Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

П'ятниця, 25 жовтня 2019 10:45

Шановний Юрію Даниловичу!


Питання:


Добрый день , Андрей Петрович
Спасибо Вам и людям которые подготовили данный ответ , но считаю его не полным по части риска (перепланировки) и норм ДБН так как:
Извиняюсь за то, что буду писать часть по русски, а законы цитировать по украински Характеристика
Дом по ул.Шевченка 189 (4-е подъезда по 16 квартир = 64 квартиры даже по простому у нас свыше 50 человек я не беру в расчет площадь квартир , где 21 кв на чел + 10кв на каждого члена семьи думаю если это рассмотреть то выйдет и того больше все 100 чел. точно , которые находятся там точно больше 8 часов в сутки) 1. Если вникнуть в суть вопроса касательно класса последствий СС1 согласно вашего ответа , то он не может так классифицироваться и согласно того же закона статья 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об’єкти:
характеристики можливих наслідків від відмови (стану об’єкта, при якому неможливо використовувати його або складову частину за функціональним призначенням) яких перевищують:
рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об’єкті, - 50 осіб ;
рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які періодично перебуватимуть на об’єкті, - 100 осіб;
постійно є люди, якщо вони перебувають там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, що перебува¬ють там не більше трьох годин на добу
До будівель і споруд класу СС2, як правило, слід відносити ті, що не належать до класу СС3:
- будівлі видовищних і спортивних підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров'я;
- житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки до 100 м. Что в свою очередь того же закона подлежат обязательной проверки статья 31 пункт 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - "Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які: 1) за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідкам
и у нас есть данный орган
Нікопольська міська рада
(акт приймання передавання документів від 23.09.2016 № 35)
адреса:вул. Електрометалургів, 3 м. Нікополь, Дніпропетровська область 53200 тел. 0566250626
керівник – Кириченко Геннадій Олексійович (виконуючий обов’язки начальника
відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольськоїміської ради)
(компетенція міської ради поширюється на територію м. Нікополь) и я думаю экономические потери если данное кафе приведет к последствиям что -" характеристики можливих наслідків від відмови (стану об’єкта, при якому неможливо використовувати його або складову частину за функціональним призначенням) то это обойдется больше чем согласно закона в 2500 минимальных заработных плат (дом явно будет стоить дороже) 2. Я видел приказ и "Містобудівні умови та обмеження" они так же ссылаются на ДБН В.2.2-25:2009 , но ответ указываете только пункт 5.1.6 да я с ним согласен , но если они себя классифицируют как кафе-бар то , а как же :
- пункт 7.2.3 Системи опалення і вентиляції у підприємствах харчування (закладах РГ), які вбудовані в будинки іншого призначення або прибудовані до них повинні проектуватися роздільними з відповідними системами цих будинків. Викиди витяжних систем підприємства харчування (закладу РГ), яке вбудовано у житловий будинок або прибудовано до нього, мають розміщуватися над дахом житлового будинку
пункт 7.2.6 (не буду его цитировать)
это вмешательство в дом - будь то размещение канала на улице (короб) до крыши или даже внутри коммуникации требуют согласования с жильцами, использования того же вент канала , что и жильцы, считаю не допустимо и я не говорю уже про использование канализации
- согласно ответа да так и есть -" власник може (на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018) вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 119,2 кв володіти, користуватися, розпоряджатися своїм майном на власний розсуд)
НО !!! и как же выполнения минимальных требований того же ДБН по площе если все требования подсумировать я думаю необходимо болше чем 119,2кв
Таблиця Г.1 - Мінімально необхідні площі груп приміщень для відвідувачів (м2) классификация Кафе-бар
Таблиця И.1 - Мінімально необхідні площі приміщень приймання і зберігання продуктів (м2) классификация Кафе-бар
Таблиця Л.1 - Мінімально необхідні площі службово-побутових приміщень (м2) классификация Кафе-бар Прошу перепроверить класс последствий , так как есть предположения, что компания которая выполняла данную оценку могла быть лояльна отстаивая интересы заказчика. Спасибо


Відповідь:


Розглянувши Ваше звернення на сайт Нікопольської міської ради від 21.10.2019 щодо перевірки правильності розрахунку класу наслідків (відповідальності) об’єкта «Реконструкція нежитлового вбудованого приміщення (літ. "А-5") під кафе-бар на вул. Шевченка, буд. 189 в м. Нікополі Дніпропетровської області», повідомляємо.

Відповідно до приписів статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією та законами України.

Межі повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю визначено положеннями статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 553 від 23.05.2011, приписами яких не надано органам державного архітектурно-будівельного контролю прав та обов’язків щодо перевірки розрахунку класу наслідків.

Законодавцем приписами частин 6-8 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» прямо визначено, що:

- віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється спеціалістами проектної організації - фахівцями, які крім наявності вищої фахової освіти за відповідним напрямом, визначеного стажу роботи за фахом, також додатково отримали підвищення кваліфікації за відповідними програмами, склали іспит та за результатами професійної атестації Атестаційною архітектурно-будівельною комісією при Мінрегіонбуді України отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат та які несуть відповідальність за результати своєї роботи, - за погодженням із замовником будівництва;

- правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється спеціалістами – експертами, що крім наявності вищої фахової освіти за відповідним напрямом, визначеного стажу роботи за фахом, також додатково отримали підвищення кваліфікації за відповідними програмами, склали іспит та за результатами професійної атестації Атестаційною архітектурно-будівельною комісією при Мінрегіонбуді України отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, - під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим відповідно до закону;

- як виняток, з метою визначення розміру штрафу, який встановлюється відповідно до класу наслідків об’єкта, під час притягнення порушників містобудівного законодавства до адміністративної відповідальності посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю мають повноваження щодо визначення класу наслідків тільки на об’єктах самочинного будівництва.

Абзацом п’ятнадцятим статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що державний нагляд (контроль) повинен здійснюватися за принципами презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання.

Додатково повідомляємо:- що роботи з переобладнання та перепланування, зміст яких визначено нормами абзацу шістдесят  другого пункту 3.2 розділу 3 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України № 127 від 24.05.2001 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-01/ed20130129, вбудованого нежилого приміщення у жилому будинку щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками включено до пункту 1 Переліку будівельних робіт, які не потребують отримання/реєстрації в органах держархбудконтролю документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 406 від 07.06.2017;

- відповідно до абзацу першого пункту 4.14 ДСТУ Б В.1.2-16:2013 в редакції зі зміною № 1 “При розробленні проектної документації на реконструкцію частини (зміст поняття «частина» визначено пунктом 3.25 ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”) існуючого об’єкту без повного припинення використання всього об’єкта за функціональним призначенням категорію складності об’єкта будівництва за такою документацією визначають без урахування категорії складності об’єкта, що експлуатується” (в нашому випадку, враховуючи, що будівля складається з 4 секцій (під'їздів), з деформаційними швами та окремо розташованими фундаментами під кожною блок-секцією/під’їздом, додатковий отвір запроектовано виконати шляхом демонтажу підвіконного бетонного блоку, що не вплине на несучу здатність конструкцій будівлі, розрахунок категорії складності об’єкта «Реконструкція нежитлового вбудованого приміщення    (літ. "А-5") під кафе-бар на вул. Шевченка, буд. 189 в м. Нікополі Дніпропетровської області» виконується на об’єкт будівництва).

Реконструкція кафе-бару відбувається в приміщеннях нежитлового фонду, які з моменту здачі будинку в експлуатацію були визначені як приміщення громадського призначення.

Якщо Ви вважаєте, що суб’єктами містобудування порушено Ваші права, та маєте сумніви щодо об’єктивність та професійності спеціалістів -проектувальників, які визначили клас наслідків об’єкта «Реконструкція нежитлового вбудованого приміщення (літ. "А-5") під кафе-бар на  вул. Шевченка, буд. 189 в м. Нікополі Дніпропетровської області», враховуючи зміст абзацу 12 пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011, задля вирішення Вашого спірного питання Ви маєте право, згідно статтей 55 та 124 Конституції України, статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтей 15 і 16 Цивільного кодексу України, статті 4 Цивільно-процесуального кодексу України, звернутися до суду та залучити до розгляду справи судового експерта, який також має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Read 1124 times

Ми у соц-мережах

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00