1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Вівторок, 02 травня 2023 14:24

Пояснювальна записка про виконання бюджету Нікопольської міської територіальної громади за І квартал 2023 року

1.Доходи бюджету

За І квартал 2023 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 240373,6 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 236257,0 тис.грн., до спеціального фонду – 4116,6 тис.грн. План на звітний період виконано на 97,7%.

У порівнянні з минулим роком доходи зменшилися на 37838,1 тис.грн. або на 13,6%, в тому числі: за рахунок скорочення обсягів власних доходів – на 27860,0 тис.грн. або на 12,4%, субвенцій з державного та обласного бюджетів - на 9978,1 тис.грн. або на 18,4%.

За січень-березень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 191866,5 тис.грн. План на звітний період недовиконано на 8857,4 тис.грн. або на 4,4%. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження власних доходів зменшилися на 28958,8 тис.грн. або на 13,1%.

План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб, недовиконано на 24416,0 тис.грн. або на 14,8%. У порівнянні з минулим роком відбулося скорочення надходжень на 22749,8 тис.грн. або 14%. Істотно зменшилися доходи від податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати – на 42805,6 тис.грн. або на 28,1% внаслідок скорочення перерахувань податку промисловими підприємствами міста.

В той же час надходження податку на доходи з грошового утримання військовослужбовців у порівнянні з минулим роком зросли на 20874,7 тис.грн. або у 3,5 рази.

Планові показники по податку на прибуток підприємств комунальної власності перевиконано на 330,6 тис.грн. або у 7,6 разів, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 296,5 тис.грн. або у 4,5 разів. Перевиконання планових показників та зростання надходжень пояснюється збільшенням перерахувань податку КП «Нікопольводоканал».

По акцизному податку планові показники недовиконано на 1401,2 тис.грн. або на 14,3%, але у порівнянні з 2022 роком надходження збільшилися на 31,4 тис.грн. або на 0,4% внаслідок збільшення перерахувань акцизного податку з тютюнових виробів.

За звітний період до бюджету міста надійшло доходів від податку на майно – 20587,2 тис.грн., в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1928,5 тис.грн., земельного податку та орендної плати за землю – 18650,4 тис.грн., транспортного податку – 8,3 тис.грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планові показники перевиконано на 1179,8 тис.грн. або у 2,6 разів. У порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 1569,8 тис.грн. або на 10,6% внаслідок несплати поточних податкових зобов’язань як юридичними так і фізичними особами. У порівнянні з даними на початок року податковий борг по цьому виду платежу збільшився на 1209,8 тис.грн. або на 15,6%.

План надходжень до бюджету земельних платежів (орендної плати за землю та земельного податку) перевиконано на 10328,4 тис.грн. або у 2,2 рази через невизначеність на законодавчому рівні питання надання пільг, які було враховано при плануванні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається скорочення надходжень земельних платежів на 2969,2 тис.грн. або на 13,7% по причині несплати поточних платежів за 2023 рік.

Станом на 01.04.2023 року на території міста діють 535 договорів оренди землі, з них 216 - укладені з фізичними особами, 319 – з юридичними.

На теперішній час не зареєстровано 7 договорів оренди землі, укладених у 2022 році (орендна плата на рік – 131,5 тис.грн.). Крім того, протягом січня-березня поточного року прийняті рішення щодо поновлення та надання в оренду 7 земельних ділянок (орендна плата на рік складає 1536,9 тис.грн.). Закриття доступу до Державного земельного кадастру та неможливість отримання в автоматизованому режимі витягів з нормативної грошової оцінки не дає змоги укласти та зареєструвати відповідні договори, що призводить до втрат доходів бюджету.

Планові показники по єдиному податку перевиконано на 2251,2 тис.грн. або на 14,2%, але у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 3509,9 тис.грн. або на 16,3% через скорочення кількості платників податку І та ІІ груп – фізичних осіб та зменшення валових доходів платників ІІІ групи.

План надходжень до бюджету частини чистого прибутку комунальних підприємств перевиконано на 69,6 тис.грн. або у 3,8 разів, але, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження зменшилися на 5,5 тис.грн. або на 5,5%. Скорочення надходжень пояснюється зменшенням перерахувань КП «Ритуальна служба» на 16,5 тис.грн. або більш ніж у 7 разів. В той же час платежі від КП «Нікопольводоканал» зросли на 23,6 тис.грн. або на 35,5%.

За звітний період до бюджету надійшло доходів від плати за надання адміністративних послуг у сумі 760,0 тис.грн. або у межах планових призначень. У порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 209,4 тис.грн. або на 21,6% внаслідок зменшення кількості наданих послуг.

Перевиконання плану по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, на 658,4 тис.грн. та збільшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 590,8 тис.грн. або у 5,8 разів пояснюється погашенням заборгованості по перерахуванню орендної плати до бюджету міста КП «Міська житлово-технична інспекція» у сумі 531,4 тис.грн. за 2022 рік.

Планові показники надходжень до бюджету державного мита на перевиконано на 19,0 тис.грн. або у 2,5 разів, але у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 5,8 тис.грн. або на 15,5% через зменшення кількості наданих послуг, за які сплачується мито.

По іншим надходженням (код платежу 24060300) перевиконання планових показників на 1863,1 або у 5,7 разів пояснюється поверненням до бюджету комунальними підприємством «Міське паркове господарство» коштів минулих років у сумі 1997,0 тис.грн. З цієї ж причини відбулося збільшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року на 534,3 тис.грн. або на 30,9% .

При відсутності планових призначень на звітний період до бюджету надійшло коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках внаслідок їх використання без правовстановлюючих документів, у сумі 128,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 108,3 тис.грн. або на 45,8%. За І квартал 2023 року нараховано збитків на загальну суму 1598,9 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста за І квартал 2023 року надійшло доходів у сумі 4116,6 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження доходів до спеціального фонду збільшилися на 1098,8 тис. грн. або на 36,4%.

Недовиконання плану надходжень екологічного податку на 1285,5 тис.грн. та скорочення надходжень у порівнянні з минулим роком на 1456,9 тис.грн. пояснюється поверненням переплати за 2022 рік.

За січень-березень надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 4709,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком обсяг власних надходжень збільшився на 2563,9 тис.грн. або у 2,2 рази внаслідок отримання благодійних внесків у сумі 4604,7 тис.грн.

При відсутності планових призначень на звітний період фактично надійшло до бюджету коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, у сумі 10,5 тис.грн., що більше доходів зі І квартал минулого року на 9,0 тис.грн.

2. Видатки бюджету

Виконання бюджету міста у І кварталі 2023 року здійснювалось в умовах продовження воєнного стану в Україні. За звітний період видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 159 866,0 тис.грн, що становить 14,4% до річного плану та 40,5% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 41 801,0 тис.грн. або 26,1% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 117 998,6 тис.грн. або 73,8%.

Із загального обсягу видатків 98 391,4 тис.грн. або 61,5% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 12 123,5 тис.грн. або 7,6% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 7 393,5 тис.грн. або 4,6% – трансферти населенню, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно заходів міських програм, 25 495,2 тис.грн. або 15,9% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 5 173,3 тис.грн. або 3,2% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 1 746,7 тис.грн. або 1,1% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур - 434,6 тис.грн. або 0,3%, заходи мобілізаційної підготовки – 296,1 тис.грн., обслуговування системи відеоспостереження – 119,0 тис.грн., сприяння діяльності служб комунального сектору (муніципальна варта та рятувальна станція на воді) - 1 245,4 тис.грн. або 0,8%, комунальних підприємств міста (комунальна аптека, центр соціальної торгівлі) – 462,4 тис.грн., або 0,3%.

Згідно п. 22 постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) вилучення з бюджету міста (реверсна дотація) за січень-березень 2023 року не здійснювалося.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 112 830,8 тис.грн, що становить 70,6% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 80 755,1 тис.грн. (50,5%), охорону здоров`я – 12 278,5 тис.грн (7,7%), соціальний захист – 10 981,5 тис.грн. (6,9%), культуру – 4 311,6 тис.грн. (2,7%), фізкультуру – 4 504,2 тис.грн (2,8%).

Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків. Заборгованість відсутня.

Видатки на заробітну плату враховують дотримання рівня мінімальної заробітної плати, розміри посадових окладів, визначені за Єдиною тарифною сіткою. При цьому їх обсяг у порівнянні з показником за аналогічний період 2022 року зменшився на 42 336,4 тис.грн. або на 30%.

За програмою медичних гарантій коштами державного бюджету профінансовано видатків на утримання штатних посад міських лікарень у сумі 72 433,3 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата працівника галузі за звітний період склала: 19 725 грн. – у амбулаторіях первинної медичної допомоги, 19 581 грн. – закладах вторинної ланки.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ, підприємств охорони здоров’я здійснювались відповідно до обсягів їх споживання. Кредиторська заборгованість на 01.04.2023 відсутня. Видатки на оплату енергоносіїв склали 13 847,7 тис.грн., у тому числі теплопостачання - 7 824,5 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 225,8 тис.грн., електроенергія – 4 392,0 тис.грн., природний газ – 1 401,8 тис.грн. На оплату послуг за вивіз сміття спрямовано 3,6 тис.грн.

У порівнянні з показником за аналогічний період 2022 року видатки на енергоносії зменшились на 16 850,5 тис.грн., або на 55% внаслідок часткового чи повного призупинення роботи, переведення на дистанційне функціонування закладів бюджетної сфери до закінчення терміну дії воєнного стану в країні.

Видатки загального фонду на освіту за звітний період склали 80 755,1 тис.грн., з них коштами субвенцій з інших рівнів бюджетів (оплата праці та нарахування) – 41 867,4 тис.грн. або 51,8%. Із загального обсягу видатків на заробітну плату (з нарахуваннями) працівників галузі спрямовано 77 735,5 тис.грн. або 96,3%, оплату енергоносіїв – 2 147,5 тис.грн. або 2,6%.

В межах заходів міської програми розвитку освіти профінансовані видатки на надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років (6 чол.), у сумі 10,9 тис.грн., стипендій відмінникам навчання (103 учні) – 61,8 тис.грн. Крім того, проведені видатки з утримання будівель та обладнання закладів освіти:

 • послуги з обслуговування систем теплопостачання – 250 тис.грн.;

 • обслуговування систем пожежної безпеки – 26,7 тис.грн., оплата послуг зв’язку – 79,7 тис.грн. та ін.

Видатки бюджету міста на охорону здоров’я за І квартал 2023 року виконано у сумі 12 278,5 тис.грн. Відповідно до вимог бюджетного кодексу у повному обсязі забезпечені фінансовим ресурсом видатки на енергоносії – 10 082,5 тис.грн. (82,1%).

Крім того, в межах заходів міської програми поліпшення медичного обслуговування населення міста профінансовані видатки на медикаменти у загальній сумі 579,2 тис. грн., в т.ч. на забезпечення відповідних категорій громадян технічними та ін. засобами (підгузки, кало-, сечоприймачі) – 207,3 тис.грн., придбання медикаментів для надання стоматологічної допомоги дітям – 32,7 тис.грн., на забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, технічними засобами для визначення цукру в крові (40 дітей) – 339,2тис.грн.

На оплату безкоштовних або пільгових рецептів громадян коштами бюджету міста профінансовано 550,7 тис.грн. На здійснення регресних виплат працівникам охорони здоров’я – 319,5 тис.грн.

На утримання та діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 12 од. спрямовано 663,0 тис.грн., що на 68,0 тис.грн. або на 11,4% більше проти показника за аналогічний період 2022 року. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями та споживання енергоносіїв становлять 86,4%. Відповідно до заходів міської програми соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді та організації оздоровлення і відпочинку дітей профінансовано видатки на проведення екскурсії для дітей з обмеженими функціональними можливостями до м. Дніпро на новорічні свята – 12,0 тис.грн. Крім того, оплачені зобов’язання 2022 року за виготовлення соціальної реклами – 10,0 тис.грн., обслуговування охоронної системи 38,0 тис.грн.

На виконання заходів міської програми з поліпшення соціального захисту населення «Турбота» у січні-березні 2023 року спрямовано власних ресурсів бюджету міста у сумі 7 449,9 тис.грн. (у 2022 році – 6 211,2 тис.грн.), в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 70,3 тис.грн., компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 331,4 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 2 661,5 тис.грн. (в тому числі сім’ям загиблих на війні військовослужбовців (12 чол.) – 600,0 тис.грн.), на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані, сім`ям загиблих військовослужбовців в АТО, почесним громадянам міста, інвалідам ВВв та учасникам бойових дій ВВв – 115,9 тис.грн, пільговий проїзд залізничним транспортом потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 0,2 тис.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 4 121,0 тис.грн., на залізничному транспорті – 149,6 тис.грн. На оплату громадських робіт спрямовано 51,8 тис.грн.

В межах заходів міської програми підтримки учасників бойових дій, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил та членів їх сімей - мешканців м.Нікополя "Захисник України" профінансовані видатки на поховання військовослужбовців (ритуальні послуги) – 191,5 тис.грн.

На виконання заходів програми забезпечення діяльності з надання соціальних послуг населенню територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спрямовано 2 480,3 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата працівника закладу у розрахунку на штатну посаду становить 8 620 грн. В межах заходів програми забезпечено надання послуг гарячого харчування безпритульних громадян у зимовий період – 33,4,0 тис.грн.

Видатки загального фонду на розвиток галузі культури в місті склали 4 311,6 тис.грн. проти 6 893,8 тис.грн. – за І квартал 2022 року через відсутність можливості здійснювати установами своїх повноважень в умовах воєнного стану. Зменшились видатки на заробітну плату – на 1 699,7 тис.грн. або на 31,4%. Питома вага захищених видатків у загальному їх обсязі становить 95,9%. Видатки на загальноміські культурно-мистецькі заходи не проводились.

На утримання установ фізкультури та спорту та проведення відповідних заходів використано коштів загального фонду бюджету у сумі 4 504,2 тис.грн., що становить 3,8% обсягу власних видатків. Проти показника за січень-березень 2022 року видатки зменшилися на 1 829,7 тис.грн. або на 28,9%.

В межах програми розвитку фізичної культури та спорту профінансовані видатки на:

- відрядження спортсменів ДЮСШ на змагання – 2,3 тис.грн.;

- фінансову підтримку НК ДЮСШ «Електрометалург» – 1 325,4 тис.грн. (оплата праці);

- фінансову підтримку КП «Спорт для всіх» - 421,3 тис.грн. (в тому числі оплата праці – 419,0 тис.грн., оплата послуг – 1,8 тис.грн., оплата енергоносіїв – 0,5 тис.грн.).

Міські спортивні заходи та змагання не проводились.

Відповідно до потреб воєнного часу проведено облаштування споруди цивільного захисту при ДЮСШ – 69,3 тис.грн.

За І квартал 2023 року на фінансування заходів «Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2023 рік» з бюджету міста виділено кошти у сумі 31 627,3 тис. грн., що складає 23,3% планових призначень звітного періоду.

Кошти спрямовані на:

- виконання заходу програми «Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на Нікопольському кладовищі» – 145,0 тис. грн.;

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -8 934,0 тис. грн.

- забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги –2 468,6тис. грн.;

- організацію благоустрою міста –10 001,8тис. грн.;

- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 4 090,8 тис. грн.;

- здійснення заходів із землеустрою – 4,0 тис.грн.

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 5 173,3 тис. грн.;

- реконструкція місць почесних поховань загиблих (померлих) захисників України ( в т.ч. виготовлення та/або коригування ПКД)- 49,8 тис.грн.;

         - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 760,0 тис. грн.

Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 3 047,1 тис.грн, з них оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., будівництва об’єктів комунальної власності – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації а амбулаторіях ЦПМСД - 1 286,0 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 760,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми територіальної оборони міста – 781,5 тис.грн.

На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.

Cтаном на 01.04.2023 обліковується кредиторська заборгованість за видатками бюджету міста по загальному та спеціальному фондах, що не підпадає під чергу оплати за постановою КМУ 590, а також заборгованість за придбані товари по авансових звітах працівників.

Кредиторська заборгованість загального фонду становить 1 919,1 тис.грн., що на 2 929,4 тис.грн. менше проти показника на початок 2023 року. Із загального обсягу:

 • 89,0 тис.грн. – за придбані предмети, матеріали виконавчих органів ради – 6,2 тис.грн., центру соцслужб (подарунки) – 82,8 тис.грн.;

 • 443,4 тис.грн. – з оплати поточних послуг бюджетних установ;

 • 49,0 тис.грн. – за виконані заходи з поліпшення питної води;

 • 6,1 тис.грн. – заборгованість територіального центру соціального обслуговування (надання соцпослуг) за навчання відповідальних працівників правил пожежної безпеки, безпеки газопостачання, охорона праці, експлуатації електроустановок;

 • 1 326,1 тис.грн. - з виконання заходів міських програм одержувачами бюджетних коштів – комунальними підприємствами у сфері житлово-комунального господарства – 1 054,2 тис.грн., рятувальної служби на воді – 30,0 тис.грн., підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів – 5,0 тис.грн., за обслуговування систем відеоспостереження – 76,9 тис.грн., поточний ремонт зовнішніх мереж електропостачання міської лікарні №4 – 160,0 тис.грн.;

 • 0,6 тис.грн. – з оплати відряджень (проїзні квитки);

 • 4,8 тис.грн. – заборгованість за пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що компенсується коштами субвенції з обласного бюджету.

  Кредиторська заборгованість бюджету за спеціальним фондом складає 1 707,2 тис.грн. проти 199,5 тис.грн. – на 01.01.2023. Із загального обсягу:

  - 26,0 тис.грн. – за авторський та технагляд капітального ремонту систем пожежної сигналізації амбулаторій ЦПМСД;

  - 99,9 тис.грн. - заборгованість за виготовлення проектів капремонту об’єктів комунальної сфери, що не підпадає під чергу оплати за постановою КМУ 590;

  - 990,5 тис.грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі міської лікарні № 4 із встановленням модульної котельні та благоустроєм прилеглої території по пр. Трубників, 50;

  - 590,8 тис.грн. – за капремонт доріг.

Начальник управління економіки,

фінансів та міського бюджету Олена ДАВИДКО

Read 304 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00