Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Четвер, 15 березня 2018 11:23

Про відділ

У відділі екології  Нікопольської міської ради працюють:


Начальник відділу   -  Топчій Наталя Юріївна

Головний спеціаліст – Стрелкіна Катерина Сергіївна


Контактна інформація про відділ:

 Юридична адреса

 вул. Електрометалургів, 3, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

 Електронна адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Контактний телефон

 (0566) 684-567


ПОЛОЖЕННЯ про відділ екології Нікопольської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ екології Нікопольської міської ради (надалі - відділ) є виконавчим органом Нікопольської міської ради, яке створено відповідно до рішення Нікопольської міської ради від 27.04.2017 № 40-19/VII «Про внесення змін до структури виконавчих органів Нікопольської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.02.2016 №3-5/VII».

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. Метою діяльності відділу є здійснення виконавчих функцій і повноважень в сфері забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності громадян, охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади міста Нікополь, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

  1. Основні завдання відділу

2.1.1. Забезпечення діяльності, спрямованої на поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню навколишнього природного середовища міста Нікополя.

2.1.2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів.

2.1.3. Координація діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ  та організацій, розташованих на території м. Нікополя, незалежно від форм власності та підпорядкування, у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

2.2. Відповідно до завдань відділ здійснює наступні функції:

2.2.1. Організує виконання нормативно-правових актів органів державної влади, рішень Нікопольської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови м. Нікополя з питань регулювання відносин у сферах охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів.

2.2.2. Формує проект переліку видатків фонду охорони навколишнього природного середовища міста Нікополя на відповідний рік.

2.2.3. Вживає заходи для залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також бюджетні кошти на реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища.

2.2.4. Готує проекти міських програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

2.2.5. Готує необхідну інформацію про діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища для ЗМІ, офіційного сайту Нікопольської міської ради.

2.2.6. Взаємодіє зі спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного  середовища.

2.2.7. Одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів і аналізує ефективність їх використання у сферах охорони довкілля та енергозбереження.

2.2.8. Формує інформаційну базу про стан навколишнього природного середовища міста.

2.2.9. Розглядає і узгоджує плани підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, з питань охорони навколишнього природного середовища і вносить пропозиції до відповідних органів.

2.2.10. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.

  1. Повноваження відділу

3.1. Здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

3.2. Розглядає питання щодо використання природних ресурсів на території м. Нікополя.

3.3. Бере участь у здійсненні контролю за виконанням державних, регіональних, міських програм з питань охорони навколишнього природного середовища підприємствами, установами, організаціями міста Нікополя, незалежно від форм власності та підпорядкування.

3.4.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.5. Готує пропозиції щодо визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

  1. Права відділу

4.1. Своєчасно одержувати в установленому порядку від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань і функцій, покладених на відділ.

4.2. Вживати заходи для залучення спеціалізованих установ і організацій, висококваліфікованих фахівців та наукових працівників для організації науково-технічного обґрунтування місцевих екологічних програм та проведення експертної екологічної оцінки стану навколишнього природного середовища м. Нікополя. 

4.3. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням із їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про правопорушення в сфері охорони навколишнього природного середовища.

  1. Організація діяльності відділу

5.1. Відділ екології Нікопольської міської ради  очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

5.2. Працівники відділу підпорядковані начальнику відділу, йому підзвітні та підконтрольні, призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.3. Повноваження начальника та працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями.

5.4. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із працівників відділу згідно з розпорядженням міського голови м. Нікополя.

5.5. Положення про відділ затверджується Нікопольською міською радою. Посадова інструкція начальника відділу  затверджується  заступником міського голови, який координує діяльність відділу, а посадові інструкції працівників відділу погоджуються начальником відділу та затверджуються  заступником міського голови.

5.6. Начальник відділу здійснює керівництво та організовує роботу відділу згідно з чинним законодавством України та цим Положенням і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, відповідно до посадової інструкції.

5.7.  Кожен працівник відділу несе персональну відповідальність за  виконання, покладених на відділ завдань, за збереження майна і засобів, переданих йому в користування виконавчим комітетом міської ради і радою.

5.8. Начальник відділу представляє відділ у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.9. Начальник відділу вносить пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посади працівників відділу.

5.10. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

Заступник міського голови                                                      С.П. Загрудна

Read 1072 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00