Новости Никополя, Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

 

_________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

Реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

____________2020355445____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»_____________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

______________________________ код ЄДРПОУ 31802573__________________________________

особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

________53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56__________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

____________________тел. (0566)630 899, е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її._____________________

 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.

Основним видом діяльності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» є централізоване водопостачання та водовідведення. Джерелом водопостачання є Каховське водосховище на річці Дніпро за допомогою берегових насосних станцій № 1 і № 2. Забір води здійснюється для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, а також з метою передачі технічної і питної води вторинним водокористувачам. Водозабори обладнано витратомірними комплексами ИРКА.

Відведення виробничих (теплообмінні, промивні), зливових (дощові, снігові) стічних вод  по випускам № 2, № 6 здійснюється в Каховське водосховище, по випускам № 4, № 5 – в р. Сухий Чортомлик.

Відведення господарсько побутових стічних вод здійснюється в систему каналізації КП «Нікопольське ВУВКГ» НМР.

 

Технічна альтернатива 1.

Обладнання водозаборів лічильниками води марки Gross MTK-UA 50F/300.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Берегові насосні станції № 1 і № 2 знаходяться на правому березі Каховського водосховища на південь від вул. Радіонова, 78, м. Нікополь Дніпропетровської обл..

Водовідведення здійснюється в межах м. Нікополь Дніпропетровської обл. (випуски № 2,       № 6), в межах с. Приміське Нікопольського р-ну Дніпропетровської області (випуски № 4, № 5).

Водовідведення госппобутових стоків здійснюється у систему міської  каналізації на біологічні очисні споруди КП «Нікопольське ВУВКГ» НМР,  м. Нікополь Дніпропетровської обл.

 

Територіальна альтернатива 1.

Не розглядається

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Здійснення планованої діяльності підприємства носить позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість населення, поповнення бюджету району та податкових надходжень

Планова діяльність не погіршить умови життєдіяльності, проживаючого поблизу населення, та не погіршить соціальні умови, а забезпечить здійснення господарської діяльності щодо забезпечення належного водопостачання та водовідведення для власних потреб підприємства та потреб вторинних водокористувачів.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Джерелом водопостачання є Каховське водосховище на річці Дніпро за допомогою берегових насосних станцій № 1 і № 2.

Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється в Каховське водосховище, р. Сухий Чортомлик та в систему каналізації КП «Нікопольське ВУВКГ» НМР.

Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство має в розпорядженні комплекс гідротехнічних споруд, водозабору, насосні станції 1-го і 2-го підйому, фільтрувальну станцію, в складі якої є реагентне господарство, змішувачі, відстійники-освітлювачі, швидкі фільтри, резервуари чистої питної води, а також водоводи технічної і питної води, станція нейтралізації, Для здійснення водовідведення підприємство має комплекс очисних і  гідрозахисних споруд – станцію нейтралізації,  (ставок шламонакопичувач, масловловлювач,  карти зневоднення), а також магістральні трубопроводи технічної і питної води,  тощо.

Нормативно-розрахункове водоспоживання підприємства із Каховського водосховища складає 28577,03 м3/добу або 10429,054 тис. м3/рік.

Нормативно-розрахунковий скид зворотних (стічних) вод підприємства складає 18184,316  м3/добу або 6635,713  тис. м3/рік, у тому числі: у Каховське водосховище – 733,395 м3/добу або 267,689 тис. м3/рік; у р. Сухий Чортомлик – 15383,362 м3/добу або 5614,927 тис. м3/рік; у систему каналізації КП «Нікопольське ВУВКГ» НМР 2067,559 м3/добу або 753,097 тис. м3/рік.   

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» від 18.12.1998 № 2024, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» від 11.09.1996 № 1100, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465, вимог ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»,  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Дотримання умов спеціального водокористування та норм чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони поверхневих джерел водопостачання.

 

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» від 18.12.1998 № 2024, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» від 11.09.1996 № 1100, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465, вимог ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»,  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Дотримання умов спеціального водокористування та норм чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони поверхневих джерел водопостачання.

 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 1. Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого - інженерна підготовка включає організацію поясів зон санітарної охорони поверхневих джерел, забезпечення режимних спостережень за водовідбором та якістю поверхневих вод. Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії схилів, підтоплення, змивів тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України.

В період експлуатації будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1

Еколого - інженерна підготовка включає організацію поясів зон санітарної охорони поверхневих джерел, забезпечення режимних спостережень за водовідбором та якістю поверхневих вод. Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії схилів, підтоплення, змивів тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України.

В період експлуатації будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів.

щодо технічної альтернативи 1

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно п. 13 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля ​(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017                       № 2059-VIII.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля______________________________________________________,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; тел.: (044) 206-31-40 та (044) 248-23-43)__________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Read 233 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00