Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Субота, 11 травня 2019 10:12

ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна


Загальні питання


 1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна.
 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
 • адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна – унікальна структурована сукупність реквізитів, яка використовується для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості;
 • вулиця – вулиця, площа, майдан, шосе, проспект, бульвар, алея, провулок, узвіз, тупик тощо;
 • поіменований об’єкт – гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об’єкт;
 • уповноважений орган з присвоєння адреси – уповноважений орган містобудування та архітектури, що відповідно до цього Порядку приймає рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, яким може бути:

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради – якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради;

районні в місті Києві державні адміністрації –якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження районної в місті Києві державної адміністрації;

місцева державна адміністрація –якщо об’єкт розташований у межах території, на яку не поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради або районних в місті Києві державних адміністрацій.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 1. Основними реквізитами адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна є:
 • назва держави (Україна);
 • назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область, міста Київ та Севастополь);
 • назва району – для населених пунктів районного підпорядкування;
 • назва населеного пункту, а для об'єктів, розташованих за його межами ­– назва селищної чи сільської ради;
 • назва поіменованого об’єкта (за наявності);
 • назва вулиці (за наявності);
 • номер об'єкта (групи будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди);
 • номер корпусу – для об'єктів, які складаються з декількох корпусів;
 • номер окремої частини об'єкта – для квартири, приміщення тощо.
 1. Порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна встановлюється Мінрегіоном.
 2. Адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна не присвоюється тимчасовим спорудам, а також лінійним об’єктам інженерно-транспортної інфраструктури, перелік яких визначається Мінрегіоном.
 3. За присвоєння адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна плата не стягується.
 4. Уповноваженому органу з присвоєння адреси забороняється вимагати від замовника будівництва не передбачені цим Порядком документи для прийняття рішення про присвоєння та зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна.

Документи та інформацію, не передбачені цим Порядком, які необхідні для прийняття рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, уповноважений орган з присвоєння адреси отримує відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги».

 1. З дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта присвоєна відповідно до цього Порядку адреса об’єкта будівництва автоматично вважається адресою об’єкта нерухомого майна та не потребує прийняття додаткових розпорядчих документів відповідними уповноваженими органами з присвоєння адреси.
 2. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі відповідного сертифіката забезпечує направлення в електронній формі повідомлення про прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна відповідному уповноваженому органу з присвоєння адреси.

 


Порядок присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва


 1. Адреса об’єкта будівництва (крім реквізиту, визначеного підпунктом 9 пункту 3 цього Порядку) присвоюється під час надання відповідно до статей 27 або 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт) або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження).
 2. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання від замовника будівництва документів, визначених частиною третьою статті 27 або частиною третьою статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

1) приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва у формі наказу;

2) оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

3) забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва до реєстру адрес, який ведеться відповідно до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011р., № 41, ст. 1673);

4) забезпечує розміщення скан-копії рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

 1. Рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.
 2. Присвоєна відповідно до цього розділу адреса об’єкта будівництва вказується у містобудівних умовах та обмеженнях (як місце розташування об’єкта) або будівельному паспорті. У містобудівних умовах та обмеженнях та будівельному паспорті додатково зазначаються відомості про дату та номер наказу уповноваженого органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об’єкту будівництва та найменування такого органу.
 3. Якщо після затвердження проектної документації змінено місце (місця) розташування запланованих об'єктів будівництва, у тому числі головного входу в будинок (для будинків), та/або змінено кількість запланованих об'єктів будівництва, що може вплинути на визначення адреси об’єкта будівництва, замовник будівництва звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта, до якої додається викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об'єктів будівництва, а також головного входу в будинок (для будинків).
 4. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта:

1) приймає рішення про зміну адреси об’єкта будівництва у формі наказу;

2) оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкта будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

3) забезпечує внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта та внесення цієї інформації до реєстру містобудівних умов та обмежень;

4) забезпечує розміщення скан-копії рішення про зміну адреси об’єкта будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

 1. Рішення про зміну адреси за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.
 2. Підставами для відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта є:

1) неподання визначених пунктом 14 цього Порядку документів, необхідних для прийняття рішення про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта;

2) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

 1. Відмова у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта здійснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням підстав такої відмови відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, що не перевищує строк, встановлений для їх надання.

 


Порядок зміни адреси об’єкта нерухомого майна


 1. Підставами для зміни адреси об’єкта нерухомого майна є:
 • зміни в адміністративно-територіальному устрої;
 • зміна назви адміністративно-територіальної автономії у складі України, області, району, населеного пункту, вулиці або поіменованого об’єкта;
 • об’єднання та поділ вулиць;
 • об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об'єкта нерухомого майна;
 • впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.
 1. Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо), подаються такі документи:

1) заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки – якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3) документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення) – якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

 1. Документи для зміни адреси об’єкта нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої Закону України «Про адміністративні послуги».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі подання документів особисто представником заявника додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

 1. Підставами для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна за заявою власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси є:

1) подання неповного пакету документів, визначених пунктом 20 цього Порядку;

2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

3) подання заяви особою, яка не є власником об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси;

4) подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Відмова у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

 1. Повідомлення про відмову у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав такої відмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) уповноваженого органу з присвоєння адреси в строк, встановлений для прийняття рішення про зміну адреси.
 2. Після усунення причин, що були підставою для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна, заявник може повторно подати документи для зміни адреси.
 3. За відсутності підстав для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про зміну адреси об’єкта нерухомого майна:

1) приймає рішення про зміну адреси, яке повинно містити відомості про попередню адресу;

2) оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

3) забезпечує внесення інформації про зміну адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес;

4) видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) замовнику рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна в паперовій формі.

 


Особливості присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком


 

 1. Якщо замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком, такий замовник може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові замовника будівництва – фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва – юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) проприсвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

 1. Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень у порядку, визначеному цим Порядком, не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси. Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з документом, який посвідчує право власності на земельну ділянку. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

 1. До заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна –якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об'єктів будівництва, а також головного входу в будинок (для будинків);

3) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт – у разі  присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта – у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна засвідчуються замовником будівництва (його представником).

 1. Документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої Закону України «Про адміністративні послуги».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі подання документів особисто представником заявника додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

 1. Підставами для відмови у присвоєнні адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна є:

1) подання неповного пакету документів, визначених пунктом 28 цього Порядку;

2) виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

3) подання заяви особою, яка не є замовником будівництва, або уповноваженою ним особою;

4) подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Відмова у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

 1. Повідомлення про відмову у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з обґрунтуванням причин відмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси в строк, що не перевищує строк встановлений для її присвоєння.
 2. Після усунення причин, що були підставою для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна заявник може повторно подати документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна.
 3. Уповноважений орган з присвоєння адреси за відсутності підстав для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна:

1) приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, яке повинно містити відомості про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, яке повинно містити відомості про документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

2) оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

3) забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна до реєстру адрес;

4) видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) замовнику рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в паперовій формі.

 


Особливості присвоєння адреси самочинно збудованому  об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду

 


 1. Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду, здійснюється згідно зпунктами 28 – 33 цього Порядку після прийняття об’єкта в експлуатацію.
Read 879 times

Ми у соц-мережах

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00