1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Середа, 17 травня 2023 11:48

Інформація про виконання бюджету міста за січень-березень 2023 року

Інформація про виконання  бюджету міста

 за січень-березень 2023 року

 

За січень-березень 2023 року до загального фонду бюджету міста  надійшло власних доходів у сумі 191866,5 тис.грн. або 95,6% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 8,9 млн.грн.

     У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 28958,8 тис.грн. або на 13,1%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме:  по податку на доходи фізичних осіб – на 22749,8 тис.грн. або на 14%, єдиному податку – на 3509,9 тис.грн. або на 16,3%, податку на майно – на  3878,6 тис.грн. або на 15,9%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 4116,6 тис.грн., планові показники перевиконано на 3329,7 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1098,8 тис.грн. або  на 36,4%.

 

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-березень 2022-2023 років

 

За січень-березень 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 159 866,0 тис.грн, що становить 14,4% до річного плану та 40,5% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 117 998,6 тис.грн. або 73,8%.

Із загального обсягу видатків  98 391,4 тис.грн. або 61,5% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 12 123,5 тис.грн. або 7,6% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 7 393,5 тис.грн. або 4,6% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 25 495,2 тис.грн. або 15,9% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 5 173,3 тис.грн. або 3,2% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 1 245,4 тис.грн. або 0,8% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 1 746,7 тис.грн. або 1,1% -  підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту, 434,6 тис.грн. або 0,3% – заходи територіальної оборони та підтримка діяльності силових структур. На рівні 5% проведені видатки на господарське утримання бюджетних установ.       

  • Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 3 047,1 тис.грн, з них оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., будівництва об’єктів комунальної власності – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації а амбулаторіях ЦПМСД - 1 286,0 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 760,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми територіальної оборони міста – 781,5 тис.грн.
  • На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.
Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-березень 2022-2023 років
(без урахування трансфертів)
тис. грн
Найменування  Код бюджетної класифікації планові показники
на січень-березень 2023 року 
Фактичні надходження
за січень-березень 2023 року
Cпівставлення  фактичних надходжень за  січень-березень 2023 року з уточненими плановими показниками  Фактичні надходження
за січень-березень 2022 року
Cпівставлення фактичних надходжень за  січень-березень 2023 року
з фактичними надходженнями за  січень-березень 2022 року
тис.грн. відсотків тис.грн. відсотків
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 164 700,0 140 284,0 -24 416,0 85,2 163 033,8 -22 749,8 86,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 50,0 380,6 330,6   84,1 296,5 452,6
Акцизний податок 14000000 9810,0 8408,8 -1 401,2 85,7 8377,4 31,4 100,4
Податок на майно 18010000 9076,9 20587,2 11 510,3 226,8 24465,8 -3 878,6 84,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості 18010100-18010400 748,7 1 928,5 1 179,8 257,6 2 842,0 -913,5 67,9
Земельний податок та орендна плата за землю 18010500-18010900 8322,0 18 650,4 10 328,4 224,1 21 619,6 -2 969,2 86,3
Транспортний податок 18011000-18011100 6,2 8,3 2,1   4,2 4,1 197,6
Єдиний податок 18050000 15800,0 18 051,2 2 251,2 114,2 21 561,1 -3 509,9 83,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 25,0 94,6 69,6   100,1 -5,5  
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Інші надходження 21080000 34,5 164,0 129,5 475,4 108,5 55,5 151,2
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 760,0 760,0 0,0 100,0 969,4 -209,4 78,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 55,0 713,4 658,4 1 297,1 122,6 590,8 581,9
Державне мито 22090000 12,5 31,5 19,0 252,0 37,3 -5,8 84,5
Інші надходження 24060000 400,0 2 391,2 1 991,2 597,8 1 965,2 426,0 121,7
РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 900101 200 723,9 191 866,5 -8 857,4 95,6 220 825,3 -28 958,8 86,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ   786,9 4 106,1 3 319,2 521,8 3 016,3 1 089,8 136,1
Екологічний податок 19010000 682,5 -603,0 -1 285,5 -88,4 853,9 -1 456,9 -70,6
Інші надходження 24060000 0,0 0,0 0,0   17,2 -17,2 0,0
Власні надходження бюджетних установ  25000000 104,4 4 709,1 4 604,7 4 510,6 2 145,2 2 563,9 219,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000   0,0 0,0   0,0 0,0  
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ   0,0 10,5 10,5   1,5 9,0 700,0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000 0,0 10,5 10,5   1,5 9,0 700,0
Кошти від продажу землі 33010000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 90010100 786,9 4 116,6 3 329,7 523,1 3 017,8 1 098,8 136,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ   201 510,8 195 983,1 -5 527,7 97,3 223 843,1 -27 860,0 87,6
                                                         Аналіз виконання бюджету міста за І квартал 2023 року тис.грн.
Код відомчої/ Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  План на 2023 рік План на І кв. 2023р Касові видатки за І кв. 2023 року  %  виконання    %  виконання
 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом до плану до плану до плану до річного до річного до річного
на січ.-бер. 2023 на січ.-бер. 2023 на січ.-бер. 2023 плану плану плану
разом заг. фонд спец фонд разом заг. фонд спец фонд
02 Виконавчий комітет міської ради 54 683,8 4 899,2 59 583,0 17 787,0 2 363,5 20 150,5 9 763,8 1 000,0 10 763,8 53,4 54,9 42,3 18,1 17,9 20,4
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 46 618,1 104,2 46 722,3 14 014,4 98,5 14 112,9 8 364,8 98,5 8 463,3 60,0 59,7 100,0 18,1 17,9 94,5
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 628,5   628,5 258,5   258,5 15,0   15,0 5,8 5,8   2,4 2,4  
0217130 Здійснення  заходів із землеустрою 1 023,8 1 530,0 2 553,8 753,8   753,8 60,0   60,0 8,0 8,0   2,3 5,9 0,0
0217390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг   35,0 35,0   35,0 35,0     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 415,0   415,0 25,0   25,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0217650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї   20,0 20,0   20,0 20,0     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
0217660 Підготовка  земельних ділянок  несільськогосподарського призначення або прав  на них комунальної власності  для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів     0,0     0,0     0,0            
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 160,4   160,4 160,4   160,4     0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 380,0 120,0 500,0 80,0 120,0 200,0 0,0 120,0 120,0 60,0 0,0 100,0 24,0 0,0 100,0
0218210 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 2 973,4   2 973,4 743,3   743,3 585,8   585,8 78,8 78,8   19,7 19,7  
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 600,0   600,0 420,0   420,0 296,1   296,1 70,5 70,5   49,4 49,4  
0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони 230,0 840,0 1 070,0 230,0 840,0 1 070,0 184,6 781,5 966,1 90,3 80,3 93,0 90,3 80,3 93,0
0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1 089,6 1 250,0 2 339,6 1 089,6 1 250,0 2 339,6 250,0   250,0 10,7 22,9 0,0 10,7 22,9 0,0
0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 565,0 1 000,0 1 565,0 12,0   12,0 7,5   7,5 62,5 62,5   0,5 1,3 0,0
06 Відділ освіти і науки 515 673,8 13 758,9 529 387,7 129 358,0 4 196,0 133 554,0 78 292,6 4 195,9 82 488,5 61,8 60,5 100,0 15,6 15,2 30,5
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 706,3   706,3 182,9   182,9 121,1   121,1 66,2 66,2   17,1 17,1  
0610180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0 15,0   15,0     0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0611010 Надання дошкільної освіти 173 031,7 9 321,6 182 353,3 41 085,2 13,6 41 098,8 20 908,2 13,6 20 921,8 50,9 50,9 100,0 11,5 12,1 0,1
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  118 551,6 4 332,8 122 884,4 35 082,8 4 164,9 39 247,7 10 668,2 4 164,8 14 833,0 37,8 30,4 100,0 12,1 9,0 96,1
0611031 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти  187 018,7   187 018,7 43 854,3   43 854,3 41 420,3   41 420,3 94,4 94,4   22,1 22,1  
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 19 497,9 42,0 19 539,9 4 731,9   4 731,9 3 047,3 0,0 3 047,3 64,4 64,4   15,6 15,6 0,0
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів  у сфері освіти 8 295,5 2,4 8 297,9 2 485,5 2,4 2 487,9 1 063,7 2,4 1 066,1 42,9 42,8 100,0 12,8 12,8 100,0
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 126,7   126,7 54,3   54,3 10,9   10,9 20,1 20,1   8,6 8,6  
0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів  місцевого бюджету 467,5 15,1 482,6 117,6 15,1 132,7 65,5 15,1 80,6 60,7 55,7 100,0 16,7 14,0 100,0
0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1 751,8   1 751,8 410,8   410,8 380,7   380,7 92,7 92,7   21,7 21,7  
0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку  педагогічних працівників  5 076,2   5 076,2 1 001,2   1 001,2 540,3   540,3 54,0 54,0   10,6 10,6  
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 501,7   501,7 125,4   125,4 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 633,2   633,2 211,1   211,1 66,4   66,4 31,5 31,5   10,5 10,5  
0618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   45,0 45,0     0,0     0,0       0,0   0,0
07 Відділ охорони здоров’я 43 292,5 2 302,4 45 594,9 17 352,8 2 302,4 19 655,2 12 667,8 1 286,0 13 953,8 71,0 73,0 55,9 30,6 29,3 55,9
0710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 786,0   786,0 263,4   263,4 114,9   114,9 43,6 43,6   14,6 14,6  
0710180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0 15,0   15,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 25 239,6   25 239,6 10 885,1   10 885,1 8 828,6   8 828,6 81,1 81,1   35,0 35,0  
0712100 Стоматологічна допомога населенню 2 926,8   2 926,8 930,8   930,8 636,7   636,7 68,4 68,4   21,8 21,8  
0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11 667,5 1 312,0 12 979,5 4 564,7 1 312,0 5 876,7 2 658,2 1 286,0 3 944,2 67,1 58,2 98,0 30,4 22,8 98,0
0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 657,6   657,6 194,6   194,6 155,0   155,0 79,7 79,7   23,6 23,6  
0717693 Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю 2 000,0   2 000,0 499,2   499,2 274,4   274,4 55,0 55,0   13,7 13,7  
0717322 Будівництво медичних установ та закладів   990,4 990,4   990,4 990,4     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
08 Управління соціальної політики  78 982,2 760,2 79 742,4 24 800,0 366,7 25 166,7 12 888,9 366,7 13 255,6 52,7 52,0 100,0 16,6 16,3 48,2
0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 15 854,3   15 854,3 6 362,6   6 362,6 2 906,9   2 906,9 45,7 45,7   18,3 18,3  
0810180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0 15,0   15,0 0,0   0,0 0,0 0,0        
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 8,0   8,0 1,5   1,5 0,2   0,2 13,3 13,3   2,5 2,5  
0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 29 300,0   29 300,0 7 324,0   7 324,0 4 121,0   4 121,0 56,3 56,3   14,1 14,1  
0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1 250,0   1 250,0 195,0   195,0 149,6   149,6 76,7 76,7   12,0 12,0  
0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 126,0   126,0 31,5   31,5 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 10 043,3 760,2 10 803,5 2 620,9 366,7 2 987,6 2 480,3 366,7 2 847,0 95,3 94,6 100,0 26,4 24,7 48,2
0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 2 600,5   2 600,5 740,5   740,5 331,4   331,4 44,8 44,8   12,7 12,7  
0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг  1 015,8   1 015,8 303,5   303,5 115,9   115,9 38,2 38,2   11,4 11,4  
0813192 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 600,0   600,0 210,6   210,6 70,3   70,3 33,4 33,4   11,7 11,7  
0813210 Організація та проведення громадських робіт 370,0   370,0 94,2   94,2 51,8   51,8 55,0 55,0   14,0 14,0  
0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 17 799,3   17 799,3 6 900,7   6 900,7 2 661,5   2 661,5 38,6 38,6   15,0 15,0  
10 Управління гуманітарної політики 81 354,6 604,2 81 958,8 25 351,0 120,8 25 471,8 12 685,4 71,8 12 757,2 50,1 50,0 59,4 15,6 15,6 11,9
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 2 906,3   2 906,3 991,2   991,2 431,5   431,5 43,5 43,5   14,8 14,8  
1010180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0 15,0   15,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0  
1013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,підтримка  функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 40,0   40,0 40,0   40,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1013112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15,0   15,0 15,0   15,0     0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 2 983,4   2 983,4 897,7   897,7 663,0   663,0 73,9 73,9   22,2 22,2  
1013131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 91,0   91,0 3,0   3,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 343,0   1 343,0 1 000,0   1 000,0 191,5   191,5 19,2 19,2   14,3 14,3  
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 8 707,0 8,0 8 715,0 2 331,2   2 331,2 1 052,2   1 052,2 45,1 45,1   12,1 12,1 0,0
1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 3 782,9 20,9 3 803,8 1 219,8   1 219,8 447,0 0,0 447,0 36,6 36,6   11,8 11,8 0,0
1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 12 469,4 456,2 12 925,6 4 303,3 9,7 4 313,0 2 326,5 9,7 2 336,2 54,2 54,1 100,0 18,1 18,7 2,1
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  2 544,0   2 544,0 857,4   857,4 485,9   485,9 56,7 56,7   19,1 19,1  
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 174,5   1 174,5 588,0   588,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 150,0   150,0 150,0   150,0     0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1015012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 90,0   90,0 90,0   90,0     0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15 977,7 111,1 16 088,8 5 401,6 111,1 5 512,7 2 757,5 62,1 2 819,6 51,1 51,0 55,9 17,5 17,3 55,9
1015032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 5 855,8   5 855,8 1 586,0   1 586,0 1 325,4   1 325,4 83,6 83,6   22,6 22,6  
1015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 8 344,4   8 344,4 2 086,2   2 086,2 421,3   421,3 20,2 20,2   5,0 5,0  
1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  14 865,2 8,0 14 873,2 3 775,6   3 775,6 2 583,6 0,0 2 583,6 68,4 68,4   17,4 17,4 0,0
12 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства 251 797,7 28 838,5 280 636,2 125 341,9 17 071,0 142 412,9 32 517,1 809,8 33 326,9 23,4 25,9 4,7 11,9 12,9 2,8
1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 4 956,1   4 956,1 1 349,1   1 349,1 921,2   921,2 68,3 68,3   18,6 18,6  
1210180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0 15,0   15,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 580,0   580,0 183,0   183,0 145,0   145,0 79,2 79,2   25,0 25,0  
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1 000,0   1 000,0 600,0   600,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 50 545,6 350,0 50 895,6 49 695,6   49 695,6 8 934,0   8 934,0 18,0 18,0   17,6 17,7 0,0
1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 18 455,5   18 455,5 5 675,5   5 675,5 2 468,6   2 468,6 43,5 43,5   13,4 13,4  
1216030 Організація благоустрою населених пунктів 86 879,9 550,0 87 429,9 19 239,2 50,0 19 289,2 10 001,8   10 001,8 51,9 52,0 0,0 11,4 11,5 0,0
1216040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 21 564,7 200,0 21 764,7 17 055,6   17 055,6 4 090,8   4 090,8 24,0 24,0   18,8 19,0 0,0
1216086 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 11 500,0   11 500,0 11 500,0   11 500,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1217130 Здійснення  заходів із землеустрою 104,0   104,0 104,0   104,0 4,0   4,0 3,8 3,8   3,8 3,8  
1217310 Будвництво об’єктів  житлово-комунального  господарства   12 000,0 12 000,0   5 500,0 5 500,0     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
1217330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності   500,0 500,0   500,0 500,0   49,8 49,8 10,0   10,0 10,0   10,0
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету 49 991,4 1 500,0 51 491,4 17 372,0 1 300,0 18 672,0 5 173,2   5 173,2 27,7 29,8 0,0 10,0 10,3 0,0
1218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1 770,0   1 770,0 1 332,5   1 332,5 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
1218120 Заходи з організації рятування на водах 3 135,5   3 135,5 894,9   894,9 659,6   659,6 73,7 73,7   21,0 21,0  
1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 1 300,0   1 300,0 325,5   325,5 118,9   118,9 36,5 36,5   9,1 9,1  
1217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання   8 500,0 8 500,0   6 500,0 6 500,0   760,0 760,0 11,7   11,7 8,9   8,9
1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   5 238,5 5 238,5   3 221,0 3 221,0     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
37 Управління  економіки, фінансів та міського бюджету  82 198,0 0,0 82 198,0 54 301,2 0,0 54 301,2 1 050,4 0,0 1 050,4 1,9 1,9   1,3 1,3  
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах 5 698,8   5 698,8 1 811,1   1 811,1 854,2   854,2 47,2 47,2   15,0 15,0  
3710180 Інша діяльність у сфері державного управління 15,0   15,0     0,0 0,0   0,0       0,0 0,0  
3717693 Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю 200,0   200,0 200,0   200,0 187,9   187,9 94,0 94,0   94,0 94,0  
3718600 Обслуговування місцевого боргу 12,4   12,4 8,3   8,3 8,3   8,3 100,0 100,0   66,9 66,9  
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 44 285,3   44 285,3 44 285,3   44 285,3 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
3719110 Реверсна дотація 31 986,5   31 986,5 7 996,5   7 996,5 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
  Всього видатків  1 107 982,6 51 163,4 1 159 101,0 394 291,9 26 420,4 420 712,3 159 866,0 7 730,2 167 596,2 39,8 40,5 29,3 14,5 14,4 15,1
Read 284 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00