховувати у своїй діяльності позицію місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, профспілкових та інших об’єднань мешканців міста, будувати з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.
 3. З метою запобігання зловживанням службовим положенням депутатами Нікопольради або посадовими особами, що обираються чи призначаються Нікопольрадою або Нікопольським міським головою, Нікопольрада приймає:

1) кодекс етики депутата Нікопольради, який встановлює додатково до тексту присяги моральні зобов’язання та норми поведінки депутата;

2) кодекс службовця виконавчих органів Нікопольради та інших міських службовців, який визначає їх права і обов’язки;

 1. Згідно з морально-етичними нормами, що склалися у цивілізованих суспільствах і прийняті у цьому Статуті, депутату Нікопольради забороняється :

1) брати особисту участь в роботі будь-яких комісій або інших органів при розгляді справ, де даний депутат має особистий або комерційний інтерес;

2) прямо чи опосередковано просити, пропонувати або отримувати будь-які подарунки або послуги  від приватних осіб або підприємств, установ, організацій при вирішенні питань, що пов’язані зі службовою діяльністю та її результатами;

3) розголошувати конфіденційну інформацію, отриману ним у зв’язку з його депутатським статусом, якщо вона може нанести шкоду міській спільноті, місцевій громаді або окремим мешканцям;

 1. Для забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату у Нікопольраді можуть проводитись її засідання з питань етики. При цьому розглядаються питання щодо дотримання кодексу етики депутатами Нікопольради.

 

Розділ VI.
Нікопольський міськи
й голова

Стаття 43. Основні положення

 1. Нікопольський міський голова відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є головною посадовою особою територіальної громади міста Нікополя.
 2. Нікопольський міський голова обирається на підставі загального рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні відповідно до законодавства з особливостями, встановленими цим Статутом.
 3. Статус Нікопольського міського голови визначається чинним законодавством і цим Статутом.
 4. Термін повноважень Нікопольського міського голови визначено законом.
 5. При вступі на посаду Нікопольський міський голова складає присягу. Текст присяги та порядок її прийняття встановлюється Законодавством.

 

Стаття 44. Вимоги до кандидатів на посаду Нікопольського міського голови

 1. Висування кандидата на посаду Нікопольського міського голови здійснюється відповідно до законодавства з доповненням наступних вимог:

1) кандидат на посаду Нікопольського міського голови представляє програму своєї діяльності;

2) у такій програмі мають бути відображені основні цілі та завдання розвитку міста, заходи щодо їх досягнення;

3) тексти програм всіх кандидатів на посаду Нікопольського міського голови обов'язково публікуються у міських ЗМІ, з наданням рівних можливостей кожному з кандидатів;

 1. Після обрання на посаду Нікопольського міського голови й прийняття ним присяги, його діяльність спрямовується на виконання повноважень передбачених законодавством України.
 2. Щорічно Нікопольський міський голова звітує перед виборцями про виконання своїх повноважень.

 

Стаття 45. Повноваження Нікопольського міського голови

 1. Повноваження Нікопольського міського голови визначаються законодавством України:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

 

Стаття 46. Дострокове припинення повноважень Нікопольського міського голови

 1. Повноваження Нікопольського міського голови припиняються достроково у випадках:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним  вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
 2. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4.. При достроковому припиненні повноважень Нікопольського міського голови його права та обов’язки тимчасово переходять до секретаря Нікопольради, що виконує ці обов’язки до обрання нового Нікопольського міського голови.

 

 

 

 

 

Розділ VII.

 ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ НІКОПОЛЬРАДИ

 

Стаття 47. Виконавчий комітет Нікопольради

 1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.
 5. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова.
 6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені діючим законодавством.
 8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 9. До складу виконавчого комітету міської не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

 

 

 

Стаття 48. Відділи та служби Нікопольради.

 1. Нікопольрада створює свої галузеві та функціональні підрозділи — відділи та служби, які здійснюють виконавчо-розпорядчі функції у галузях міського господарства та соціальної сфери міста. Керівників вказаних відділів та служб призначає на посаду і звільняє з посади Нікопольський міський голова.
 2. Положення про відділи та служби затверджується Нікопольрадою.
 3. Відділи та служби Нікопольради видають у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання всіма підпорядкованими їм посадовими особами. Відділи та служби Нікопольради звітують перед Нікопольським міським головою та Нікопольрадою про свою діяльність та її результати.
 4. У відділах та службах Нікопольради забороняється створення та діяльність партійних організацій, об’єднань, рухів, а також релігійних громад.
 5. Взаємовідносини відділів та служб Нікопольради регулюються відповідними положеннями, цим Статутом, розпорядженнями Нікопольського міського голови та рішеннями Нікопольради.

 

Стаття 49. Посадові особи Виконавчих органів Нікопольради

 1. Посадовими особами Виконавчих органів Нікопольради є заступники міського голови, керівники підрозділів Нікопольради, а також інші посадові особи Виконавчих органів Нікопольради згідно з переліком посад, затвердженим Нікопольрадою.
 2. Посадові особи Виконавчих органів Нікопольради наділені адміністративно-розпорядчими повноваженнями. Вони працюють на постійній основі і не можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності. Вони не можуть входити до складу інших органів управління або комерційних підприємств, закладів та організацій.
 3. Норми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування, в тому числі кваліфікаційні вимоги до службовців виконавчих органів Нікопольради, гарантії та компенсації, пільги, категорії посад, мінімально допустимі оклади, умови припинення служби та інші норми встановлюються відповідним законодавством.

 

Стаття 50. Правові та нормативні акти виконавчих органів Нікопольради.

 1. До правових актів виконавчих органів Нікопольради відносяться:

1) розпорядження Нікопольського міського голови;

2) рішення Виконкому;

3) розпорядження і накази керівників виконавчих органів Нікопольради.

4) адміністративно-розпорядчі акти інших виконавчих органів Нікопольради, виданих в межах наданих їм повноважень.

 1. Розпорядження Нікопольського міського голови щодо діяльності виконавчих органів Нікопольради, рішення Виконкому та інші документи виконавчих органів Нікопольради реєструються у встановленому порядку. Вони вступають в силу з моменту підписання.
 2. Всі нормативно-правові акти, що були прийняті попередніми органами міського самоврядування, і були дійсними на момент прийняття цього Статуту, після його державної реєстрації, набирають чинності лише у частині, що не суперечить положенням Статуту.

Стаття 51. Взаємодія Нікопольради та її виконавчих органів

 1. Як повноважні органи міської влади Нікопольрада та виконавчі органи Нікопольради будують спільну діяльність в інтересах вирішення завдань життєзабезпечення населення міста.
 2. Відносини між Нікопольрадою і її виконавчими органами будуються на основі чіткого розмежування сфер компетенції, функцій, повноважень і відповідальності.
 3. Посадові особи виконавчих органів Нікопольради мають право, а при наявності письмового запрошення — зобов’язані, бути присутніми на засіданнях Нікопольради.
 4. Нікопольрада має право звертатися до Нікопольського міського голови, виконавчих органів Нікопольради з пропозиціями про зміни або доповнення прийнятих ними рішень.

 

Розділ VIIІ.

ЗАХИСТ БЕЗПЕКИ ТА ОСОБИСТИХ ПРАВ МЕШКАНЦІВ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 52. Основні положення

 1. З метою більш повного забезпечення захисту інтересів, безпеки та особистих прав мешканців та юридичних осіб у місті Нікополі, поряд з конституційно визначеними судовими та правоохоронними органами у Нікополі утворюються та діють: міський уповноважений з прав людини (омбудсмен), апеляційна палата .
 2. Міський уповноважений з прав людини та апеляційна палата є органами позасудового захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб у місті Нікополі.

 

Стаття 53. Міський уповноважений з прав людини

 1. Захист мешканців Нікополя та інших осіб, що перебувають на території міста від порушення їх прав, несправедливих рішень, недбалості, помилок, поганого управління, зловживання владою органами або посадовими особами державної та міської влади здійснює міський уповноважений з прав людини міста Нікополя.
 2. Міський уповноважений з прав людини — незалежна посадова особа, що отримує скарги від мешканців та інших осіб, що перебувають на території міста і що постраждали від дій посадових осіб та службовців державних органів, органів місцевого самоврядування, роботодавців. Він має право проводити перевірки, пропонувати заходи для поновлення порушених прав, оприлюднювати факти порушень прав громадян, подавати щорічні доповіді Нікопольраді. Міський уповноважений з прав людини обирається Нікопольрадою таємним голосуванням. Кандидатури на посаду міського уповноваженого з прав людини можуть подавати політичні партії, громадські організації, збори мешканців за місцем проживання, а також мешканці міста шляхом самовисування. Свою діяльність міський уповноважений з прав людини спрямовує виключно на захист прав та свобод людини, що зазначені у Загальній Декларації прав людини, Конституції, чинному законодавстві України та цьому Статуті.
 3. Міський уповноважений з прав людини є незалежним в своїй діяльності від Нікопольського міського голови, Нікопольради, та інших органів або посадових осіб міської влади. Міський уповноважений з прав людини обирається на той же час, що і Нікопольрада і виконує свої обов’язки до обрання уповноваженого новим складом Нікопольради.
 4. Міський уповноважений з прав людини набирає повноважень після принесення Нікопольраді присяги у присутності Нікопольського міського голови. Текст присяги міського уповноваженого з прав людини затверджує Нікопольрада.
 5. Міський уповноважений з прав людини наділений такими повноваженнями:

1) спостереження за діями органів і посадовців міської влади з точки зору неухильного дотримання прав людини і громадянина;

2) безперешкодно відвідувати всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, бути присутнім на засіданнях їх колегіальних органів;

3) запитувати та отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, у посадових осіб та службовців відомості, документи та матеріали необхідні для розгляду скарги;

4) направляти представлення органу або посадовій особі, що своїми рішеннями, діями або бездіяльністю порушує права громадянина. В представленні уповноважений пропонує шляхи вирішення справи, може рекомендувати змінити прийняте рішення, переглянути існуючу практику, компенсувати громадянину матеріальні збитки;

5) в разі якщо в 10-денний термін уповноважений не отримає задовільної відповіді він може звернутись у вищі інстанції, поставити до відома Нікопольраду, міського голову, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, інформувати громадськість;

6) в разі необхідності уповноважений надає безкоштовні юридичні консультації мешканцям, права яких порушені, щодо конкретної справи, сприяє у підготовці та передачі справи до суду.

 1. Кожен мешканець, який вважає, що його права порушені, може подати письмову скаргу міському уповноваженому з прав людини. У визначений (в залежності від характеру і складності питання) термін міський уповноважений з прав людини виконує дії відповідно до своїх повноважень.
 2. У разі незадоволення мешканців діяльністю міського уповноваженого з прав людини, він переобирається у встановленому порядку.
 3. Положення про обрання міського уповноваженого з прав людини, визначення сфери його компетенції, порядок утримання встановлюється Нікопольрадою.. Міський уповноважений з прав людини звітує про свою діяльність та її результати перед Нікопольрадою та міською громадою.
 4. Міський уповноважений з прав людини може здійснювати свою діяльність у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

Стаття 54. Апеляційна палата Нікопольради

 1. Апеляційна палата Нікопольради є позасудовим органом розв’язання суперечок між органами місцевого та громадського самоврядування різних рівнів, що діють у Нікополі, а також між цими органами та окремими громадянами чи юридичними особами.
 2. Апеляційній палаті підвідомчі суперечки щодо рішень органів місцевого та громадського самоврядування, прийнятих у межах своєї компетенції.
 3. Апеляційна палата формується на непостійній основі з депутатів Нікопольради, представників окремих органів громадського самоврядування, юристів, що не працюють у судових чи правоохоронних органах.
 4. Положення про порядок формування та діяльності Апеляційної палати та розгляду справ ухвалюється рішенням Нікопольради

 

Стаття 55. Оскарження мешканцями актів органів влади

Рішення Нікопольради, виконавчого комітету, розпорядження Нікопольського міського голови, посадових осіб міської влади мешканці можуть оскаржити в судах України. Мешканці звертаються до суду, якщо рішення представників міської влади порушують їх права, закріплені законодавством України.

 

Розділ IX.
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 56. Визнання і захист власності

Органи міської влади у Нікополі визнають і захищають власність всіх встановлених Конституцією і законодавством України форм: державну, комунальну, колективну, приватну.

Відносини власності в місті регулюються законами України.

Всі об’єкти нерухомої власності, що знаходяться у межах Нікополя, підлягають обліку і реєстрації у встановленому порядку.

 

Стаття 57. Власники майна

 1. Права власника майна у місті Нікополі згідно із законодавством України здійснюють:

1) громадяни — по відношенню до приватної власності;

2) юридичні особи — по відношенню до приватної та інших форм власності відповідно до діючого законодавства;

3) держава, через відповідні органи державної влади, — по відношенню до загальнодержавної власності, що знаходиться на території Нікополя;

4) територіальна громада міста Нікополя, через органи міської влади, — по відношенню до комунальної власності міста;

5) інші встановлені законодавством власники.

 1. Допускається об’єднання майна різних власників за угодою між ними. У створеній таким чином спільній власності може визначатися частка кожного окремого власника (часткова власність) або не визначатися часткова власність, коли власність вважається спільною та належить єдиній юридичній особі.
 2. Суперечки з питань власності, що виникають між будь-якими суб’єктами у місті Нікополі, вирішуються шляхом переговорів, погоджувальних процедур або у судовому порядку.

 

 

 

 

Стаття 58. Власність міста Нікополя

 1. Власність територіальної громади міста Нікополя складає все майно, яке є на території міста і не є приватною або державною власністю, а також інших визначених законом власників.
 2. До власності територіальної громади міста Нікополя, згідно із законодавством України, може належати майно, що розташоване за межами території Нікополя.

 

Стаття 59. Компетенція Нікопольради з питань відносин власності

 1. Нікопольрада здійснює контроль за дотриманням на території Нікополя законодавства про власність.
 2. Компетенція Нікопольради з питань відносин власності поширюється на:

1) встановлення порядку управління і розпорядження власністю міста Нікополя, в тому числі порядку її відчуження і оформлення прав власності на території Нікополя;

2) встановлення порядку використання і охорони об’єктів культурної спадщини та земельних ділянок, їх розташування;

3) встановлення загального порядку проведення інвестиційної політики при реконструкції і будівництві об’єктів комунальної та загальнодержавної власності Нікополя;

4) делегування прав управління власністю міста Нікополя окремим суб’єктам;

5) інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Стаття 60. Компетенція виконавчих органів Нікопольради з питань відносин власності

 1. 1. Виконавчі органи Нікопольради уповноважені здійснювати права власника майна міста Нікополя в порядку, встановленому законами України і нормативно-правовими актами міста Нікополя. Виконавчі органи Нікопольради, уповноважені Нікопольрадою органи і посадові особи здійснюють :

1) реєстрацію об’єктів власності міста Нікополя;

2) управління об’єктами власності міста Нікополя;

3) будівництво нових об’єктів, залучення необхідних для цього інвестицій;

4) передачу в оренду будинків, споруд і приміщень;

 1. Виконавчі органи Нікопольради мають право передавати здійснення частини своїх повноважень комунальним підприємствам і установам, органам місцевого громадського самоврядування разом з необхідними ресурсами. Власність Нікополя може передаватися їм на правах оперативного управління чи господарського відання для використання в інтересах населення міста.
 2. 3. Порядок і умови передачі власності Нікополя, в тому числі в оперативне управління або господарське відання, порядок реєстрації прав, що делегуються, відповідним суб’єктам визначаються окремими нормативно-правовими актами Нікополя, а також відповідними договорами згідно з діючим законодавством України.
 3. Про результати цієї діяльності Нікопольський міський голова та Виконавчі органи міської ради щорічно звітують Нікопольраді на сесійному засіданні та громадськості міста через місцеві ЗМІ.

 

 

Стаття 61. Власність міста Нікополя, що не підлягає відчуженню

 1. До власності, яка складає надбання територіальної громади Нікополя і не підлягає відчуженню, належать:

1) землі загального користування: майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, парки, лісопарки, заповідники, сквери, сади, бульвари, сміттєзвалища, кладовища, а також водоймища, землі природно-заповідного фонду;

2) пам’ятники культурної спадщини, будинки і споруди, які були подаровані місту в різні часи з благодійними цілями або споруджені на кошти міської спільноти, окремих територіальних громад і співтовариств;

3) об’єкти оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного та археологічного призначення.

 1. Перелік таких земель, природних та штучних об’єктів на території Нікополя періодично затверджується Нікопольрадою. Дотримання встановленого режиму використання власності Нікополя, що не підлягає відчуженню, контролюють відповідні органи Нікопольради.
 2. Про результати цієї діяльності у встановленому порядку Нікопольський міський голова та виконавчі органи Нікопольради звітують Нікопольраді та громадськості міста.

 

Стаття 62. Власність місцевих самоврядних утворень, інших об’єднань громадян

 1. Місцеві самоврядні утворення у Нікополі мають власне майно, що є економічною базою їх діяльності. Право власності місцевих громад і співтовариств поширюється на:

1) кооперативні засоби мешканців, що мешкають на даній місцевості;

2) інші засоби, отримані із законних джерел, збудовані на ці кошти споруди, дитячі і спортивні майданчики у дворах;

3) житлові та нежитлові, окремі, новостворені виробничі будівлі та приміщення;

4) інше майно, в тому числі надане містом у власність місцевій громаді на основі актів органів місцевого самоврядування.

 1. Правочинним власником місцевої громади є юридична особа — орган самоорганізації населення, який утворено громадою або співтовариством даної місцевості Нікополя згідно з відповідним положенням та актами органів місцевого самоврядування.
 2. Порядок відчуження власності місцевої громади, обсяг і умови здійснення повноважень власника органом місцевого громадського самоврядування встановлюється його статутом, прийнятим відповідно до положення, затвердженого Нікопольрадою.
 3. Орган місцевого громадського самоврядування може передавати на договірній основі право управління власністю місцевої громади комунальним підприємствам або іншим юридичним особам.

 

 

 

 

 

Стаття 63. Облік нерухомого майна, що знаходиться на території міста Нікополя

Для обліку об’єктів і власників нерухомого майна, що знаходиться у межах Нікополя, створюється та постійно ведеться “Єдиний реєстр об’єктів нерухомості на території Нікополя”.

Кожна зміна прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб по відношенню до об’єктів нерухомого майна реєструється і набуває юридичної сили в порядку, встановленому законодавством України.

Власникам нерухомого майна у визначені строки надаються документи, що підтверджують права власника.

 

 

Стаття 64. Управління комунальним майном та захист корпоративних прав територіальної громади.

 1. Управління об’єктами комунальної власності – це система організаційно-господарських повноважень територіальної громади міста щодо реалізації прав територіальної громади, як власника, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням такими об’єктами, з метою задоволення потреб мешканців Нікополя.
 2. об’єктами управління комунальної власності є:

 1)майно комунальних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

 2)корпоративні права територіальної громади у вигляді часток, акцій, паїв що належать територіальній громаді Нікополя у статутному майні господарського товариства;

 3)майно територіальної громади передане в оренду господарським організаціям;

 4)житловий фонд, об’єкти соціально-культурного призначення та інше майно і майнові права, що є у комунальній власності;

 1. В межах здійснення повноважень власника Нікопольрада приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання підприємств, господарських об’єднань, установ та організацій комунальної власності, визначає розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства, та частку комунального майна в разі утворення господарського об’єднання, затверджує їхні статути та положення, призначає керівників підприємств та заслуховує їх звіти про роботу, визначає розмір частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до бюджету міста, приймає рішення щодо відчуження об’єктів комунальної власності, визначає порядок управління комунальними корпоративними правами та затверджує порядок призначення уповноваженої особи на здійснення правомочностей з управління корпоративними правами, вирішує інші питання відповідно до повноважень, визначених законодавством України;
 2. Виконавчі органи Нікопольради готують переліки об’єктів комунальної власності, ведуть баланс видатків і надходжень комунального майна та майнових прав, контролюють збереження та ефективність використання об’єктів комунальної власності, розглядають проекти планів підприємств та організацій, здійснюють контроль за їх виконанням, встановлюють порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств комунальної власності, заслуховують звіти керівників цих підприємств, готують і вносять на розгляд ради пропозиції щодо відчуження комунального майна, виступають орендодавцями майнових комплексів, виконують інші повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності відповідно до діючого законодавства
 3. Окремі повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності можуть передаватися юридичним або фізичним особам (уповноваженим особам) на підставах і в порядку визначеному законодавством України, цим Статутом та спеціальними Положеннями затвердженими Нікопольрадою.
 4. Уповноважені особи, які визначаються конкурсним шляхом у порядку, визначеному Нікопольрадою, здійснюють управління корпоративними правами територіальної громади Нікополя відповідно до діючих норм законодавства України, цього Статуту, статуту господарського товариства з майновою часткою територіальної громади, рішень Нікопольради.
 5. З метою громадського контролю за діяльністю комунальних підприємств, установ, та організацій, забезпечення прозорості і звітності їх діяльності, контролю за тарифами на послуги, раціональністю використання фінансових та матеріальних ресурсів комунальних підприємств, захисту інших корпоративних інтересів мешканців міста створюється громадська спостережна рада. Громадська спостережна рада утворюється з числа депутатів міської ради, спеціалістів – представників громадськості міста Нікополя. Громадська спостережна рада утворюється рішенням Нікопольради. Пропозиції щодо кандидатур у члени ради подають депутати Нікопольради в частині свого представництва, та громадські організації, об’єднання громадян, осередки політичних партій в кількості не більше одного представника від організації – в частині представництва громадськості.
 6. Громадська спостережна рада діє у відповідності до Законів України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» та норм цього Статуту.

 

 

 

Розділ X.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ В МІСТІ НІКОПОЛІ

 

Стаття 65. Компетенція Нікопольської міської ради з питань земельних відносин.

 

До компетенції Нікопольської міської ради належить:

а) розпорядження землями територіальної громади;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до вимог діючого законодавства;

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до вимог діючого законодавства;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до вимог діючого законодавства;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

д) організація землеустрою;

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання в оренду земельних ділянок відповідно до вимог діючого законодавства;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання в оренду земельних ділянок;

й) вирішення земельних спорів;

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до діючого законодавства.

 

 

Стаття 66. Розподіл земель м. Нікополя за цільовим призначенням

 

 1. Землі м. Нікополя за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

г) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісового фонду;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 1. Зміна цільового призначення земель здійснюється відповідно до діючого законодавства.

 

Стаття 67. Система нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в м. Нікополі.

 

До системи нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в м. Нікополі належать: Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України, рішення Нікопольської міської ради та нормативні акти органів виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

Розділ ХI.
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ В МІСТІ НІКОПОЛІ

Стаття 68. Фінансові ресурси міста Нікополя

 

 1. Фінансова основа міського самоврядування у Нікополі складається з доходів міського бюджету, цільових (в тому числі валютних), кредитних та інших коштів, які є джерелами фінансових ресурсів міського самоврядування у Нікополі згідно з чинним законодавством.
 2. Фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади, їх недоторканість захищається Конституцією України та чинним законодавством.
 3. Фінансові ресурси міста утворюються за рахунок:

1) місцевих податків і зборів, визначених законом;

2) страхових ресурсів;

3) частини прибутку підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста, а також створених за пайовою участю міської громади;

4) випуску міських позик та лотерей;

5) коштів, отриманих від приватизації та оренди комунального майна та розміщення міських цінних паперів;

6) інших фінансових ресурсів, переданих місту.

 1. Фінансові ресурси міста поповнюються за рахунок отримання плати за користування землею, розмір якої встановлюється Нікопольрадою відповідно до діючого законодавства та платежів за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
 2. Фінансові ресурси міської громади використовуються та спрямовуються для ведення фінансово-господарської діяльності за рішенням Нікопольради, а у випадках, передбачених законом, її виконавчими органами та міським головою.
 3. Нікопольрада може об’єднувати на договірних засадах виділені у міському бюджеті фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад, державними та іншими фінансовими ресурсами, з метою спільного фінансування затверджених програм соціально-економічного та культурного розвитку, тощо.

 

Стаття 69. Бюджет міста Нікополя. 

 

 1. Бюджет міста Нікополя (міський бюджет) розробляється та затверджується Нікопольрадою як план утворення і використання фінансових ресурсів міста, він є інструментом фінансового забезпечення поточної життєдіяльності міста, подальшого розвитку соціальної сфери та міського господарства, зміцнення матеріально-фінансової бази міста.
 2. Бюджет Нікополя формується відповідно до вимог встановленої законодавством України бюджетної класифікації. Бюджет міста розробляється, розглядається, затверджується і реалізується відкрито, із залученням та контролем територіальної громади.
 3. Інформація щодо бюджету є підґрунтям для оцінки діяльності Нікопольського міського голови та виконавчих органів Нікопольради. Ця інформація також дозволяє мешканцям оцінювати діяльність Нікопольради.
 4. У дохідній і видатковій частинах міського бюджету окремо передбачаються кошти, які спрямовуються на фінансування вирішення власних та делегованих повноважень, зокрема, здійснення органами міського самоврядування окремих делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 5. Необхідні витрати бюджету міста встановлюються рішенням Нікопольради на основі державних нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості в залежності від обсягу повноважень міського самоврядування.
 6. Будь-яке втручання в розробку, затвердження та виконання міського бюджету з боку органів державної влади та їх посадових осіб не дозволяється за винятком випадків передбачених законодавством України.
 7. Виконавчі органи Нікопольради, відповідальні за виконання міського бюджету, забезпечують виконання бюджету та щоквартально подають Нікопольраді письмові звіти про хід і результати виконання бюджету по всіх складових його доходів і видатків, регулярно інформують населення міста про направлення коштів на задоволення основних життєвих потреб мешканців у сферах, віднесених до відання органів міського самоврядування.
 8. Окремою складовою міського бюджету є резервний фонд, який утворюється і затверджується міською радою. Резервний фонд створюється для фінансування непередбачених витрат, що виникають протягом року. Звіт про витрати резервного фонду затверджується міською радою.
 9. Бюджет, зміни до нього, а також звіти про його виконання підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

 

Стаття 70. Бюджетний процес у місті Нікополі

 

 1. Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджету, його виконанням і контролем за його виконанням, розглядом звітів про виконання бюджету міста.
 2. Бюджетний процес здійснюється щорічно і охоплює бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття міською радою рішення про бюджет міста до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
 3. Бюджетний процес регламентується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, основними напрямками бюджетної політики України, Статутом міста, затверджених галузевих програм соціально-економічного розвитку та інших нормативно-правових актів, що не суперечать базовому бюджетному законодавству.
 4. Бюджет міста складається за встановленою Міністерством фінансів України формою. В рішенні про бюджет міста визначається:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні та капітальні;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5) перелік захищених статей бюджету міста.

 1. Розробка проекту бюджету міста здійснюється виходячи з централізовано встановлених мінімальних соціальних і фінансових норм і нормативів, середньої величини бюджетної забезпеченості одного мешканця, з урахуванням поточного стану соціальної сфери, цілей розвитку Нікополя, що висунуті на поточний й перспективний періоди.
 2. Бюджетний процес здійснюється як послідовне виконання наступних етапів:

1) розробка щорічної Програми соціально-економічного розвитку Нікополя;

2) складання проекту бюджету міста на наступний фінансовий рік;

3) публікація у міських газетах проектів Програми розвитку міста і бюджету міста, обговорення мешканцями цих проектів;

4) публічні слухання проектів Програми соціально-економічного розвитку міста і міського бюджету на наступний рік;

5) розгляд і затвердження на сесійному засіданні Нікопольради бюджету і Програми соціально-економічного розвитку міста;

6) виконання бюджету міста;

7) звіт про виконання бюджету і Програми розвитку міста.

 1. Протягом фінансового року до бюджету і Програми розвитку міста у залежності від обставин Нікопольрада може вносити поправки.
 2. При постатейному розгляді та затвердженні дохідної та видаткової частин міського бюджету Нікопольрада враховує узагальнені пропозиції, які надійшли від територіальних органів громадського самоврядування населення, груп та об’єднань громадян, міських осередків політичних партій, окремих громадян щодо вирішення невідкладних проблем життєдіяльності міста.

 

Стаття 71. Програма соціально-економічного розвитку Нікополя

 

 1. Щорічна Програма соціально-економічного розвитку міста передує складанню проекту бюджету міста, є необхідною основою для нього. Проект програми розробляється Виконавчими органами Нікопольради за розпорядженням Нікопольського міського голови і представляється на розгляд в Нікопольраду не пізніше, ніж за три місяця до дати представлення на розгляд проекту бюджету. За цей термін Нікопольрада вивчає всі пропозиції щодо програм, проектів і заходів, що включені до проекту програми на наступний рік, оцінює їх вартість і механізми фінансування. Висновки щодо змісту проектів, що фінансуються, заходів і завдань Нікопольрада робить не пізніше ніж за тиждень до дати представлення на розгляд проекту річного бюджету міста.
 2. Проект програми соціально-економічного розвитку Нікополя має містити наступні частини:

1) передмова, що коротко і точно викладає зміст плану, який ув’язаний з генеральними планом розвитку міста і деталізуючими його документами;

2) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період;

3) перелік всіх заходів, що спрямовані на вдосконалення капіталовкладень, а також всіх інших, пов’язаних з капіталовкладеннями витрат, котрі передбачається здійснити протягом наступного фінансового року. При цьому надається вся суттєва інформація по кожному конкретному заходу, враховуючи матеріальний баланс;

4) оцінки витрат і календарний графік кожного заходу і напряму капіталовкладень, що пропонуються у бюджеті розвитку;

5) розрахунки щорічних експлуатаційних витрат, які необхідні при будівництві і придбанні споруд та будівель.

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста розробляється з врахуванням незасвоєних у попередньому році капіталовкладень і незавершеного будівництва.

 

Стаття 72. Порядок складання проекту бюджету міста

 

 1. Міністерство фінансів України доводить до виконавчих органів міської ради особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період.
 2. Фінансове управління Нікопольради розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання фінансовому управлінню Нікопольради в терміни та порядку встановлених планом заходів щодо забезпечення складання проекту бюджету міста.
 4. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету міста.
 5. Фінансове управління Нікопольради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу приймається рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету міста перед поданням його на розгляд Нікопольради.
 6. На підставі інформації отриманої відповідно до пунктів 1-5 цієї статті фінансове управління Нікопольради готує проект рішення про бюджет міста.
 7. Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету, формується резервний фонд, який не може перевищувати одного відсотка видатків загального бюджету.

 

Стаття 73. Проект бюджету міста Нікополя

 

 1. Не менше, як за місяць до початку формування проекту бюджету міста, керівники відділів і служб Нікопольради представляють міському голові пропозиції щодо відповідних асигнувань у майбутньому фінансовому році. Нікопольський міський голова вивчає ці пропозиції та суми, що пропонуються для виконання планових завдань. Враховуючи їх важливість, Нікопольський міський голова складає проект розподілу всієї суми асигнувань міського бюджету.
 2. Проект рішення про бюджет міста перед його розглядом на сесії міської ради схвалюється виконавчим комітетом Нікопольради. Разом з ним необхідно подавати:

1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і план-прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, яка покладена в основу проекту;

б) оцінку надходжень доходів, враховуючи втрати доходів у результаті наданих міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

2) прогноз показників бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік інвестиційних програм на наступний період та на наступні три бюджетні періоди;

5) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головним розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету міста (подаються до профільної комісії Нікопольради).

 1. Бюджет міста має бути бездефіцитним, тобто загальна сума витрат, що передбачаються, не повинна перевищувати загальну суму надходжень, що передбачаються, плюс відповідний залишок.
 2. Виділення фінансових коштів органам місцевих самоврядних утворень затверджує Нікопольрада. Їх фінансування здійснюється з міського бюджету за кошторисами витрат, виходячи з встановлених у Нікополі норм та нормативів, завдань плану соціально-економічного розвитку міста. Крім того, органам місцевих самоврядних утворень може бути виділений відповідний відсоток від суми кошторису витрат з метою створення місцевого фонду непередбачених витрат.
 3. Скорочене викладення проектів плану-прогнозу розвитку міста і міського бюджету не пізніше ніж в десятиденний термін з моменту їх отримання Нікопольрадою публікується у місцевих засобах масової інформації та офіційному сайті міської ради. Водночас з тим, мешканці сповіщаються про місце й час ознайомлення з копіями проектів бюджету і плану-прогнозу соціально-економічного розвитку міста, а також про місце й час проведення публічних слухань з даного питання.

 

Стаття 74. Порядок прийняття плану розвитку і бюджету міста

 

 1. З метою своєчасного гласного обговорення проектів плану-прогнозу розвитку міста і міського бюджету на наступний рік, оцінки їх якості і відповідності інтересам мешканців, а також висунутим довгостроковим цілям Нікополя Нікопольрада встановлює порядок їх прийняття.
 2. Нікопольрада не пізніше ніж за три тижня після опублікування проектів програми і бюджету міста приступає до публічних слухань з даного питання.
 3. Після публічних слухань проектів програми розвитку міста і міського бюджету на наступний рік Нікопольрада може їх прийняти як з поправками, так і без них. Поправки можуть приводити до:

1) збільшення кількості заходів, проектів і програм або асигнувань на їх виконання;

2) виключення заходів або скорочення проектів і програм або асигнувань на їх виконання (за виключенням витрат, що передбачені законом або необхідних для сплати заборгованостей);

3) об’єднання проектів і програм з метою створення цільових комплексів, концентрації і ефективного використання коштів.

 1. Жодна поправка до проектів плану-прогнозу розвитку міста й бюджету міста не має приводити до зростання санкціонованих витрат, які приводять до дефіциту бюджету.
 2. Бюджет міста і план-прогноз розвитку міста приймаються з обов’язковим дотриманням наступних вимог:

1) заборона на скорочення (або виключення з бюджету) обов’язкових витрат;

2) сума всіх витрат не має перевищувати суму загальних надходжень до бюджету наступного року.

 1. В разі неприйняття рішення про бюджет міста до початку нового бюджетного періоду Нікопольрада має право здійснювати витрати лише на цілі, які визначені у рішенні про бюджет міста на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків визначених бюджетом попереднього бюджетного періоду. До прийняття рішення про бюджет міста на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється

 

Стаття 75. Внесення змін до рішення про бюджет міста.

 

 1. Зміни до рішення про бюджет міста ухвалюється Нікопольрадою за поданням висновку фінансового управління міської ради про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету міста.
 2. Після прийняття рішення про бюджет міста органами виконавчої влади та їх посадовими особами забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов’язань бюджету міста, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями., без визначення джерел коштів, для виконання цих зобов’язань.
 3. Додаткові річні асигнування на суму, котра дорівнює реальному перевищенню надходжень проти запланованих у бюджеті, Нікопольрада відповідними рішеннями може частково або цілком:

1) виділити на виконання затверджених програм, проектів і заходів;

2) перевести до бюджету міста наступного року (резервних фондів або фонду соціального захисту).

 1. Додаткові асигнування виділяються тільки після відповідних рішень Нікопольради та виконавчого комітету Нікопольради.
 2. Непередбачені (надзвичайні) асигнування, що викликані виникненням у Нікополі надзвичайних обставин, можуть виділятися після прийняття рішення виконавчого комітету Нікопольради за рахунок резервного фонду у відповідності до Порядку його використання, затвердженого Нікопольрадою.
 3. Нікопольському міському голові Нікопольрада може надати право :

1) скоротити видатки по деяких статтях поточного бюджету міста;

2) звернутися за допомогою до державного фонду надзвичайних ситуацій;

3) отримати кредит в банку;

4) звернутися до вітчизняних або зарубіжних фондів тощо.

 1. Позичені кошти мають бути повернені кредитору згідно законодавчо визначених термінів.

 

Стаття 76. Виконання бюджету міста Нікополя та контроль за його виконанням

 

 1. Виконавчі органи Нікопольради забезпечують виконання бюджету міста. Фінансове управління Нікопольради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Бюджет міста виконується за розписом, який затверджується керівником фінансового управління Нікопольради.

 1. Нікопольрада своїм рішенням визначає повноваження Нікопольського міського голови й Виконкому у окремих випадках перерозподіляти асигнування окремих програм, проектів і заходів протягом фінансового року.
 2. Нікопольрада встановлює норми і правила контролю за використанням бюджетних коштів за призначенням і у заплановані терміни. Результати контролю виконання бюджету міста доводяться до відома мешканців шляхом публікації у місцевих ЗМІ та на офіційному сайті Нікопольради.
 3. Міська рада здійснює контроль за виконанням рішення про бюджет міста.

 

Стаття 77. Відповідальність за бюджетні правопорушення при виконанні бюджету міста Нікополя

 

 1. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
 2. Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності його керівника або інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.
 3. Посадові особи органів місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, які вчинили бюджетне правопорушення бюджетного законодавства, несуть передбачену законом цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність незалежно від накладення передбачених Бюджетним кодексом заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

 

Стаття 78. Дефіцит бюджету міста

 

 1. Прийняття бюджету міста на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування такого дефіциту.
 2. Бюджет міста може прийматися з дефіцитом у частині дефіциту бюджету розвитку.

 

Стаття 79. Позички бюджету міста та запозичення до місцевого бюджету.

 

 1. Виконавчі органи Нікопольради за рішенням Нікопольради можуть отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання таких позичок визначається Міністерством фінансів України.
 2. Запозичення міського бюджету здійснюються на визначену мету і підлягають обов’язковому поверненню. Запозичення відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Порядок здійснення запозичень місцевих бюджетів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 80. Розмежування компетенції Нікопольради та виконавчих органів Нікопольради у бюджетному процесі

 

 1. Нікопольрада і її виконавчі органи сприяють становленню і розвитку матеріально-фінансової бази міського самоврядування, створюють умови бюджетно-фінансової та економічної самостійності міського самоврядування.
 2. До компетенції Нікопольради належать :

1) організація громадських слухань і обговорень Бюджетного послання та проекту бюджету і плану-прогнозу соціально-економічного розвитку, як його обґрунтування;

2) розгляд проекту бюджету міста;

3) затвердження бюджету міста;

4) контроль за виконанням бюджету міста;

5) корегування бюджету міста під час його виконання;

6) розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету міста;

7) застосування санкцій до порушників бюджетного процесу.

 1. До компетенції виконавчих органів Нікопольради належить:

1) складання проекту бюджету міста;

2) подання проекту бюджету міста на розгляд та його затвердження Нікопольрадою;

3) виконання затвердженого бюджету міста;

4) підготовка і подання до Нікопольради пропозицій щодо корегування бюджету міста під час його виконання;

5) подання Нікопольраді звіту про виконання бюджету міста за минулий рік.

 1. Нікопольрада відповідно до законодавства затверджує Положення про сплату місцевих податків та зборів та визначає їх ставку або розмір.

 

Розділ XІІ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НІКОПОЛЯ

 

Стаття 81. Забезпечення належного стану міського середовища Нікополя та екологічної безпеки

 

 1. Органи міської влади забезпечують утримання міського середовища Нікополя у стані, що відповідає архітектурним, екологічним і соціальним вимогам і стандартам, які встановлені Законами України “Про основи містобудівної діяльності”, «Про охорону навколишнього природного середовища», Екологічним кодексом міста Нікополя, іншими нормативно-правовими актами Нікополя. На цій основі здійснюється відповідна містобудівна політика шляхом розробки генерального плану міста, середньо- і довгострокових планів і програм розвитку Нікополя. Нікопольський міський голова, Нікопольрада, відділи та служби Нікопольради приймають участь у розробці техніко-економічних обґрунтувань згаданих документів.
 2. Органи міської влади забезпечують екологічну безпеку у Нікополі шляхом: впровадження узгоджених заходів містобудівної та екологічної політики. При цьому обов’язковими є наступні заходи :

1) недопущення розташування на території Нікополя нових небезпечних технологічних об’єктів;

2) пониження ризику користування існуючих у Нікополі та навколо нього небезпечних технологічних об’єктів;

3) контроль за впровадженням технологій, їх відповідності вимогам екологічної безпеки у всіх галузях і підприємствах міста незалежно від форми їх власності;

4) контроль за ввезенням у місто та використанням небезпечних речовин та матеріалів;

5) розробка і впровадження інших заходів щодо захисту природного і міського середовища, які передбачені у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Екологічному кодексі міста Нікополя.

 1. Контроль за станом міського середовища і екологічної безпеки здійснюють Нікопольрада та державні служби екологічної та санітарної безпеки. Нікопольрада періодично розглядає результати містобудівної і екологічної політики, корегує її напрями і заходи з урахуванням пропозицій мешканців, приймає відповідні нормативно-правові акти щодо поліпшення стану міського середовища.

 

Стаття 82. Відповідальність Нікопольради за стан міського середовища

 

 1. Нікопольрада здійснює контроль за станом міського середовища, відповідає перед мешканцями за результати містобудівної, економічної, соціальної та екологічної політики, які безпосередньо впливають на стан міського середовища Нікополя. За результатами цієї діяльності відповідні служби Нікопольради готують щорічний звіт про стан міського середовища, який розглядає Нікопольрада.
 2. Усі наміри Нікопольради, інших суб’єктів щодо забудови у місті, а також плани, програми і проекти, які передбачають зміни стану міського середовища, його природних і соціальних компонентів, публікуються і вільно обговорюються мешканцями. Результати таких обговорень своєчасно збираються і обробляються відповідними службами Нікопольради і враховуються при корегуванні міських планів і програм. Перелік змін та доповнень, які внесені до міських планів і програм за проханнями мешканців, публікуються, а також включаються у поточну та щорічну звітність Нікопольради.
 3. Усі користувачі міського середовища Нікополя несуть відповідальність за його стан перед міською спільнотою і законом.

 

Стаття 83. Захист культурно-історичного надбання міста Нікополя

 

Захист культурно-історичного надбання міста Нікополя здійснюється органами міської і державної влади, а також громадськістю міста згідно до законодавства України, цього Статуту та нормативно-правових актів міста.

 

Стаття 84. Громадський контроль за станом міського та природного середовища

 

Мешканці з власної ініціативи можуть здійснювати громадський контроль за станом міського та природного середовища у Нікополі та на прилеглих до нього територіях. Його результати доводяться до населення міста та органів міської влади для прийняття відповідних рішень. Такий громадський контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічним кодексом міста, іншими нормативно-правовими актами міста.

 

Стаття 85. Громадська екологічна експертиза стану міського середовища

 

 1. З метою запобігання погіршенню стану міського та природного середовища у Нікополі здійснюються громадські екологічні експертизи існуючих та запланованих господарських об’єктів та заходів, а також супроводжувальна документація. Громадська екологічна експертиза спрямована на об’єкти та заходи, які впливають і можуть вплинути на стан міського та природного середовища, за переліком, що наведений у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (розділ VI), екологічному кодексі міста Нікополя.
 2. Громадська екологічна експертиза здійснюється з ініціативи мешканців, місцевих самоврядних громад, неурядових організацій, спілок тощо і незалежно від державної екологічної експертизи в порядку, встановленому законодавством. Громадська екологічна експертиза може провадиться на громадських засадах, за рахунок коштів громад, суспільних та благодійних фондів. До участі в громадській екологічній експертизі на громадських засадах, а також на умовах контракту можуть залучатися вітчизняні та закордонні фахівці і незалежні експерти.
 3. Результати громадської екологічної експертизи доводяться до населення міста і органів міської влади для прийняття відповідних рішень. У випадках порушення екологічних стандартів і норм екологічної безпеки, що встановлені громадською екологічною експертизою, і відмови їх усунути, громадськість Нікополя для вирішення питання може звертатися до суду.

 

Розділ XІІI.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕШКАНЦІВ

 

Стаття 86. Соціальний захист мешканців та надання соціальної допомоги

 

 1. Соціальний захист мешканців — комплекс заходів постійного або тимчасового характеру, які здійснюють органи міської влади для утримання здоров’я і належного рівня життя мешканців відповідно до встановлених соціальних норм (стандартний споживчий кошик, межа забезпеченості, прожитковий мінімум, субсидії тощо).
 2. Механізм соціального захисту і соціальної допомоги мешканцям реалізує державні соціально-економічні гарантії громадян України, поступове підвищення рівнів оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та інших заходів, котрі сприятимуть подальшому зростанню прибутків мешканців.
 3. Соціальний захист мешканців здійснюється відповідно до міських критеріїв і нормативів, які затверджує Нікопольрада для кожного етапу соціально-економічного розвитку міста. Критерії і нормативи соціального захисту мешканців визначаються з врахуванням реальних надходжень до сімейних бюджетів і видатків на обов’язкові платежі та внески за тарифами сплати житлово-комунальних послуг, побутових послуг, за дитячі та навчальні заклади тощо.
 4. З метою підтримки мешканців, обмежені прибутки котрих не можуть забезпечити їх належний життєвий рівень, створюється міська система соціального захисту, яка передбачає:

1) надання адресної допомоги незабезпеченим мешканцям (пенсіонери, інваліди, одинокі матері);

2) житлові субсидії малозабезпеченим сім’ям;

3) житлові субсидії, пільгові тарифи на оплату комунальних послуг та інші пільги ветеранам війни і праці, інвалідам;

4) надання медичної допомоги на дому людям похилого віку, інвалідам тощо;

5) створення центрів надомного обслуговування малозабезпечених і хворих громадян похилого віку;

6) створення муніципальних служб для надання допомоги поза межами житла (будинків для літніх та одиноких, притулки для безпритульних дітей, школи-інтернати, будинки для ветеранів війни і праці, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними вадами тощо).

 1. Система соціальної допомоги мешканцям базується на моніторингу (безперервному спостереженні) стану населення (особливо його малозабезпечених верств). За його результатами уточнюються межі забезпеченості, оцінки бідності мешканців, визначаються контингенти сімей і громадян, які мають недостатні прибутки і потребують соціальної допомоги.
 2. Контроль за соціальним захистом мешканців і наданням соціальної допомоги мешканцям здійснює Нікопольський міський голова і постійна комісія Нікопольради з питань соціальної політики.

 

Стаття 87. Міські фонди соціального захисту мешканців

 

Для надання соціального захисту і соціальної допомоги мешканцям у Нікополі створюються спеціальні міські фонди за рахунок надходжень з державного і міського бюджетів, благодійних внесків тощо. Положення про фонди соціального захисту і допомоги затверджує Нікопольрада.

Контроль за цільовим використанням коштів з фондів соціальної допомоги мешканцям здійснює Нікопольський міський голова і відповідні постійні комісії Нікопольради.

 

Стаття 88. Громадські фонди соціального захисту мешканців

 

Мешканці, місцеві громади, громадські спілки й об’єднання можуть створювати громадські фонди соціального захисту мешканців міста різних категорій, діяльність яких вони контролюють.

 

Стаття 89. Громадський контроль за соціальними програмами міста Нікополя

 

Мешканці, місцеві громади, громадські спілки й об’єднання можуть здійснювати контроль за соціальними програмами міста Нікополя.

 

Розділ XІV.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 90. Прийняття та введення в дію Статуту міста Нікополя

 

 1. Після затвердження міською радою, Статут передається на реєстрацію в органи юстиції.

2.Після реєстрації текст Статуту територіальної громади міста Нікополя публікується у міських газетах, видається у вигляді окремої брошури належним тиражем, а також настінних листів. Текст Статуту доводиться до відома всіх керівників підприємств, закладів й організацій міста

 1. Статут набирає юридичної сили з дати його реєстрації.
 2. Для впровадження Статуту протягом терміну визначеного Нікопольською міською радою спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольради розробляє відповідні положення та інші нормативні документи, які є додатками до Статуту, що деталізують і конкретизують його у частині спеціальних питань, та подає на затвердження сесії міської ради.
 3. Усі матеріальні витрати, пов’язані з доробкою та впровадженням Статуту, мають бути передбачені у міському бюджеті.

 

 

Стаття 91. Додатки до Статуту, порядок їх розробки та уточнення

 

 1. Положення, окремі норми Статуту міста Нікополя, порядок прийняття відповідних рішень з питань міської політики та інших питань щодо реалізації Статуту деталізуються у додатках.
 2. Усі додатки до Статуту мають розглядатися та тлумачитися відповідно статтям Статуту. Зміст додатків не може суперечити принципам та положенням Статуту або тлумачитися у дусі, що не відповідає положенням Конституції і законодавству України, Європейської Хартії про місцеве самоврядування.
 3. Додатки до Статуту, а також зміни, уточнення та доповнення до них пропонуються, розробляються фахівцями та відповідними особами міської влади за рішенням Нікопольради.
 4. Виконавчі органи міської ради зобов’язані своєчасно інформувати Нікопольраду про необхідність внесення змін, уточнень та доповнень до додатків до Статуту, якщо виявляється неузгодженість їх змісту законодавству, а також невідповідність завданням реалізації прийнятої Нікопольрадою міської політики.
 5. Затвердження додатків до Статуту, а також змін, уточнень та доповнень до них здійснюється Нікопольрадою.
 6. Відсутність затвердженого додатку до Статуту не може бути підставою для органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у відмові від прийняття рішень, вчинення інших дій та правочинів, що повинні регулюватися таким додатком. У випадку відсутності подібного додатку рішення приймаються у відповідності до чинного законодавства України.

 

Стаття 92. Порядок ознайомлення мешканців Нікополя із Статутом міста.

Статут міста Нікополя доводиться до мешканців міста. З цією метою проводиться низка заходів, які передбачають:

1) вивчення Статуту у школах Нікополя на окремих уроках;

2) вивчення Статуту у вищих та середніх учбових закладах Нікополя;

3) роз’яснення положень Статуту у передачах міського радіо та телебачення;

4) вивчення Статуту у місцевих громадах, колективах підприємств, організацій та закладів Нікополя.

 

Стаття 93. Надання легітимності попереднім правовим та нормативним актам міста Нікополя

 

 1. З моменту державної реєстрації Статуту нормативно-правові акти, які не відповідають діючому законодавству втрачають чинність.

 

Стаття 94. Виконання Статуту та інших правових актів міста Нікополя

 

 1. Статут міста Нікополя, інші правові та нормативні акти Нікополя, які набрали чинності, обов’язкові для виконання всіма органами міської влади, посадовими особами, підприємствами, закладами, організаціями, громадськими об’єднаннями, громадянами України та інших країн, що постійно або тимчасово перебувають і діють на території Нікополя.
 2. Статут міста Нікополя, інші правові та нормативні акти органів міського самоврядування, рішення посадових осіб міського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, підлягають державному захисту в судах та інших державних органах відповідно до законів України та нормативно-правових актів Нікополя.

 

Стаття 95. Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольради

 

 1. Контроль за виконанням Статуту міста Нікополя та інших правових актів Нікополя здійснюють Нікопольський міський голова та Нікопольрада. З цією метою Нікопольрада створює спеціальну постійну наглядову комісію Нікопольради.
 2. Комісія утворюється і працює на громадських засадах відповідно до положення про спеціальну постійну наглядову комісію Нікопольради. Формою роботи комісії є засідання комісії, що відбуваються не рідше ніж один раз на квартал. Головою комісії призначається секретар Нікопольради.
 3. Наглядова комісія здійснює контроль за дотриманням положень Статуту при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування на предмет відповідності Статуту міста, пропонує зміни та доповнення до Статуту в порядку визначеному Заключними положеннями Статуту.
 4. Комісія спостерігає та аналізує:

1) зміни у сфері управління містом, що повинні бути спрямовані на зміцнення засад міського самоврядування;

2) правові, адміністративні, управлінські, фінансові, соціально-психологічні та інші проблеми, які при цьому виникають;

3) заходи по удосконаленню Статуту та управління містом.

 1. За результатами такого моніторингу наглядова комісія Нікопольради готує щорічний звіт, який розглядається Нікопольрадою, котра приймає відповідні рішення.
 2. Контроль виконання окремих спеціальних статей Статуту здійснюють контрольні органи міста Нікополя, громадські органи, створенні відповідно до законодавства України та цього Статуту.
 3. Функції громадського контролю за виконанням положень Статуту також виконують органи місцевого громадського самоврядування, громадські організації, засоби масової інформації. Про всі порушення Статуту міська громада інформується через засоби масової інформації.
 4. Органи міської влади докладають зусиль для оперативного усунення порушень Статуту та інформують про це мешканців міста у відповідні строки.

 

Стаття 96. Відповідальність за порушення або невиконання Статуту міста Нікополя

 

 1. Порушення, неналежне виконання або нехтування Статуту міста Нікополя посадовими особами міської влади, підприємств, закладів, організацій, громадських об’єднань, а також мешканцями, громадянами України та інших країн, що знаходяться і діють на території Нікополя, спричиняє таку ж юридичну відповідальність, як і за порушення законодавства України. У залежності від характеру порушень та шкідливості їх наслідків, а також правового статусу порушника Статуту міста Нікополя він несе відповідальність згідно діючого законодавства
 2. Підставами визначення і застосування мір покарання до порушника Статуту міста Нікополя є обґрунтовані висновки вивчення його дій, які отримані за результатами:

1) ревізій та перевірок, виконаних державними органами або засобами громадського контролю;

2) спеціальних розслідувань Нікопольради;

3) перевірок постійних або тимчасових комісій Нікопольради;

4) перевірок міського уповноваженого з прав людини фактів порушення прав мешканців;

5) інших контрольних дій, що відповідають законодавству.

 

 

Стаття 97. Зміни та уточнення Статуту міста Нікополя

 

 1. Статут міста Нікополя може вдосконалюватися шляхом змін, доповнень та уточнень формулювань розділів і статей, введення нових або вилучення статей в порядку, визначеному цим Статутом.Зміни вносяться в випадку, якщо :

1) вводяться у дію нові або змінюються існуючі закони, що стосуються міста Нікополя;

2) вводяться у дію ратифіковані Верховною Радою міжнародні хартії, конвенції, угоди, узгодження тощо, до яких приєдналася Україна та які передбачають участь Нікополя у їх реалізації;

3) виявляється, що деякі положення, норми і правила Статуту не відповідають потребам життя мешканців, заважають здійсненню міського самоврядування, вдосконаленню міської влади та управління містом.

 1. Підставою для внесення змін, доповнень та уточнень до Статуту міста Нікополя є підготовані належним чином:

1) звернення Нікопольського міського голови;

2) звернення секретаря Нікопольради, постійних комісій Нікопольради;

3) звернення міського уповноваженого з прав людини;

4) звернення однієї третини депутатів Нікопольради;

5) висновки спеціальної постійної наглядової комісії Нікопольради за результатами моніторингу по впровадженню та застосуванню Статуту;

6) звернення та петиції мешканців.

 1. Пропозиції щодо змін та уточнень Статуту можуть розроблятися і вноситися до Нікопольради також місцевими громадами Нікополя, неурядовими організаціями, окремими мешканцями у порядку громадської ініціативи.
 2. Всі пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту міста попередньо вивчає, формулює та подає на розгляд сесії міської ради спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольради. Внесені пропозиції повинні відповідати законодавству України, та узгоджуватись з іншими розділами та статтями Статуту та повинні бути спрямованими на розвиток міського самоврядування.

 

 

 

 

Стаття 98. Тлумачення положень Статуту

 

 1. Якщо з причин прийняття нових законів України будь-яке положення цього Статуту втрачає частково або повністю чинність, це не впливає на інші положення Статуту і не відміняє їх дії.
 2. У випадку, якщо використання Статуту або будь-якого його положення стає юридично необґрунтованим у відношенні будь-якої особи або будь-якої ситуації, це не впливає на використання Статуту або будь-якого його положення у відношенні будь-яких інших осіб або будь-яких ситуацій, котрі виникають на терені Нікополя.

 

 

 

Стаття 99. Розв’язання суперечок та розбіжностей щодо трактування Статуту міста Нікополя

 

 1. Органи міського самоврядування Нікополя зобов’язані розв’язувати суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з трактуванням положень Статуту і їх впровадженням в життя Нікополя.
 2. Постійна спеціальна наглядова комісія Нікопольради може надавати пояснення та неофіційні тлумачення положень Статуту міста.

 

Стаття 100. Зберігання Статуту міста Нікополя

 

 1. Два ідентичні примірника Статуту міста Нікополя, що мають однакову юридичну силу, зберігаються в Нікопольраді та у Нікопольського міського голови.
 2. Статут міста Нікополя зберігається також у спеціально обладнаному приміщенні, де мешканці міста можуть вільно і без перешкод знайомитися з ними у будь-який робочий час.
 3. Статут міста Нікополя в електронному вигляді вводиться в міські інформаційно-комп’ютерні мережі. Всі прийняті Нікопольрадою зміни, уточнення та доповнення до Статуту міста Нікополя з покажчиками дат їх прийняття своєчасно вносяться в його електронний варіант. Електронний варіант Статуту міста Нікополя має бути захищений від несанкціонованих правок.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Р.І. Токар

                         Додаток  1

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 11 листопада 2011 року  № 110-13/VІ

 

Герб міста Нікополя

Герб міста Нікополя  затверджений 28 листопада 2000 року рішенням Нікопольської міської ради №12-17/ХХІІІ. Автором герба є Живогляд В.І.

Коротка історична довідка м. Нікополя

Місто Нікополь розташоване на півдні Дніпропетровської області біля Каховського водосховища й відоме в історії України своїм героїчним минулим. Ще в ХVІІст. на території сучасного м. Нікополя знаходилась Микитинська Запорозька Січ /1639-1652 рр./ де у квітні 1648р. козацька рада обрала Богдана Хмельницького гетьманом України, вручивши йому клейноди Війська Запорозького. Звідси він розпочав велику національно - визвольну війну Українського народу середини ХVІІст.

Микитинська Запорозька Січ була містом-фортецею, поруч з якою згодом виникло козацьке поселення - Микитин Перевіз, що забезпечував переправу через р. Дніпро на чумацькому шляху.

В 1780 році, після знищення Запорозької Січі Російською імперією, воно було перейменовано у місто Нікополь.

Герб територіальної громади міста самобутній, високохудожній відображає його глибоку історичну минувщину, природне місце розташування, культурні та соціально-економічні особливості.

Геральдично - вексилологічний опис герба м. Нікополя

Герб м. Нікополя має форму щита іспанського типу, у синьому полі якого козак на коні з шаблею у правій руці піднятою над головою. Верш­ник золотого /жовтого/ кольору мчить у лівий бік від глядача над двома срібними /білими/ шиповидними смугами. Вгорі над вершником та нижче горизонтальних смуг по золотій /жовтій/ восьмипроменевій зірці, обабіч яких дугою розходяться по три срібні /білі/ восьмипроменеві зірки. Кожна наступна -  меншого розміру від попередньої.

Герб вписаний у декоративний картуш срібного /білого/ кольору, увінчаний трибаштовою міською короною з симетричним верхнім і нижнім акантами. У середній частині - асиметричне зображення пергаменту з завернутими краями, де ліворуч від глядача гетьманська булава, а праворуч - бучук. У нижній частині картуша нижня частина адміралтейського якоря.

Колір щита символізує вірність, чесність, бездоганність, небесне перед­світання, чисті води і перебування під знаком Юпітера.

Золотий /жовтий/ колір означає силу, багатство, постійність, срібний білий/ - недоторканість. Вони використовуються для символічного відображення природних і штучних фігур та ідеї походження міста від часів запо­розького козацтва.

Фігура козака вершника, що мчить із зброєю у поєднанні з клейнодами - історичний образ Війська Запорозького показує його силу і вірність як захисника рідної землі, символ невпинного руху українського народу до свободи і незалежності.

Кінь уособлює символ волі і степового простору, соратник воїна ще з часів давніх аріїв, скіфів та інших кочових народів, що перебували у наддніпрянських степах. Хвилі відображають води Дніпра, що були символом життя та об’єднання України.

Якір вказує на традиційні заняття населення нашого міста море­плавством і рибальством.

Розташовані вище і нижче хвиль зірки - символ безмежного космосу сузір’я Великої Ведмедиці /Возу/ та історичних реалій минулого - Чумацького шляху через Дніпро та сім головних місць розташування Запорозької Січі. Одна з них позначена золотим /жовтим/ кольором і уособлює собою Микитинську Запорозьку Січ, звідки була відроджена Українська національна держава у середині XVII ст. у формі Гетьманської Козацької України.

Функціонування та порядок використання герба м. Нікополя

Оригінал герба /кольоровий та чорно-білий малюнки/, а також    Положення про герб м. Нікополя зберігаються у Нікопольській міській раді і є доступними для ознайомлення усім зацікавленим особам. При відтворенні герба м. Нікополя, незалежно від розмірів або техніки виконання, має бути забезпечена його кольорова та образотворча відповідність опису та одному з оригіналів. Припускається відтворення герба:

- в кольоровому або монохромному, об’ємному чи графічному вигляді;

- в різноманітній техніці виконання та з різноманітних матеріалів;

- відмінних від взірців розмірів за умов зберігання пропорцій зобра­ження.

Зображення герба м. Нікополя розміщується :

 • на адміністративному будинку Нікопольської міської ради, у службо­вих кабінетах її керівників;
 • на вказівниках кордонів міста при в’їзді у його межі.

Припускається використання зображення герба:

 • на почесних грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіцій­них документах, електронних засобах розповсюдження інформації, що видаються органами влади м. Нікополя;
 • на виданнях Нікопольського державного краєзнавчого музею та газе­ті територіальної громади;
 • на особистих бланках, штампах, візитних картках депутатів міської ради, керівників органів представницької та виконавчої влади м. Нікополя;
 • як святкового оформлення міських святкових культурно-просвіт­ницьких та інших заходів.

Використання зображення герба юридичними та фізичними особами з комерційною метою регламентується чинним законодавством та інструкцією, що затверджується міською радою.

 

Контроль за правильністю відтворення та використання герба міста Нікополя покладено на відділ архітектури та містобудування міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                          Р.І.Токар

 

 

 

                      Додаток  2

до Статуту територіальної громади міста Нікополя, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 11 листопада 2011 року  № 110-13/VІ

 

Прапор м. Нікополя

Геральдично - вексилологічний опис прапора

Прапор міста Нікополя  затверджений 28 листопада 2000 року рішенням Нікопольської міської ради №12-17/ХХІІІ. Автором прапора є Живогляд В.І.

 

Прапор являє собою квадратне синє полотнище. На пересіченні умовних 1/3 вертикальної та горизонтальної сторін прапора козак-вершник мчить на коні з піднятою у правій руці шаблею над головою жовтого кольору і по­вернутий у сторону древка. Фігура козака - вершника розриває дві білі шипо­видні горизонтальні смуги. Смуги мають 1/16 ширини прапора (кожна з яких має 1/64 ширини прапора, а відстань між ними становить 1/32 шири­ни прапора).

Над вершником та нижче вершника на умовному колі діаметром у 1/2 ширини прапора, розташовано по сім восьмипроменевих зірок, середні з яких жовтого кольору і вписані в умовне коло діаметром 1/16 ширини пра­пора, а обабіч по три білого кольору, кожна наступна - меншого розміру від попереднього (вписані в умовне коло діаметром 1/20, 1/32, 1/40 шири­ни прапора).

Колір прапора символізує вірність, чесність, бездоганність, небесне передсвітання, чисті води, перебування під знаком Юпітера.

Жовтий колір означає силу, багатство, постійність, білий -недоторканість. Вони використовуються для символічного відображення природних і штучних фігур та ідеї походження міста від часів запорозького козацтва.

Фігура козака-вершника, що мчить із зброєю - історичний образ війська запорозького, показує його силу і вірність як захисника рідної землі, символ невпинного руху українського народу до свободи і незалежності.

Кінь уособлює символ волі і степового простору, соратник воїна, ще з часів давніх аріїв, скіфів та інших кочових народів, що перебували у наддніпрянських степах.

Хвилі відображають води Дніпра, що були символом життя та об’єднання України.

Розташовані вище і нижче хвиль зірки - символ безмежного космосу, сузір’я  Великої Ведмедиці /Возу/ та історичних реалій минулого - Чумацького Шляху через Дніпро та Січі головних місць розташування Запорозької Січі.

Одна з них позначена жовтим кольором і уособлює собою Микитинську Запорозьку Січ, звідки була відроджена Українська національна держава у середині ХVІІст. у формі Гетьманської козацької України.

Функціонування та порядок використання прапора м. Нікополя

Оригінал прапора - кольоровий малюнок, а також його опис зберігаються у Нікопольській міській раді і є доступними для ознайомлення усім зацікавленим особам.

Відтворення прапора м. Нікополя, незалежно від розмірів повинно зберігати його кольорову і образотворчу відповідність опису та одному з оригіналів.

Припускається використання прапора м. Нікополя при проведенні загально­міських святкових заходів за участю міського голови м. Нікополя, або уповноваженої ним міської делегації за межами міста.

Використання зображення прапора юридичними та фізичними особами в комерційних цілях регламентуються чинним законодавством та інструкцією, що затверджується міською радою.

Контроль за правильністю відтворення та використання прапора                м. Нікополя покладено на відділ архітектури та  містобудування міської ради.

Прочитано 945 разів Останнє редагування П'ятниця, 01 грудня 2017 10:59
Детальніше в цій категорії: « Історія міста

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(05662) 688-491
5-03-02
Гаряча лінія міста