1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Середа, 17 травня 2023 11:57

Інформація про виконання бюджету міста за січень-квітень 2023 року

 

Інформація про виконання  бюджету міста за січень-квітень 2023 року

 

За січень-квітень 2023 року до загального фонду бюджету міста  надійшло власних доходів у сумі 255757,6 тис.грн. або 95,4% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 12,3 млн.грн.

     У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 30574,7 тис.грн. або на 10,7%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме:  по податку на доходи фізичних осіб – на 24575,7 тис.грн. або на 11,6%, єдиному податку – на 3038,1 тис.грн. або на 10,9%, податку на майно – на  5394,9 тис.грн. або на 16,4%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 4663,2 тис.грн., планові показники перевиконано на 3831,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1572,7 тис.грн. або  у 1,5 разів.

 

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-квітень 2022-2023 років

За січень-квітень 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 215 398,6 тис.грн, що становить 17,8% до річного плану та 37,6% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 159 335,2 тис.грн. або 74%.

Із загального обсягу видатків  131 974,8 тис.грн. або 61,3% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 15 972,0 тис.грн. або 7,4% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 10 914,3 тис.грн. або 5,1% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм (в т.ч. компенсація за пільгове перевезення громадян авто- та залізничним транспортом), 34 406,1 тис.грн. або 16% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 6 723,2 тис.грн. або 3,1% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 1 862,0 тис.грн. або 0,9% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 2 048,7 тис.грн. або 1,0% -  підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту, 434,6 тис.грн. або 0,2% – заходи територіальної оборони та підтримка діяльності силових структур. На рівні 4,2% проведені видатки на господарське утримання бюджетних установ (в т.ч. оплата енергоносіїв), 0,8 відсотків видатків спрямовано на виконання інших цільових прогам.      

  • Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 4 653,2 тис.грн, з них оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., будівництва об’єктів комунальної власності – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації в амбулаторіях ЦПМСД - 1 312,0 тис.грн., придбання обладнання для ЦНАП - 30,3 тис.грн., утримання та розвиток автомобільних доріг - 590,8 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 1 400,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми територіальної оборони міста – 1 100,5 тис.грн.
  • На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.

 

Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-квітень 2022-2023 років
(без урахування трансфертів)
тис. грн
Найменування  Код бюджетної класифікації планові показники
на січень-квітень 2023 року 
Фактичні надходження
за січень-квітень 2023 року
Cпівставлення  фактичних надходжень за  січень-квітень 2023 року з уточненими плановими показниками  Фактичні надходження
за січень-квітень 2022 року
Cпівставлення фактичних надходжень за  січень-квітень 2023 року
з фактичними надходженнями за  січень-квітень 2022 року
тис.грн. відсотків тис.грн. відсотків
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 220 950,0 186 910,8 -34 039,2 84,6 211 486,5 -24 575,7 88,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 150,0 380,6 230,6   154,8 225,8 245,9
Акцизний податок 14000000 13785,0 11563,5 -2 221,5 83,9 10147,5 1 416,0 114,0
Податок на майно 18010000 11374,9 27436,4 16 061,5 241,2 32831,3 -5 394,9 83,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості 18010100-18010400 1008,7 3 335,6 2 326,9 330,7 4 737,7 -1 402,1 70,4
Земельний податок та орендна плата за землю 18010500-18010900 10360,0 24 092,5 13 732,5 232,6 28 089,4 -3 996,9 85,8
Транспортний податок 18011000-18011100 6,2 8,3 2,1   4,2 4,1 197,6
Єдиний податок 18050000 20000,0 24 841,0 4 841,0 124,2 27 879,1 -3 038,1 89,1
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 50,0 94,6 44,6 189,2 102,9 -8,3 91,9
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Інші надходження 21080000 51,0 325,1 274,1 637,5 151,5 173,6 214,6
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 1136,5 956,3 -180,2 84,1 1 311,1 -354,8 72,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 75,0 726,8 651,8 969,1 127,9 598,9 568,3
Державне мито 22090000 17,7 44,9 27,2 253,7 39,2 5,7 114,5
Інші надходження 24060000 470,0 2 477,6 2 007,6 527,1 2 100,5 377,1 118,0
РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 900101 268 060,1 255 757,6 -12 302,5 95,4 286 332,3 -30 574,7 89,3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ   832,1 4 645,2 3 813,1 558,3 3 089,0 1 556,2 150,4
Екологічний податок 19010000 687,5 -594,0 -1 281,5 -86,4 862,9 -1 456,9 -68,8
Інші надходження 24060000 0,0 0,0 0,0   17,2 -17,2 0,0
Власні надходження бюджетних установ  25000000 144,6 5 239,2 5 094,6 3 623,2 2 208,9 3 030,3 237,2
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000   0,0 0,0   0,0 0,0  
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ   0,0 18,0 18,0   1,5 16,5 1 200,0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000 0,0 18,0 18,0   1,5 16,5 1 200,0
Кошти від продажу землі 33010000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 90010100 832,1 4 663,2 3 831,1 560,4 3 090,5 1 572,7 150,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ   268 892,2 260 420,8 -8 471,4 96,8 289 422,8 -29 002,0 90,0
                                                         Аналіз виконання бюджету міста за січень-квітень 2023 року тис.грн.
Коди     План на 2023 рік План на січень-квітень 2023р Касові видатки за січень-квітень 2023 р    %  виконання    %  виконання
програм.    Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом до плану до плану до плану до річного до річного до річного
класифі-     Найменування показників на січ.-квіт. 2023 на січ.-квіт. 2023 на січ.-квіт. 2023 плану плану плану
кації   разом заг. фонд спец фонд разом заг. фонд спец фонд
0100 Державне управління, в т.ч. 78 244,3 104,2 78 348,5 32 015,9 98,5 32 114,4 18 830,0 98,5 18 928,5 58,9 58,8 100,0 24,2 24,1 94,5
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 46 618,1 104,2 46 722,3 18 056,1 98,5 18 154,6 11 459,0 98,5 11 557,5 63,7 63,5 100,0 24,7 24,6 94,5
1000  Освіта, в т.ч. 536 641,0 24 427,6 561 068,6 174 369,3 4 666,9 179 036,2 108 423,4 4 666,8 113 090,2 63,2 62,2 100,0 20,2 20,2 19,1
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 187 018,7   187 018,7 58 471,4   58 471,4 55 428,1   55 428,1 94,8 94,8   29,6 29,6  
2000 Охорона здоров'я 43 440,0 2 137,0 45 577,0 21 181,0 2 137,0 23 318,0 15 972,0 1 312,0 17 284,0 74,1 75,4 61,4 37,9 36,8 61,4
3000 Соціальний захист та соцзабезпечення, в т.ч. 69 165,3 779,2 69 944,5 28 120,1 385,8 28 505,9 15 680,5 385,8 16 066,3 56,4 55,8 100,0 23,0 22,7 49,5
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 29 300,0   29 300,0 9 766,0   9 766,0 6 214,7   6 214,7 63,6 63,6   21,2 21,2  
4000 Культура і мистецтво 28 876,8 2 585,0 31 461,8 12 038,0 2 112,1 14 150,1 5 881,9 12,1 5 894,0 41,7 48,9 0,6 18,7 20,4 0,5
5000 Фізична культура і спорт, в т.ч. 33 717,9 111,1 33 829,0 12 586,2 111,1 12 697,3 5 689,8 62,1 5 751,9 45,3 45,2 55,9 17,0 16,9 55,9
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15 977,7 111,1 16 088,8 6 825,6 111,1 6 936,7 3 641,1 62,1 3 703,2 53,4 53,3 55,9 23,0 22,8 55,9
6000 Житлово-комунальне господарство, в т.ч. 212 763,8 12 386,0 225 149,8 138 462,4 9 936,0 148 398,4 34 406,1 0,0 34 406,1 23,2 24,8 0,0 15,3 16,2 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 92 448,0 1 050,0 93 498,0 33 290,6 1 050,0 34 340,6 13 298,9   13 298,9 38,7 39,9 0,0 14,2 14,4 0,0
7000 Економічна діяльність, в т.ч. 111 959,6 25 875,5 137 835,1 82 618,8 23 345,5 105 964,3 7 358,7 2 070,9 9 429,6 8,9 8,9 8,9 6,8 6,6 8,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету 107 491,4 1 900,0 109 391,4 80 664,0 1 900,0 82 564,0 6 723,2 590,8 7 314,0 8,9 8,3 31,1 6,7 6,3 31,1
8000 Інша діяльність, в т.ч. 64 942,6 6 976,5 71 919,1 59 679,2 4 964,0 64 643,2 2 906,2 1 220,5 4 126,7 6,4 4,9 24,6 5,7 4,5 17,5
8700 Резервний фонд 52 369,3   52 369,3 52 369,3   52 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
9110 Реверсна дотація 31 986,5   31 986,5 10 662,0   10 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 1 089,6 825,0 1 914,6 1 089,6 825,0 1 914,6 250,0 0,0 250,0 13,1 22,9 0,0 13,1 22,9 0,0
  Всього видатків  1 212 827,4 76 207,1 1 289 034,5 572 822,5 48 581,9 621 404,4 215 398,6 9 828,7 225 227,3 36,2 37,6 20,2 17,5 17,8 12,9
Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету                                                                    О.М. Давидко Олена ДАВИДКО
Read 304 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00