1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
П'ятниця, 12 липня 2019 09:03

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ


Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради (надалі - Відділ) було створено на підставі рішення міської ради «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради» від 03.07.2015 № 59-63/VI (http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/dokumenti-nmr/arkhiv-rishen-miskoi-rady), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю» від 19.08.2015 № 671.

Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради затверджено рішенням міської ради «Про затвердження в новій редакції положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради» від 30.11.2018 № 55-42/ VIІ (http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/dokumenti-nmr/rishennia-miskoi-rady).


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ


- надання, отримання, реєстрація документів що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

 - прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (реєстрація декларацій про готовність об’єкту до експлуатації, видача сертифікатів);

 - подача до Державної архітектурно-будівельної інспекції  України інформації, необхідної для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

- здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Нікополя;

- здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;

- розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, що пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних  норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови території та невиконанням вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;

- розгляд відповідно до закону справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень;

- проведення перевірок:

- відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;

- своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною та проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством  випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів (у тому числі, наявності у виконавця будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, виробі і конструкції) та іншої документації;

- дотримання суб’єктами містобудування порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів проведення ними обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», відділ підконтрольний Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами.

Основними завданнями Відділу  є здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Відділ  здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Нікополя.

Зокрема,  до повноважень Відділу входить подання до Державної архітектурно-будівельної інспекції України інформації, необхідної для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

У визначених законодавством випадках Відділ проводить перевірки об’єктів будівництва щодо відповідності підготовчих та будівельних робіт, матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, а також технічним умовам, затвердженим проектним вимогам і рішенням. Крім того, на Відділ покладено функції перевірки належного оформлення нормативно-технічної та проектної документації.

Важливим аспектом контрольної функції Відділу  є дотримання суб’єктами містобудування порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та проведення ними обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Крім того, до повноважень Відділу належить розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства  під час планування та забудови територій, справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю з прийняттям відповідних рішень.


СТРУКТУРА ВІДДІЛУ


 --------

Начальник відділу

684556

Беренштейн Ірина Георгіївна

Головний спеціаліст

 684556

Палій Любов Романівна

Головний спеціаліст

 684556

 

Прийом керівника відділу (затверджено розпорядженням міського голови   

від 02.07.2018 № 174 р): http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/dokumenti-nmr/rozporiadzhennia-miskoho-holovy

Щопонеділка (м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 3)   з 10.00 до 12.00  з 14.00 до 17.00


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА


Перелік основних нормативно-правових актів, якими керується  у своїй діяльності Відділ:


Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Господарський кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 

Цивільний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Закон України «Про адміністративні послуги»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

Закон України «Про запобігання корупції»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

Закон України «Про захист персональних даних»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Закон України «Про публічні закупівлі»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України «Про архітектурну діяльність»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14

Закон України «Про основи містобудування»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208/94-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2367-17

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/320-19


Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/461-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 150 «Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/150-2014-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2013 № 735 «Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244 «Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/244-95-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/466-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/560-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 549 «Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/549-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/553-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/556-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 558 «Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/558-2011-%d0%bf

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%d0%bf

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 24.11.2014   за № 325 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-14

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 15.05.2012 за № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 16.05.2011 за № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 23.05.2011 за № 53 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0719-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 02.06.2011 за № 64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 24.06.2011 за № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0885-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 05.07.2011 за № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.02.2013 року № 66»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 07.07.2011 за № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0903-11

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 06.11.2017 за № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1437-17

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 за № 158

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0976-18

Державні будівельні норми України

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi-2/


АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ІНШІ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ


Адміністратори Центру надання адміністративних послуг здійснюють прийом та видачу документів щодо отримання адміністративних послуг для об’єктів, розташованих у межах м. Нікополя:

  • Зміна даних у зареєстрованих деклараціях про початок виконання підготовчих та будівельних робіт;
  • Видача дозволу на виконання будівельних робіт (клас наслідків (відповідальності) – СС2), зміна даних у виданому дозволі, анулювання дозволів;
  • Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів: будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта; що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1); самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду; індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель, збудованих на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт; зміна даних у зареєстрованій декларації;
  • Видача сертифіката (клас наслідків (відповідальності) – СС2).

Спеціалісти відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради здійснюють прийом документів щодо отримання інших публічних послуг для об’єктів, розташованих у межах м. Нікополя: 

  • Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та зміна даних у повідомленні (клас наслідків (відповідальності) – СС1 та СС2);
  • Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та зміна даних у повідомленні;
  • Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт та зміна даних у повідомленні (клас наслідків (відповідальності) – СС1).

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТОК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/viddil-tsentr-nadannia-administratyvnykh-posluh-m-nikopolia

Інформація про реєстрацію в «Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єкті, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів», що подані суб’єктами містобудування до Відділу розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» за електронною адресою: https://dabi.gov.ua/declarate/list.php


БЛАНКИ ЗАПОВНЕННЯ


ПОРЯДОК ЗАБУДОВИ ПРИСАДИБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК


ЗАЯВА НА ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТА


РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАБУДОВИ БАЛКОНУ


ВІДКРИТА СИСТЕМА ІНСПЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У БУДІВНИЦТВІ

Назва суб’єкта господарювання

Назва об’єкта будівництва та місце його розташування

Підстава проведення перевірки

Направлення на перевірку

Інформація про результати перевірки

2019 рік

ФО

«Будівництво двоповерхового житлового будинку, лазні, зблокованої будівлі гаражу з майстернею та підвалом, навісу»;

53200, Дніпропетровська область,

м. Нікополь, вул. Р. Кириченко (Кириченка), буд. ХХ

Необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації

№ 1

від 16.01.2019

Акт № 20

від 01.02.2019

ФО

«Реконструкція квартири № ХХ у житловому будинку на вул. Гагаріна, ХХ у м. Нікополі»;

53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, буд. ХХ, кв. ХХ

Необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації

№ 2

від 17.01.2019

Акт № 21

від 01.02.2019

ФО

«Будівництво господарської будівлі на землях Нікопольської міської ради напроти садибного житлового будинку № ХХ               на вул. Брачка у м. Нікополі  Дніпропетровської області»;

53200, Дніпропетровська область,

м. Нікополь, вул. Брачка, р-н буд. ХХ

Звернення фізичної особи про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства

у сфері містобудівної діяльності

№ 3

від 30.01.2019

Службова записка

від 25.02.2019

ФО

«Будівництво будівель та споруд на ділянці садибного домоволодіння, розташованого за адресою: вул. Станіславського, буд. ХХ,

м. Нікополь, Дніпропетровська область»;

53200, Дніпропетровська область,

м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. ХХ

Звернення представника фізичної особи  – адвоката АБ «Шашликов та партнери»

№ 4

від 20.06.2019

Службова записка

від 12.07.2019

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

ТОВ «ДСЗ»;

ТОВ «АРХІКО»

«Будівництво КДНЗ (ясел-садка) «Світанок»

за адресою: м. Нікополь, перехресття

вул. Першотравнева та вул. 8 Березня»;

53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева та вул. 8 Березня

Річний план здійснення заходів державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на 2019 рік

№ 5

від 20.06.2019

 

Акт № 22

від 26.07.2019

ФО

«Пункт технічного обслуговування автомобілів і магазин по вул. Електрометалургів, 41/1

в м. Нікополі Дніпропетровської області»;

53200, Дніпропетровська область,

м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 41/1

Необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації

№ 6

від 17.07.2019

Акт № 23

від 31.07.2019

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТОВ "СКС МОНОЛІТ",

ТОВ "СІМ ПРОЕКТ+"

«Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги

в м. Нікополі по вул. Херсонська»;

вул. Херсонська, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

(кадастрові номера: 1211600000:03:008:0035, 1211600000:03:008:0029)

Річний план здійснення заходів державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на 2019 рік

№ 8

від 23.08.2019

Акт № 24

від 27.09.2019

 

Акціонерне товариство "Нікопольський завод феросплавів",

Ремонтно-будівельний цех

АТ "Нікопольський завод феросплавів",

ТОВ «Укрндіелектротерм»

«ПАТ "Нікопольський завод феросплавів". Агломераційний цех (АГЦ). Реконструкція

газоочисток вентсистем В-4, В-6

з встановленням рукавних фільтрів»;

вул. Електрометалургів, 310, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

 

Річний план здійснення заходів державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на 2019 рік

№ 9

від 23.10.2019

Акт № 25

від 22.11.2019

 

Не встановлено

«Будівництво нежитлових будівель і споруд за адресою: вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта), 165 (колишня територія АТП),               м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200»;

вул. Патріотів України, 165, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

Звернення фізичної особи про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства

у сфері містобудівної діяльності

№ 10

від 03.12.2019

Акт № 26

від 03.12.2019

 

Не встановлено

«Реконструкція квартири № ХХ                

у багатоповерховому житловому будинку

№ ХХ на проспекті Трубників у місті Нікополі»;

просп. Трубників, буд. ХХ, кв. ХХ,

м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

Звернення фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства

у сфері містобудівної діяльності

№ 11

від 09.12.2019

Акт № 27

від 23.12.2019

 

2020 рік

ФО

«Будівництво господарської будівлі на земельній ділянці біля домоволодіння № ХХ на вул. 9 Січня у м. Нікополі Дніпропетровської області»;

домоволодіння № ХХ на вул. 9 Січня,

м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

Звернення фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства

у сфері містобудівної діяльності

№ 12

від 23.12.2019

Службова записка

від 16.01.2020

Юридичні особи - Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "НОРМА",  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМ ПРОЕКТ"                                      

"Реконструкція частини будівлі амбулаторії № 1, 3 КЗ "Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги" під дитяче стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення за адресою: м. Нікополь, проспект Трубників, буд. 47", розташованого за адресою: проспект Трубників, буд. 47,                   м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200

Річний план здійснення заходів державного контролю відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради за діяльністю суб’єктів господарювання на 2020 рік

№ 1П

від 14.02.2020

Керуючись приписами пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 13.03.2020                  № 219, проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю зупинено.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ


УСЕ ПРО УЗАКОНЕННЯ САМОЧИННО ЗБУДУВАНИХ ОБ'ЄКТІВ (БУДІВЕЛЬНУ АМНІСТІЮ)


Заява про прийняття в експлуатацію об'єтаДля отримання бланку декларації щодо узаконення самочинно збудованих об’єктів (будівельна амністія)

ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об’єкта до експлуатації
Read 9425 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00