Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Вівторок, 16 квітня 2019 10:23

Інформація про якість питної води.

Звітний період:

Об'ект вимірювання:

Документ, що регламентує

показники об'єкту вимірювання:

01.03.2019р. — 31.03.2019р. питна вода

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

 

У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період:

на виході у розподільну водопровідну мережу з н/ст. ІІ-го підйому KH «Нікопольводоканал» відібрано 890 проб, виконано по ним 6407 вимірювань; у розподільній водопровідній мережі KH «Нікопольводоканал» відібрано 372 проби, виконано по ним 1944 вимірювань

 

 

 

 

 з/п

Найменування показника об’єкту вимірювання

Одиниці
вимірювання

Фактичне значення

показника об'єкту

 

вимірювання*

Нормативне значення
показника об'єкту
вимірювання

1

2

3

4

5

1

Кольоровість

градуси

18,2

< 20,0 (<_35,0)1

2

Каламутність

мг/дмз

<0,58

< 0,58 (<2,о3)1

3

  Запах 200/600

бали

1/2

<2

4

Присмак

бали

0

<2

5

Лужність загальна

моль/м3

2,80

                    (0,5-6,5)2

6

Водневий показник

одиниці рН

7,80

                 6,5-8,5

7

Жорсткість загальна

моль/м

3,90

                < 7,0 (<10,0)1

(1,5 -7,0)2

8

Кальцій

мг/дм3

40,62

                 (25,0 - 75,0)2

9

Магній

мг/дмз

11,63

               (10,0 - 50,0)2

10

Натрій

мг/дм3

19,09

               <200,0
               (2,0-20,0)2

11

Калій

мг/дмз

3,91

                      (2,0-20,0)2

12

Сухий залишок

мг/дмз

309,8

<1000,0(<_1500,0)1
(200,0 — 500,0)2

13

Хлориди

           мг/дм3

31,89

<250,0 (< 350,0)1

14

Сульфати

мг/дм3          
           мг/дм3

46,36

<250,0(<500,0)1
<_5о,0

15

Нітрати (по NO3 )

мг/дм3

0,652

<50,0

16

Нітрити (по NO2)

мг/дмз

<0,004

                      < 0,5

17

Амоній-іон

мг/дмз

<0,100

                < 0,5 (<2,6)1

18

Фториди

мг/дмз

0,173

< 1,5 (0,7-1,2)2

19

Хлор активний вільний

         мг/дм3

0,42

<_0,5
(0,3-0,5)

20

Алюміній

мг/дмз

0,128

< 0,5

21

нікель

мг/дм3

0,004

                                  0,02

 

1

2

3

4

5

22

Кобальт

мг/дм3

<0,001

<0,1

23

Хром загальний

мг/дм3

<0,001

< 0,05

24

Марганець

мг/дмз

0,018

   < 0,05 (< 0,5)1

25

Мідь

мг/дмз

<0,001

< 1,0

26

Залізо загaльне

мг/дмз

<0,020

< 0,2 (< 1,0)1

27

Берилій

мг/дмз

<0,0001

< 0,00024

28

Кадмій

мг/дмз

0,0003

< 0,001

29

Кремній

мг/дмз

2,0

<10,0

30

Молібден

мг/дм3

<0,001

<0,07

31

Бор

мг/дмз

<0,05

< 0,5

32

Миш'як

мг/дм3

0,002

< 0,01

33

Ртуть

мг/дмз

н/в**

< 0,0005

34

Свинець

мг/дмз

0,003

< 0,01

35

Селен

мг/дмз

0,005

< 0,01

36

Цинк

мг/дмз

<0,0002

< 1,0

37

Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАВ)

мг/дмз

<0,025

< 0,5

38

Нафтопродукти

мг/дмз

0,0104

< 0,1

39

Феноли леткі

мг/дмз

<0,0005

< 0,0014

40

Хлороформ

мг/дмз

0,099

< 0,06 (< 0,100)5

41

Бромоформ

мг/дм3

<0,002

                   < 0,1005

42

Бромдихлорметан

мг/дмз

0,023

< 0,1005

43

Дибромхлорметан

мг/дм3

0,001

< 0,01 (< 0,100) 5

44

Окиснюваність перманганатна

мг 02/дмз

10,67

< 5,0

45

∑ об'ємна активність

α-випромінюючих нуклідів

Бк/дмз

0,111

< 1,0

46

об'емна активність а-випромінюючих нvклідів

Бк/дмз

0,0375

< 0,1

47

Загальне мікробне число (ЗМЧ), 37°С

КУО /смз

2

< 100 (< 50)6

48

Загaльні коліформи

КУО /100 см3

відсутні

відсутність

49

Escherichia со1і (кишкова паличка)

КУО /100см3

відсутні

відсутність

50

Ентерококи

КУО /100 смз

відсутні

відсутність

51

Коліфаrи

БУО /дмз  клітин/смз

відсутні
74

відсутність
не нормується

52

Фітопланктон

53

Зоопланктон

 (наявність живих організмів)

кількість
(проб/одиниць)

2/0

не нормується

Read 217 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00