6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Понеділок, 12 грудня 2016 12:21

Про Відділ

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про відділ по роботі з органами самоорганізації населення

 

Положення про відділ по роботі з органами самоорганізації населення розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи самоорганізації населення», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та інших нормативних актів України.

 

  1. Загальні положення.

 

1.1. Відділ по роботі з органами самоорганізації населення (далі — відділ) є виконавчим органом Нікопольської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові, секретарю міської ради.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, нормативними актами інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконкому міської ради та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 

  1. Основні завдання відділу.

 

2.1. Задоволення потреб членів територіальної громади у створенні та подальшої діяльності органів самоорганізації населення.

2.2. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах законодавства України.

2.3. Розширення повновладдя місцевих громад шляхом залучення громадян до вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

2.4. Відповідно до п.3 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

  1. Повноваження відділу.

 

3.1. Сприяє здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень та у межах компетенції відділу координує їх діяльність.

3.2. Вносить на розгляд міської ради питання про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення на відповідній території.

3.3. Організує проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання з питання обрання органів самоорганізації населення.

3.4. Здійснює контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про нього.

3.5. Веде роз’яснювальну, підготовчу та організаційну роботу по створенню органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в будинках комунальної власності, надає методичну допомогу членам ініціативних груп.

3.6. Здійснює тісну взаємодію органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення в питанні задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів міста.

3.7. Веде реєстри об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в установленому порядку.

3.8. Розробляє програми щодо створення, розвитку та удосконалення роботи органів самоорганізації населення, подає їх на затвердження ради, організовує виконання, звітує про хід та результати програми.

3.9. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

  1. Основні права та обов’язки відділу.

 

Відділ по роботі з органами самоорганізації населення, згідно покладених на нього завдань, має право:

4.1. Представляти інтереси з питань, які належать до компетенції відділу, у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.2. Залучати спеціалістів (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.4. Скликати в установленому порядку та брати участь у нарадах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Організовувати та проводити семінари для голів органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з вивчення нормативних актів, які стосуються їх діяльності.

4.6. Здійснювати контроль за додержанням органами самоорганізації населення Положення про нього.

4.7. Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянами та засобами масової інформації при виконанні покладених на відділ повноважень.

4.8 За дорученням готувати міському голові, виконкому міськради, керуючому справами виконкому, заступникам міського голови, секретарю міськради, проекти розпоряджень, рішень, планів, заходів, доповідних записок та інформації з питань своїх повноважень.

 

  1. Організація роботи відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.

5.3. Працівники відділу підпорядковані начальнику відділу, йому підзвітні та підконтрольні.

5.4. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.5. Повноваження начальника та працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями.

5.6. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

5.7. Ліквідація (припинення діяльності) відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення міської ради.

5.8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

 

 

Секретар міської ради                                                О.І. Саюк

 

 

 Контактні телефони спеціалістів відділу

 

Начальник відділу

Дрога Ірина Олександрівна

5-29-24

Головний спеціаліст з питань взаємодії з органами самоорганізації населення

Бараник Тетяна Василівна

5-29-24

 

Прочитано 264 разів

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(05662) 688-491
5-03-02
Гаряча лінія міста